รางวัลจิตวิญญาณแห่งความเป็นเลิศ WSO

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจิตวิญญาณแห่งความเป็นเลิศ WSO ระหว่างงานประชุมโรคหลอดเลือดสมองโลกในเดือนตุลาคม 2021 เลื่อนลง เพื่อพบกับผู้ได้รับรางวัลและผู้ได้รับการเสนอชื่อสำหรับการอุทิศตนเพื่อความเป็นเลิศในด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และชมผลงานอันโดดเด่นในการยกระดับมาตรฐานการรักษาในโรงพยาบาลและชุมชนของพวกเขา

รางวัลจิตวิญญาณแห่งความเป็นเลิศ (Spirit of Excellence)

ผู้ได้รับรางวัลจิตวิญญาณแห่งความเป็นเลิศ WSO และผู้ได้รับการเสนอชื่อในปี 2021

DHEERAJ KHURANA
DHEERAJ KHURANA

นพ. Khurana เป็นหัวหน้าโครงการโรคหลอดเลือดสมองที่ PGIMER มหาวิทยาลัยการแพทย์ใน Chandigarh อินเดีย เขาได้ให้การอบรมและเป็นที่ปรึกษาแก่แพทย์สาขาประสาทวิทยารุ่นเยาว์หลายคน และเป็นนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์อย่างกว้างขวางทั้งในด้านการสลายลิ่มเลือดสำหรับโรคหลอดเลือดสมอง ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Telestroke และการฟื้นฟูระบบประสาท

HUY THANG NGUYEN
HUY THANG NGUYEN

รองศาสตราจารย์ Huy Thang Nguyen หัวหน้าสมาคมโรคหลอดเลือดสมอง HCM และผู้ประสานงาน WSO ประเทศเวียดนาม ความเป็นผู้นำของเขาได้ช่วยให้ทีมงานโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาล People’s 115 มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สำหรับการได้รับรางวัล WSO Angels ระดับเพชร

HANY AREF
HANY AREF

ศาสตราจารย์ Aref เป็นศาสตราจารย์สาขาประสาทวิทยาที่มหาวิทยาลัย Ain Shams ประเทศอียิปต์ เลขานุการทั่วไปของสมาคม Egyptian Society of Neurology, Psychiatry and Neurosurgery สมาชิกกรรมการกองบรรณาธิการของวารสาร European Journal of Neurology และเลขานุการทั่วไปของสมาคม Middle East and North Africa Stroke Society (MENASO)

CARLOS GERARDO CANTÚ BRITO
CARLOS GERARDO CANTÚ BRITO

นพ. Cantú Brito เป็นหัวหน้าแผนกประสาทวิทยาที่โรงพยาบาลแห่งแรก ๆ ของเม็กซิโกที่ได้รับรางวัล WSO Angels และเป็นที่ปรึกษาให้กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมองหลายรุ่น เขาเป็นหัวหน้ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนร่วมกับรัฐบาลเม็กซิโกในการเพิ่มความตระหนักรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองแก่สาธารณชน

SANDRA ISSIDA GONÇALVES
SANDRA ISSIDA GONÇALVES

Sandra Issida Gonçalves เป็นผู้ก่อตั้งสมาคม Stroke Association ในรัฐ Minas Gerais ของบราซิล สมาคมนี้ได้ก่อตั้งขึ้นหลังจากที่สามีของเธอ Renato ได้ตกเป็นเหยื่อของโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อระดับการดูแลรักษา
ผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองในบราซิล

ELOY MANSILLA LUCERO
ELOY MANSILLA LUCERO

ศาสตราจารย์สาขาประสาทวิทยาที่มหาวิทยาลัยแห่งชิลีและผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาที่ Clínica Alemana นพ. Mansilla ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วย TeleACV ของแผนก South Metropolitan Health Service ของชิลี ซึ่งเป็นระบบวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยการแพทย์ทางไกลที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมช่องว่างทางภูมิศาสตร์กับพื้นที่ห่างไกล

MARIANA RIVEROS
MARIANA RIVEROS

ประสบการณ์ จิตวิญญาณทางนวัตกรรม และทัศนคติเชิงรุกของ พญ. Riveros เป็นประโยชน์ต่อชุมชน San Juan ทุกพื้นที่ของอาร์เจนติน่า ซึ่งเธอเป็นหัวหน้าแผนกประสาทวิทยาที่โรงพยาบาล Guillermo Rawson นวัตกรรมการอบรมที่
โรงพยาบาลของเธอและทั่วจังหวัดได้ส่งผลต่อเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองในภูมิภาคนี้

JONG WOOK SHIN
JONG WOOK SHIN

เริ่มตั้งแต่การก่อตั้งโปรโตคอลการรักษาโรคหลอดเลือดสมองในเมืองเซจง เกาหลีใต้
รองศาสตราจารย์คลินิกในแผนกประสาทวิทยา
นพ. Jong Wook Shin ได้นำมหาวิทยาลัยแห่งชาติชุงนัม โรงพยาบาลเซจง ให้ได้รับการรับรองเป็นศูนย์การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและได้รับรางวัล WSO Angels ระดับทองคำ

สภาโรคหลอดเลือดสมองมาเลเซีย
สภาโรคหลอดเลือดสมองมาเลเซีย

การดำเนินการของสภาแห่งนี้ รวมถึงเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองทั่วทั้งมาเลเซีย กำหนดมาตรฐานของสื่อการอบรม โครงการการอบรมเพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนแพทย์สาขาประสาทวิทยา รณรงค์ความตระหนักรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง
การประชุมแบบเสมือน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตัวระบุตำแหน่งเว็บของโรงพยาบาล MYStroke เพื่อระบุโรงพยาบาลที่ดูแลโรคหลอดเลือดสมองที่ใกล้ที่สุด

DUY TON MAI
DUY TON MAI

รองศาสตราจารย์ Duy Ton Mai เป็นหัวหน้าศูนย์โรคหลอดเลือดสมองที่โรงพยาบาล Bach Mai ในฮานอย ประเทศเวียดนาม ศูนย์แห่งนี้ ซึ่งก่อตั้งในเดือนพฤศจิกายน 2020 ได้รับรางวัล WSO Angels ระดับเพชร 5 ปีติดต่อกัน

BA THANG NGUYEN
BA THANG NGUYEN

ด้วยความมุ่งมั่นของเขาในการยกระดับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในเวียดนาม
นพ. Dr Ba Thang Nguyen และทีมงานที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย HCMC ที่มีชื่อเสียง ได้ให้ความรู้แก่แพทย์และพยาบาลสาขาประสาทวิทยา
รุ่นใหม่หลายคน เขาดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าสมาคมโรคหลอดเลือดสมอง HCM

MARIA SOCORRO SARFATI
MARIA SOCORRO SARFATI

ความมุ่งมั่นและตั้งใจของ พญ. Sarfati ทำให้
โรงพยาบาลทั่วไป Baguio และศูนย์การแพทย์นอกกรุง Manila ฟิลิปปินส์ เป็นผู้ให้บริการชั้นนำของภูมิภาคในด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เธอเป็นผู้ขับเคลื่อนสำคัญของการอบรมในภูมิภาคและแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับประเทศ

RAQUEL ALVAREZ
RAQUEL ALVAREZ

พญ. Alvarez เป็นผู้นำที่มีความมุ่งมั่นของหน่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ศูนย์การแพทย์ Makati (MMC) ได้รับรางวัล WSO Angels ระดับทองคำ 4 ครั้ง และเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวในฟิลิปปินส์ที่ได้รับสถานะดังกล่าว และยังได้แบ่งปันประสบการณ์และความท้าทายกับ
โรงพยาบาลอื่น

CHRISTIAN EMMANUEL T. LIM
CHRISTIAN EMMANUEL T. LIM

นพ. Lim เป็นแพทย์สาขาประสาทวิทยาผู้ใหญ่เพียงคนเดียวในจังหวัด Bohol ฟิลิปปินส์ และได้ก่อตั้งหน่วยโรคหลอดเลือดสมองที่โรงพยาบาล Gov. Celestino Gallares Memorial Hospital (GCGMH) โรงพยาบาลได้รับอัตราการรักษาด้วยการเปิดหลอดเลือดที่ 10% และเวลา DTN ที่ 45 นาทีในช่วงการระบาดใหญ่

NIJASRI C. SUWANWELA
NIJASRI C. SUWANWELA

ศาสตราจารย์นิจศรี เป็นศาสตราจารย์สาขาประสาทวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย และเป็นผู้อำนวยการศูนย์โรคหลอดเลือดสมองที่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และได้รับรางวัล WSO Angels ระดับเพชร เธอมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ไม่เพียงแต่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แต่ยังรวมถึงโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย

พญ. ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์
พญ. ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์

ในฐานะประธานสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย และหัวหน้าสถาบันประสาทวิทยาประเทศไทย โรงพยาบาลที่ได้รับรางวัล WSO Angels ระดับเพชร พญ. ทัศนีย์ เป็นแบบอย่างของการยกระดับการรักษาโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย นอกจากนี้ พญ. ทัศนีย์ ยังได้แก้ไขแนวทางการรักษาของประเทศสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอีกด้วย

MIGUEL RUSSI HERNANDEZ
MIGUEL RUSSI HERNANDEZ

นพ. Hernandex และ Moedano ได้พัฒนา
โรงพยาบาลให้กลายเป็นศูนย์โรคหลอดเลือดสมองปฐมภูมิที่สามารถให้บริการผ่าตัดนำลิ่มเลือดที่
อุดตันในหลอดเลือดสมองออกผ่านทางสายสวน (thrombectomy) และศูนย์อบรมโรคหลอดเลือดสมองสำหรับแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินจบใหม่ โรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งแรกในกรุงเม็กซิโกที่ได้รับรางวัลระดับเพชร

EZEQUIEL AMADOR MOEDANO
EZEQUIEL AMADOR MOEDANO

นพ. Hernandex และ Moedano ได้พัฒนา
โรงพยาบาลให้กลายเป็นศูนย์โรคหลอดเลือดสมองปฐมภูมิที่สามารถให้บริการผ่าตัดนำลิ่มเลือดที่
อุดตันในหลอดเลือดสมองออกผ่านทางสายสวน (thrombectomy) และศูนย์อบรมโรคหลอดเลือดสมองสำหรับแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินจบใหม่ โรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งแรกในกรุงเม็กซิโกที่ได้รับรางวัลระดับเพชร

DULCE MARÍA BONIFACIO DELGADILLO
DULCE MARÍA BONIFACIO DELGADILLO

พญ. Bonifacio เป็นผู้ก่อตั้งเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองแห่งชาติในเม็กซิโก RESISSTE เธอทุ่มเทมุ่งมั่นในการฝึกอบรมและพัฒนาโรงพยาบาลภายในภูมิภาคของเธอ ให้กลายเป็นศูนย์ที่พร้อมดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เธอเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนร่วมกับรัฐบาลเม็กซิโกเกี่ยวกับนโยบายโรคหลอดเลือดสมองแห่งชาติ

AMMAR AL OMAR
AMMAR AL OMAR

นพ. Al Omar เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาโรคหลอดเลือดสมองที่โรงพยาบาล IBOH ใน UAE และทุ่มเทความพยายามอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อช่วยเหลือหน่วยโรคหลอดเลือดสมองทางไกลและหน่วยโรคหลอดเลือดสมองแห่งใหม่ในการพัฒนาการบริการ เขาได้นำ RES-Q
ไปใช้ในประเทศและเป็นอาสาสมัครในฐานะ
ผู้ประสานงานระดับประเทศ

JEYARAJ DURAI PANDIAN
JEYARAJ DURAI PANDIAN

ศาสตราจารย์ Pandian เป็นหัวหน้าแผนกประสาทวิทยาและคณบดีที่มหาวิทยาลัยการแพทย์ Christian ในเมือง Ludhiana รัฐ Punjab และรองประธานของ WSO และได้บริจาคเงินจำนวนมากเพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในเอเชียและแอฟริกา รวมถึงพัฒนาฐานข้อมูลโรคหลอดเลือดสมองในเมืองและชนบทที่อิงจากประชากรในอินเดีย

P N SYLAJA
P N SYLAJA

ศาสตราจารย์ Sylaja เป็นหัวหน้าโครงการโรคหลอดเลือดสมองแบบบูรณาการที่สถาบัน Sree Chitra Tirunal ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีของอินเดีย เธอเป็นผู้นำในการตรวจติดตามคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั่วทั้งภูมิภาค Trivandrum ของรัฐ Kerala และช่วยเหลือรัฐบาล Kerala ในการสร้างความตระหนักรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองและโครงการริเริ่มการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

LETÍCIA FERNANDA COTA FREITAS
LETÍCIA FERNANDA COTA FREITAS

พยาบาลผู้เชี่ยวชาญแผนกฉุกเฉิน Letícia Freitas รับหน้าที่ประสานงานหน่วยบริการเหตุฉุกเฉินของรัฐ Minas Gerais โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เธอได้ทุ่มเทเพื่อยกระดับโปรโตคอลทางคลินิกและแนวทางปฏิบัติเพื่อการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง และเพื่อลดความพิการและการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง

ANDREZA GOMES DA SILVA NISHIMOTO MAEDA
ANDREZA GOMES DA SILVA NISHIMOTO MAEDA

Andreza Gomes da Silva Nishimoto Maeda เป็นหัวหน้าพยาบาลใน Santa Casa de Misericórdia de Ituverava ใน São Paulo และผู้ประสานงานของโรงเรียนพยาบาล FAFRAM เธอมุ่งมั่นในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและจัดการขั้นตอนการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในภูมิภาคของเธอ

 ACUTE STROKE NURSES EDUCATION NETWORK (ASNEN)
ACUTE STROKE NURSES EDUCATION NETWORK (ASNEN)

ASNEN ก่อตั้งขึ้นในปี 2012 เพื่อการรวมตัวของพยาบาลโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันจากทุกพื้นที่ในออสเตรเลีย และเพื่อการมีส่วนร่วมในการเฝ้าติดตามกิจกรรมผ่านการสัมมนาให้ความรู้และการสัมมนาผ่านเว็บ เวลาและแหล่งทรัพยากรเหล่านี้เป็นบริการฟรีโดยทีมงาน ASNEN และทุกท่านมีตำแหน่งทางคลินิกระดับอาวุโสในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน

ARVIND SHARMA
ARVIND SHARMA

นพ. Sharma เป็นที่ปรึกษาอาวุโสของแผนกประสาทวิทยาและผู้เชี่ยวชาญโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันที่โรงพยาบาล ZYDUS ใน Ahmedabad ประเทศอินเดีย ซึ่งได้รับรางวัล WSO Angels ระดับเพชร 5 ครั้ง บริการเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองของเขา ได้แก่ การเข้าร่วมสมาคมโรคหลอดเลือดสมองและสมาคมโรคหัวใจแห่งอินเดีย

กำแพงเกียรติยศ

โครงการริเริ่ม Angels ภาคภูมิใจที่จะยกย่องเชิดชูผู้ชนะรางวัล ESO และ WSO Angels และรางวัล EMS Angels และรางวัลจิตวิญญาณแห่งความเป็นเลิศ