การฝึกอบรม ANGELS WOW CT

การฝึกอบรม Angels WOW CT ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าเพิ่มความไวในการระบุสัญญาณแรกเริ่มของความเสียหายจากการขาดเลือดได้มากถึง 50% ใช้เครื่องมือการฝึกอบรมแบบโต้ตอบชิ้นนี้เพื่อเสริมให้มีความเชี่ยวชาญในการแปลผล CT เรียนรู้การใช้กระบวนการมาตรฐานเพื่อพัฒนาทักษะการแปลผลของคุณ ดูวิดีโอนี้และอ่านโบรชัวร์เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องมือฝึกอบรม CT

เครื่องมือฝึกอบรม CT