ภาพรวมการรักษาภายหลังสำหรับโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน

เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตในโรคหลอดเลือดสมอง สิ่งสำคัญสำหรับระยะการรักษาในภายหลังสำหรับโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
(1-72 ชั่วโมงหลังเข้ารับการรักษา) ควรมุ่งเน้นไปที่การป้องกันสาเหตุของการเสียชีวิตที่พบบ่อยที่สุดต่อไปนี้: หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน (รวมถึง MI ที่ถึงแก่ชีวิต ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและภาวะหัวใจล้มเหลวที่ถึงแก่ชีวิต) อาการปอดบวม โรคหลอดเลือดสมองกำเริบ การติดเชื้อและอื่น ๆ

เป้าหมายของระยะการรักษาในภายหลังสำหรับโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันคือการปรับปรุงคุณภาพและความสม่ำเสมอในการตรวจสอบและการติดตามผลหลังเกิดอาการโรคหลอดเลือดสมองโดยใช้รายการตรวจสอบหลังเกิดอาการโรคหลอดเลือดสมอง และ FeSS


การตรวจสอบการรักษาหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน