ประกาศเรื่องการเข้าถึง

Boehringer Ingelheim มุ่งมั่นที่จะให้บริการเว็บไซต์ที่เข้าถึงผู้ชมได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยไม่คำนึงถึงเทคโนโลยีหรือความสามารถ เรากำลังทำงานอย่างแข็งขันเพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ของเรา และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่มากมาย แนวทางปฏิบัติเหล่านี้อธิบายถึงวิธีการที่จะทำให้เนื้อหาในเว็บไซต์เข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับคนพิการ การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเหล่านี้จะช่วยให้เว็บไซต์เป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้นสำหรับทุกคน เรากำลังค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องเพื่อจะทำให้ทุกส่วนของเว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้โดยรวมในระดับเดียวกัน