คณะกรรมการอำนวยการ

องค์กรโรคหลอดเลือดสมองโลก
ออสเตรเลีย
สหราชอาณาจักร
อียิปต์
ฝรั่งเศส
ดูไบ
โปแลนด์
บราซิล
เม็กซิโก
แอฟริกาใต้
องค์กรโรคหลอดเลือดสมองโลก
องค์กรโรคหลอดเลือดสมองยุโรป
อินเดีย