รางวัลจิตวิญญาณแห่งความเป็นเลิศ (Spirit of Excellence)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจิตวิญญาณแห่งความเป็นเลิศในปี 2564 ในกิจกรรมระหว่างงาน ESOC 2564 ชมวิดีโอ หรือเลื่อนลง เพื่อพบกับผู้ได้รับรางวัล และผู้ได้รับการเสนอชื่อสำหรับการอุทิศตนเพื่อความเป็นเลิศในด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และเพื่อแสดงให้เห็นผลงานอันโดดเด่นในการยกระดับมาตรฐานของการรักษาในโรงพยาบาลและชุมชนของพวกเขา 

ผู้ได้รับรางวัลจิตวิญญาณแห่งความเป็นเลิศ และผู้ได้รับการเสนอชื่อ ปี 2564

ศาสตราจารย์
LÁSZLÓ SZAPÁRY

หัวหน้าหน่วยโรคหลอดเลือดสมองแห่งมหาวิทยาลัย University of Pécs และประธานสมาคมโรคหลอดเลือดสมองแห่งฮังการี ศาสตราจารย์ Szapáry ซึ่งเป็นผู้สร้างนวัตกรรมโดยกำเนิด ได้สนับสนุนชุมชน Angels Initiative อยู่เสมอ เขาได้อุทิศตนในด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง การประสานงานร่วมกับ EMS และการฝึกอบรมและการตระหนักรู้ของสาธารณะ และเป็นผู้นำการใช้การแพทย์ทางไกล

Danilo
DANILO TONI

นักประสาทวิทยาแห่ง Sapienza University of Rome การสนับสนุนของศาสตราจารย์ Toni ช่วยให้เราสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในอิตาลี ซึงรวมถึง การพัฒนาการตรวจติดตามด้านคุณภาพโดยใช้ MonitorISO เขาเป็นผู้นำของคณะกรรมการขับเคลื่อน Angels แห่งอิตาลี และแนะนำแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ระดับชาติด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่น

Ana
ANA GOMES

ผู้ประสานงานหน่วยโรคหลอดเลือดสมองแห่งโรงพยาบาล São Teotónio Hospital โปรตุเกส แพทย์หญิง Gomes มีบทบาทสำคัญในการสร้างการทำงานร่วมกันของกลุ่มสหวิชาชีพ เป็นผู้นำของโครงการการริเริ่มการลดอัตราการตายจากโรคหลอดเลือดสมอง และลดระยะเวลาตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลจนได้รับการรักษา และเพิ่มอัตราการเปิดหลอดเลือด และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงทรัพยากรในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่โรงพยาบาลของเธอ

Adina
ADINA STAN

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาล County Clinical Emergency Hospital Cluj-Napoca โรมาเนีย นายแพทย์ Stan ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เป็นที่รู้จักในชุมชนโรคหลอดเลือดสมอง ได้ส่งเสริมการพัฒนาในโรงพยาบาลต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองในภูมิภาค จัดการฝึกอบรมให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ที่ไม่ได้ให้การรักษาโรคนี้โดยตรง และสร้างความมั่นใจให้กับโรงพยาบาลที่เพิ่งเริ่มให้การรักษาโดยตรงสำหรับโรคนี้

Dina
DINA KHASANOVA

หัวหน้าทีมโรคหลอดเลือดสมองที่โรงพยาบาล ICDC คาซาน ทีมของ ดร. Khasanova เป็นผู้สนับสนุนชั้นนำของชุมชน Angels Initiative ในรัสเซีย การสนับสนุนของพวกเขาคือปัจจัยสำคัญในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมในช่วงวิกฤตโควิด-19 ระดับของการดูแลโรคหลอดเลือดสมองในภูมิภาคของพวกเขาเป็นสิ่งที่แสดงถึงความอุตสาหะ และการอุทิศตนของพวกเขา

ทีมสเปน
FRANCISCO ARANDA, ANTONIO IGLESIAS, NICO RIERA, MONTSERRAT GORCHS

ฮีโร่ทั้งสี่คนจากสเปนสนับสนุนเป้าหมายในการสร้างมาตรฐานการดูแลโรคหลอดเลือกสมองช่วงก่อนถึงโรงพยาบาล โดยจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับระดับของโรคหลอดเลือดสมองและลำดับขั้นตอนการปฏิบัติ และมีส่วนร่วมกับทีม EMS ในการสร้างสถานการณ์จำลองในโรงพยาบาล พวกเขาได้ทำโครงการ EMS QM ในสเปน และช่วยพัฒนารางวัล EMS

Ludmila
Ludmila Anatskaia

หัวหน้าหน่วยประสาทวิทยาของเบลารุส ดร. Anatskaia เป็นผู้นำในการสร้างศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง 36 แห่ง ริเริ่มการมีส่วนร่วมใน Angels Initiative:เป็นแชมเปี้ยนในการพัฒนาทีมสหสาขาวิชาชีพโรคหลอดเลือดสมอง และเข้าร่วมในการปรับปรุงระเบียบวิธีของโรคหลอดเลือดสมองแห่งชาติประจำปีให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติระหว่างประเทศ

Petr Jasso
Petr Jaššo

ผู้บุกเบิกการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองก่อนถึงโรงพยาบาล และเป็นสมาชิก EMS คนแรกของคณะกรรมทิศทาง Angels แห่งเช็ค ผลงานอันโดดเด่นของเขา ได้แก่ เครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระดับภูมิภาคในภูมิภาคโมราเวีย-ซิลีเซีย และโปรแกรมการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ระดับภูมิภาคโดยใช้นวัตกรรมต้นแบบ

Zauresh
Zauresh Akhmetzhanova

หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญแห่งศูนย์ศัลยศาสตร์ระบบประสาทแห่งชาติ คาซัคสถาน ดร. Akhmetzhanova ได้ใช้ตัวชีวัดคุณภาพแห่งชาติในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และเป็นผู้นำในการพัฒนาเครือข่ายที่เป็นระบบของศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง 65 แห่ง ที่สามารถเข้าถึงการสร้างภาพระบบประสาท ห้องปฏิบัติการ และทีมโรคหลอดเลือดสมองที่ผ่านการฝึกอบรมในคาซัคสถาน

José
José António Franco

นักรังสีวิทยาระบบประสาทแห่งโรงพยาบาล Dr Nélio Mendonça Hospital เมืองฟุงซาล หมู่เกาะมาเดรา ผู้อุทิศตนให้กับการฝึกอบรมและการพัฒนาการลากลิ่มเลือดในหลอดเลือด พันธกิจของ ดร. Franco คือการปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งรวมถึงการแบ่งปันความรู้ที่มี และทำให้โรงพยาบาล Funchal’s Hospital da Região Autónoma da Madeira สามารถให้การรักษาโรคหลอดเลือดสมองได้

Barbora
Barbora Bunova

นักแก้ไขการพูดแห่งโรงพยาบาล Hospital Skalica สโลวะเกีย ในการทำงานที่โรงพยาบาลภูมิภาคในเขตชนบทของสโลวะเกีย ดร. Bunova ได้สร้างแนวทางในการดูแลภาวะกลืนลำบากโดยใช้ทรัพยากรของตนเอง เธอสนับสนุนการฝึกอบรมด้านภาวะกลืนลำบาก ซึ่งจัดโดย Angels และเป็นที่รู้จักจากการสร้างมาตรฐานในการคัดกรองภาวะกลืนลำบากในระเบียบวิธีการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

Liudmyla
Liudmyla Lypovenko

หัวหน้าหน่วยประสาทวิทยาศาสตร์แห่งโรงพยาบาล Bila Tserkva City Hospital N2 ยูเครน ดร. Lypovenko สร้างแผนกโรคหลอดเลือดสมองจากความยากลำบาก จนกลายเป็นหน่วยงานที่ดีที่สุดในยูเครนด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และได้รับรางวัลระดับเพชรหกครั้ง เธอได้นำพาทีมที่กระตือรือร้นสูงของเธอปฏิบัติงานจนมีอัตราการเปิดหลอดเลือดมากกว่า 20% และมีค่ากลางของระยะเวลาตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลจนได้รับการรักษาอยู่ที่ 15 นาที

Olena
Olena Kucheriavenko

หัวหน้าหน่วยประสาทวิทยาศาสตร์แห่งโรงพยาบาล Sumy Central City Hospital ยูเครน แม้จะมีปัญหาท้าทายมากมาย แต่การที่ทีมงานอันโดดเด่นของ ดร. Kucheriavenko ได้รับรางวัล Angels ถึง 7 รางวัล แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการได้มาซึ่งผลลัพธ์อันยอดเยี่ยม ทำให้ระยะเวลาตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลจนได้รับการรักษาลดลงอย่างมาก และแนวโน้มที่สูงขึ้นของอัตราการเปิดหลอดเลือด

ผู้ได้รับรางวัลจิตวิญญาณแห่งความเป็นเลิศ และผู้ได้รับการเสนอชื่อ ปี 2563

ในปี 2563 ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ 20 คน จากทั่วยุโรปได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลจิตวิญญาณแห่งความเป็นเลิศ ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีทั้งนักประสาทวิทยาที่มีความโดดเด่น รวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่พยาบาลที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษอีกสองคน อ่านเพิ่มเติม

ผู้ได้รับรางวัลจิตวิญญาณแห่งความเป็นเลิศ ปี 2562

นอกเหนือจากบุคลากรที่โดดเด่นที่ได้รับเกียรติในปี 2562 แล้ว ยังมีผู้ป่วย พร้อมด้วยภรรยาของเขา ที่ได้รับการยกย่องในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เรา และย้ำเตือนถึงเป้าหมายของการต่อสู้ของเรา อ่านเพิ่มเติม

ผู้ได้รับรางวัลจิตวิญญาณแห่งความเป็นเลิศ ปี 2561

ผู้ได้รับรางวัลรางวัลจิตวิญญาณแห่งความเป็นเลิศในปี 2561 แสดงให้เห็นการเติบโตของโครงการของเรา: ฮีโร่ที่ไม่มีเสื้อคลุมเหล่านี้มาจากสโลวะเกีย โรมาเนีย อิตาลี สเปน และยูเครน อ่านเพิ่มเติม

ผู้ได้รับรางวัลจิตวิญญาณแห่งความเป็นเลิศ ปี 2560

รางวัลจิตวิญญาณแห่งความเป็นเลิศเปิดตัวในปี 2017 เพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิกชุมชน Angels ที่มีผลงานโดดเด่นด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อ่านเพิ่มเติม