ภาพรวมบริการฉุกเฉิน

จะเสียเวลาไม่ได้สำหรับเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันเป็นหนึ่งในอาการที่รุนแรงซึ่งการบริการฉุกเฉินทางการแพทย์มีบทบาทสำคัญ ผู้ให้บริการดูแลก่อนเข้าโรงพยาบาลต้องมีความรู้เพื่อที่จะเตรียมตัวระบุและประเมินผู้ป่วยจากอาการของโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันได้อย่างรวดเร็ว

เรามีเครื่องมือมากมายที่ช่วยให้คุณขยายขอบเขตการฝึกฝนด้านการระบุและจัดการฉุกเฉินให้แก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันได้อย่างแม่นยำ 

เป้าหมายของบริการฉุกเฉินคือ การเพิ่ม % ของการแจ้งเตือนล่วงหน้า เพิ่มความแม่นยำของการวินิจฉัยเชิงบวกแบบ FAST และลดอาการก่อนถึงโรงพยาบาล

 

บริการ