ผู้ชนะรางวัล

ตัวกรอง:

คลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อจัดเรียงรางวัล

ไตรมาส ประเทศ โรงพยาบาล สถานะรางวัล
2021 ไตรมาส 3 โปแลนด์ 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU เพชร
2021 ไตรมาส 2 โปแลนด์ 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU เพชร
2021 ไตรมาส 1 โปแลนด์ 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU เพชร
2020 ไตรมาส 4 โปแลนด์ 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU เพชร
2020 ไตรมาส 3 โปแลนด์ 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU เพชร
2020 ไตรมาส 2 โปแลนด์ 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU เพชร
2020 ไตรมาส 1 โปแลนด์ 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU เพชร
2019 ไตรมาส 4 โปแลนด์ 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU เพชร
2019 ไตรมาส 3 โปแลนด์ 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU เพชร
2019 ไตรมาส 2 โปแลนด์ 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU เพชร
2019 ไตรมาส 1 โปแลนด์ 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU เพชร
2018 ไตรมาส 4 โปแลนด์ 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU เพชร
2018 ไตรมาส 3 โปแลนด์ 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU เพชร
2018 ไตรมาส 2 โปแลนด์ 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 โปแลนด์ โรงพยาบาล 7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 อิตาลี ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 อิตาลี AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 อิตาลี AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 อิตาลี AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 อิตาลี AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 อิตาลี AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA แพลทินัม
2020 ไตรมาส 2 อิตาลี AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 อิตาลี AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA แพลทินัม
2018 ไตรมาส 1 บัลแกเรีย คลินิก ACIBADEM CITY แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 อิตาลี โรงพยาบาล AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 อิตาลี โรงพยาบาล AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 อิตาลี AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 อิตาลี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย AZIENDA OSPEDALIERA SENESE ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 อิตาลี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย AZIENDA OSPEDALIERA SENESE ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 อิตาลี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย AZIENDA OSPEDALIERA SENESE ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 อิตาลี โรงพยาบาล AZIENDA OSPEDALIERO-มหาวิทยาลัย CAREGGI - FIRENZE ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ฮังการี ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 ฮังการี แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 ฮังการี ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 ฮังการี ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 ยูเครน เพชร
2021 ไตรมาส 1 ยูเครน เพชร
2020 ไตรมาส 4 ยูเครน เพชร
2020 ไตรมาส 3 ยูเครน เพชร
2020 ไตรมาส 2 ยูเครน เพชร
2020 ไตรมาส 1 ยูเครน เพชร
2019 ไตรมาส 4 ยูเครน เพชร
2019 ไตรมาส 3 ยูเครน แพลทินัม
2019 ไตรมาส 2 ยูเครน ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 ยูเครน ทองคำ
2018 ไตรมาส 4 ยูเครน ทองคำ
2018 ไตรมาส 3 ยูเครน ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 โปรตุเกส โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย CENTRO DO ALGARVE ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 โปรตุเกส โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย CENTRO DO ALGARVE แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 โปรตุเกส โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย CENTRO DO ALGARVE ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 โปรตุเกส โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย CENTRO DO ALGARVE เพชร
2020 ไตรมาส 3 โปรตุเกส โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย CENTRO DO ALGARVE เพชร
2020 ไตรมาส 2 โปรตุเกส โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย CENTRO DO ALGARVE เพชร
2020 ไตรมาส 1 โปรตุเกส โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย CENTRO DO ALGARVE แพลทินัม
2019 ไตรมาส 2 โปรตุเกส โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย CENTRO DO ALGARVE ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 โปรตุเกส โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย CENTRO DO ALGARVE แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH SAO JOAO - S JOAO แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH SAO JOAO - S JOAO แพลทินัม
2020 ไตรมาส 2 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH SAO JOAO - S JOAO เพชร
2020 ไตรมาส 1 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH SAO JOAO - S JOAO แพลทินัม
2019 ไตรมาส 4 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH SAO JOAO - S JOAO เพชร
2019 ไตรมาส 3 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH SAO JOAO - S JOAO ทองคำ
2019 ไตรมาส 2 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH SAO JOAO - S JOAO ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH SAO JOAO - S JOAO ทองคำ
2018 ไตรมาส 3 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH SAO JOAO - S JOAO ทองคำ
2018 ไตรมาส 2 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH SAO JOAO - S JOAO ทองคำ
2018 ไตรมาส 1 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH SAO JOAO - S JOAO ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO เพชร
2021 ไตรมาส 1 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO เพชร
2020 ไตรมาส 4 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO เพชร
2020 ไตรมาส 3 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO แพลทินัม
2020 ไตรมาส 2 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO แพลทินัม
2019 ไตรมาส 4 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO แพลทินัม
2019 ไตรมาส 3 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO ทองคำ
2019 ไตรมาส 2 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO เพชร
2019 ไตรมาส 1 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO เพชร
2018 ไตรมาส 4 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO เพชร
2018 ไตรมาส 3 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO เพชร
2018 ไตรมาส 2 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO แพลทินัม
2018 ไตรมาส 1 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO เพชร
2017 ไตรมาส 4 ฝรั่งเศส โรงพยาบาล CHU DE GRENOBLE ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 โปรตุเกส CHULC - โรงพยาบาล SÃO JOSÉ เพชร
2021 ไตรมาส 2 โปรตุเกส CHULC - โรงพยาบาล SÃO JOSÉ เพชร
2021 ไตรมาส 1 โปรตุเกส CHULC - โรงพยาบาล SÃO JOSÉ เพชร
2020 ไตรมาส 4 โปรตุเกส CHULC - โรงพยาบาล SÃO JOSÉ เพชร
2019 ไตรมาส 3 ยูเครน โรงพยาบาล CHERNIGIV CITY CLINICAL HOSPITAL №2 ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 ยูเครน CHERNIGIV CITY CLINICAL HOSPITAL №3 แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 ยูเครน CHERNIGIV CITY CLINICAL HOSPITAL №3 ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 ยูเครน ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติประจำภูมิภาค CHERNIVTSI ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ยูเครน ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติประจำภูมิภาค CHERNIVTSI ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 ยูเครน ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติประจำภูมิภาค CHERNIVTSI ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 ยูเครน ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติประจำภูมิภาค CHERNIVTSI ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 ยูเครน ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติประจำภูมิภาค CHERNIVTSI ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 ยูเครน ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติประจำภูมิภาค CHERNIVTSI ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 รัสเซีย โรงพยาบาล CITY CLINICAL HOSPITAL №31 แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 รัสเซีย โรงพยาบาล CITY CLINICAL HOSPITAL №31 แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 รัสเซีย โรงพยาบาล CITY CLINICAL HOSPITAL №31 แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 รัสเซีย โรงพยาบาล CITY CLINICAL HOSPITAL №31 ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 รัสเซีย โรงพยาบาล CITY CLINICAL HOSPITAL №31 แพลทินัม
2020 ไตรมาส 2 รัสเซีย โรงพยาบาล CITY CLINICAL HOSPITAL №31 แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 รัสเซีย โรงพยาบาล CITY CLINICAL HOSPITAL №31 ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 รัสเซีย โรงพยาบาล CITY CLINICAL HOSPITAL №31 แพลทินัม
2019 ไตรมาส 3 รัสเซีย โรงพยาบาล CITY CLINICAL HOSPITAL №31 ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 รัสเซีย โรงพยาบาล CITY CLINICAL HOSPITAL №31 ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 รัสเซีย โรงพยาบาล CITY CLINICAL HOSPITAL №52 ทองคำ
2018 ไตรมาส 4 รัสเซีย โรงพยาบาล CITY CLINICAL HOSPITAL №52 ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 รัสเซีย โรงพยาบาล CITY HOSPITAL NO. 40 ทองคำ
2018 ไตรมาส 1 สเปน โรงพยาบาล COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 โปแลนด์ โรงพยาบาล COPERNICUS PL, SZPITAL IM. M. KOPERNIKA, GDAŃSK แพลทินัม
2020 ไตรมาส 2 ฮังการี โรงพยาบาล DEKK (DEBRECENI EGYETEM KLINIKAI KÖZPONT)- NEUROLÓGIAI KLINIKA ทองคำ
2020 สโลวาเกีย โรงพยาบาล DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO แพลทินัม
2019 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย โรงพยาบาล DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO เพชร
2018 ไตรมาส 3 สโลวาเกีย โรงพยาบาล DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO ทองคำ
2018 ไตรมาส 2 สโลวาเกีย โรงพยาบาล DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO แพลทินัม
2019 ไตรมาส 1 โปแลนด์ DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 ฮังการี ดร. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET เพชร
2019 ไตรมาส 3 ฮังการี ดร. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET ทองคำ
2018 ไตรมาส 4 ฮังการี ดร. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 เอสโตเนีย EAST-TALLINN CENTRAL HOSPITAL เพชร
2019 ไตรมาส 1 เอสโตเนีย โรงพยาบาล EAST-VIRU CENTRAL HOSPITAL เพชร
2019 ไตรมาส 1 ยูเครน โรงพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 อาร์เมเนีย ศูนย์การแพทย์ EREBOUNI ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 ตุรกี มหาวิทยาลัย ESKISEHIR OSMANGAZI ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 ตุรกี มหาวิทยาลัย ESKISEHIR OSMANGAZI ทองคำ
2020 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FNSP F. D. ROOSEVELTA ทองคำ
2020 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FNSP NOVÉ ZÁMKY ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FNSP NOVÉ ZÁMKY ทองคำ
2018 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FNSP NOVÉ ZÁMKY แพลทินัม
2018 ไตรมาส 3 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FNSP NOVÉ ZÁMKY ทองคำ
2020 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FNSP SKALICA แพลทินัม
2019 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FNSP SKALICA เพชร
2018 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FNSP SKALICA แพลทินัม
2018 ไตรมาส 3 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FNSP SKALICA ทองคำ
2018 ไตรมาส 2 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FNSP SKALICA แพลทินัม
2017 ไตรมาส 3 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FNSP SKALICA เพชร
2017 ไตรมาส 2 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FNSP SKALICA เพชร
2020 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REIMANA ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REIMANA ทองคำ
2018 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REIMANA ทองคำ
2018 ไตรมาส 2 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REIMANA แพลทินัม
2020 สโลวาเกีย FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA เพชร
2018 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA ทองคำ
2018 ไตรมาส 3 สโลวาเกีย FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA แพลทินัม
2018 ไตรมาส 2 สโลวาเกีย FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA เพชร
2018 ไตรมาส 1 สโลวาเกีย FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA เพชร
2017 ไตรมาส 2 สโลวาเกีย FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA ทองคำ
2020 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN แพลทินัม
2019 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN แพลทินัม
2020 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA ทองคำ
2018 ไตรมาส 3 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA ทองคำ
2020 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO เพชร
2019 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO เพชร
2018 ไตรมาส 4 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO เพชร
2020 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ เพชร
2019 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ ทองคำ
2018 ไตรมาส 1 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ ทองคำ
2020 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY เพชร
2019 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY เพชร
2018 ไตรมาส 4 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY เพชร
2020 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE MOTOL ทองคำ
2019 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE MOTOL แพลทินัม
2018 ไตรมาส 4 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE MOTOL แพลทินัม
2018 ไตรมาส 1 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE MOTOL เพชร
2020 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC เพชร
2019 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC ทองคำ
2018 ไตรมาส 4 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC เพชร
2018 ไตรมาส 1 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC เพชร
2020 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA เพชร
2018 ไตรมาส 4 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA เพชร
2018 ไตรมาส 1 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA เพชร
2020 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ เพชร
2019 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ เพชร
2018 ไตรมาส 4 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ ทองคำ
2020 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ เพชร
2018 ไตรมาส 1 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 บัลแกเรีย FIRST MHAT SOFIA ทองคำ
2018 ไตรมาส 2 มาซิโดเนียเหนือ โรงพยาบาล GENERAL HOSPITAL 8 SEPTEMBER ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 โครเอเชีย โรงพยาบาล GENERAL HOSPITAL PULA ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 โครเอเชีย GENERAL HOSPITAL ŠIBENIK ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 โปรตุเกส HOSP DISTRITAL FIGUEIRA FOZ ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 โปรตุเกส HOSP DISTRITAL FIGUEIRA FOZ ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 โปรตุเกส HOSP DISTRITAL FIGUEIRA FOZ แพลทินัม
2020 ไตรมาส 2 โปรตุเกส HOSP DISTRITAL FIGUEIRA FOZ เพชร
2020 ไตรมาส 1 โปรตุเกส HOSP DISTRITAL FIGUEIRA FOZ ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 โปรตุเกส HOSP VILA FRANCA XIRA ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 สเปน โรงพยาบาล GRAL GREGORIO MARAÑON UNIV ทองคำ
2018 ไตรมาส 4 สเปน โรงพยาบาล GRAL GREGORIO MARAÑON UNIV ทองคำ
2018 ไตรมาส 1 สเปน โรงพยาบาล UNIV DE BURGOS ทองคำ
2019 สเปน โรงพยาบาล UNIV GERMANS TRIAS I PUJOL ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 อาร์เมเนีย HERATSI UNIVERSITY HOSPITAL №1 ทองคำ
2019 สเปน HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA ทองคำ
2019 สเปน HOSPITAL GENERAL DE GRANOLLERS ทองคำ
2019 สเปน โรงพยาบาล UNIVERSITARI VALL D´HEBRON ทองคำ
2018 ไตรมาส 1 สเปน โรงพยาบาล UNIVERSITARI VALL D´HEBRON ทองคำ
2017 ไตรมาส 4 สเปน โรงพยาบาล UNIVERSITARI VALL D´HEBRON ทองคำ
2019 สเปน HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE ทองคำ
2019 สเปน HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. JOSEP TRUETA เพชร
2019 สเปน HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU ทองคำ
2019 สเปน โรงพยาบาล DEL MAR เพชร
2019 ไตรมาส 1 สเปน โรงพยาบาล DEL MAR ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 รัสเซีย โรงพยาบาล I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 รัสเซีย โรงพยาบาล I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 รัสเซีย โรงพยาบาล I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 รัสเซีย โรงพยาบาล I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 รัสเซีย โรงพยาบาล I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 รัสเซีย โรงพยาบาล I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 รัสเซีย โรงพยาบาล I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 รัสเซีย โรงพยาบาล I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY เพชร
2019 ไตรมาส 3 รัสเซีย โรงพยาบาล I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY ทองคำ
2018 ไตรมาส 4 รัสเซีย โรงพยาบาล I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY แพลทินัม
2018 ไตรมาส 3 รัสเซีย โรงพยาบาล I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 อิตาลี โรงพยาบาล IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO-OSPEDALE PIEMONTE ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 อิตาลี ISTITUTO CLINICO CITTA STUDI ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 อิตาลี ISTITUTO CLINICO CITTA STUDI เพชร
2019 ไตรมาส 1 อิตาลี ISTITUTO CLINICO CITTA STUDI ทองคำ
2018 ไตรมาส 4 อิตาลี ISTITUTO CLINICO CITTA STUDI แพลทินัม
2018 ไตรมาส 3 อิตาลี ISTITUTO CLINICO CITTA STUDI แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 โปแลนด์ สถาบันจิตเวชศาสตร์และประสาทวิทยา ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 โปแลนด์ สถาบันจิตเวชศาสตร์และประสาทวิทยา เพชร
2018 ไตรมาส 3 โปแลนด์ สถาบันจิตเวชศาสตร์และประสาทวิทยา ทองคำ
2018 ไตรมาส 1 โปแลนด์ สถาบันจิตเวชศาสตร์และประสาทวิทยา ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 โรมาเนีย สถาบันประสาทวิทยาแห่งชาติ SI BOLI NEUROVASCULARE BUCURESTI แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 ตุรกี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ISTINYE แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 ตุรกี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ISTINYE ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ตุรกี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ISTINYE ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 ตุรกี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ISTINYE แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 ตุรกี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ISTINYE ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 ตุรกี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ISTINYE ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 ตุรกี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ISTINYE ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 อิตาลี สถาบัน CLINICO HUMANITAS เพชร
2020 ไตรมาส 1 อิตาลี สถาบัน CLINICO HUMANITAS แพลทินัม
2019 ไตรมาส 3 ยูเครน โรงพยาบาลประจำภูมิภาค IVANO-FRANKIVSK ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ฮังการี โรงพยาบาล KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 ฮังการี โรงพยาบาล KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 ฮังการี โรงพยาบาล KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ ทองคำ
2018 ไตรมาส 1 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE เพชร
2021 ไตรมาส 2 สวีเดน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย KAROLINSKA เพชร
2021 ไตรมาส 1 สวีเดน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย KAROLINSKA เพชร
2020 ไตรมาส 4 สวีเดน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย KAROLINSKA เพชร
2020 ไตรมาส 2 สวีเดน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย KAROLINSKA ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 สวีเดน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย KAROLINSKA เพชร
2019 ไตรมาส 1 สวีเดน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย KAROLINSKA ทองคำ
2018 ไตรมาส 4 สวีเดน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย KAROLINSKA แพลทินัม
2018 ไตรมาส 3 สวีเดน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย KAROLINSKA ทองคำ
2020 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล KARVINSKÁ HORNICKÁ NEMOCNICE ทองคำ
2019 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล KARVINSKÁ HORNICKÁ NEMOCNICE เพชร
2018 ไตรมาส 4 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล KARVINSKÁ HORNICKÁ NEMOCNICE แพลทินัม
2020 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล KLAUDIÁNOVA NEMOCNICE MLADÁ BOLESLAV เพชร
2019 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล KLAUDIÁNOVA NEMOCNICE MLADÁ BOLESLAV ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 โปแลนด์ KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 โปแลนด์ KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 โปแลนด์ KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE เพชร
2020 ไตรมาส 4 โปแลนด์ KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE เพชร
2020 ไตรมาส 3 โปแลนด์ KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE เพชร
2020 ไตรมาส 2 โปแลนด์ KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 โปแลนด์ KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE เพชร
2019 ไตรมาส 4 โปแลนด์ KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 โปแลนด์ KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE เพชร
2017 ไตรมาส 3 โปแลนด์ KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE ทองคำ
2017 ไตรมาส 2 โปแลนด์ KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE ทองคำ
2020 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC เพชร
2019 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC แพลทินัม
2018 ไตรมาส 4 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC ทองคำ
2018 ไตรมาส 1 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC เพชร
2017 ไตรมาส 4 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 ยูเครน KYIV CITY CLINICAL HOSPITAL №3 ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 ยูเครน โรงพยาบาล KYIV CITY OLEKSANDRIVSKA CLINICAL HOSPITAL ทองคำ
2018 ไตรมาส 1 ยูเครน โรงพยาบาล KYIV CITY OLEKSANDRIVSKA CLINICAL HOSPITAL แพลทินัม
2020 ไตรมาส 2 ยูเครน โรงพยาบาล KYIV REGIONAL CLINICAL HOSPITAL ทองคำ
2018 ไตรมาส 1 ยูเครน โรงพยาบาล KYIV REGIONAL CLINICAL HOSPITAL ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย KYSUCKÁ NSP ČADCA ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 กรีซ โรงพยาบาล LARISA REGIONAL GENERAL HOSPITAL ทองคำ
2020 สโลวาเกีย โรงพยาบาล LIPTOVSKÁ NSP MUDR.IVANA STODOLU แพลทินัม
2019 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย โรงพยาบาล LIPTOVSKÁ NSP MUDR.IVANA STODOLU เพชร
2018 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย โรงพยาบาล LIPTOVSKÁ NSP MUDR.IVANA STODOLU ทองคำ
2018 ไตรมาส 3 สโลวาเกีย โรงพยาบาล LIPTOVSKÁ NSP MUDR.IVANA STODOLU แพลทินัม
2018 ไตรมาส 2 สโลวาเกีย โรงพยาบาล LIPTOVSKÁ NSP MUDR.IVANA STODOLU แพลทินัม
2018 ไตรมาส 1 สโลวาเกีย โรงพยาบาล LIPTOVSKÁ NSP MUDR.IVANA STODOLU เพชร
2017 ไตรมาส 3 สโลวาเกีย โรงพยาบาล LIPTOVSKÁ NSP MUDR.IVANA STODOLU แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 รัสเซีย KONCHALOVSKY CITY CLINICAL HOSPITAL แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 รัสเซีย KONCHALOVSKY CITY CLINICAL HOSPITAL ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 รัสเซีย โรงพยาบาล MAGNITOGORSK IRON & STEEL CLINICAL HOSPITAL - ด้านประสาทวิทยา แพลทินัม
2019 ไตรมาส 3 รัสเซีย โรงพยาบาล MAGNITOGORSK IRON & STEEL CLINICAL HOSPITAL - ด้านประสาทวิทยา เพชร
2019 ไตรมาส 3 โปแลนด์ โรงพยาบาล MCR STOCER SZPITAL KOLEJOWY W PRUSZKOWIE ทองคำ
2019 ไตรมาส 2 โปแลนด์ โรงพยาบาล MCR STOCER SZPITAL KOLEJOWY W PRUSZKOWIE ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 บัลแกเรีย โรงพยาบาล MHAT SILISTRA แพลทินัม
2018 ไตรมาส 3 บัลแกเรีย โรงพยาบาล MHAT SILISTRA ทองคำ
2018 ไตรมาส 2 บัลแกเรีย โรงพยาบาล MHAT SILISTRA ทองคำ
2018 ไตรมาส 1 บัลแกเรีย โรงพยาบาล MHAT SILISTRA ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 ยูเครน โรงพยาบาล MARIUPOL CITY HOSPITAL №4 ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 ยูเครน โรงพยาบาล MARIUPOL CITY HOSPITAL №4 แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 ยูเครน โรงพยาบาล MARIUPOL CITY HOSPITAL №4 แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 ยูเครน MARIUPOL REGIONAL INTENSIVE CARE HOSPITAL แพลทินัม
2020 สาธารณรัฐเช็ก MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM เพชร
2019 ไตรมาส 1 ยูเครน ศูนย์การแพทย์ “CLINIC OBERIG” ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 กรีซ โรงพยาบาล METROPOLITAN HOSPITAL แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 กรีซ โรงพยาบาล METROPOLITAN HOSPITAL แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 กรีซ โรงพยาบาล METROPOLITAN HOSPITAL เพชร
2019 ไตรมาส 4 กรีซ โรงพยาบาล METROPOLITAN HOSPITAL ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 กรีซ โรงพยาบาล METROPOLITAN HOSPITAL แพลทินัม
2019 ไตรมาส 2 กรีซ โรงพยาบาล METROPOLITAN HOSPITAL ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 กรีซ โรงพยาบาล METROPOLITAN HOSPITAL ทองคำ
2018 ไตรมาส 3 กรีซ โรงพยาบาล METROPOLITAN HOSPITAL แพลทินัม
2018 ไตรมาส 2 กรีซ โรงพยาบาล METROPOLITAN HOSPITAL ทองคำ
2018 ไตรมาส 1 กรีซ โรงพยาบาล METROPOLITAN HOSPITAL ทองคำ
2017 ไตรมาส 4 กรีซ โรงพยาบาล METROPOLITAN HOSPITAL แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 โปแลนด์ สถาบันการแพทย์ทหาร MILITARY INSTITUTE OF MEDICINE ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 โปแลนด์ สถาบันการแพทย์ทหาร MILITARY INSTITUTE OF MEDICINE เพชร
2019 ไตรมาส 1 โปแลนด์ สถาบันการแพทย์ทหาร MILITARY INSTITUTE OF MEDICINE ทองคำ
2017 ไตรมาส 2 ยูเครน โรงพยาบาล MUKACHEVO CENTRAL DISTRICT HOSPITAL ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 บัลแกเรีย โรงพยาบาล MULTIFUNCTIONAL HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT "SV. PANTALEIMON" ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 บัลแกเรีย โรงพยาบาล MULTIFUNCTIONAL HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT "SV. PANTALEIMON" ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 บัลแกเรีย โรงพยาบาล MULTIFUNCTIONAL HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT "SV. PANTALEIMON" ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 บัลแกเรีย โรงพยาบาล MULTIFUNCTIONAL HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT "SV. PANTALEIMON" แพลทินัม
2019 ไตรมาส 3 บัลแกเรีย โรงพยาบาล MULTIFUNCTIONAL HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT "SV. PANTALEIMON" ทองคำ
2019 ไตรมาส 2 บัลแกเรีย โรงพยาบาล MULTIFUNCTIONAL HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT "SV. PANTALEIMON" ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 บัลแกเรีย โรงพยาบาล MULTIFUNCTIONAL HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT "SV. PANTALEIMON" ทองคำ
2018 ไตรมาส 4 บัลแกเรีย โรงพยาบาล MULTIFUNCTIONAL HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT "SV. PANTALEIMON" ทองคำ
2018 ไตรมาส 3 บัลแกเรีย โรงพยาบาล MULTIFUNCTIONAL HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT "SV. PANTALEIMON" ทองคำ
2018 ไตรมาส 2 บัลแกเรีย โรงพยาบาล MULTIFUNCTIONAL HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT "SV. PANTALEIMON" ทองคำ
2018 ไตรมาส 1 บัลแกเรีย โรงพยาบาล MULTIFUNCTIONAL HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT "SV. PANTALEIMON" ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 บัลแกเรีย MULTIFUNKTIONAL HOSPITAL FOR AKTIVE TREATMENT "RUSSE" แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 บัลแกเรีย MULTIFUNKTIONAL HOSPITAL FOR AKTIVE TREATMENT "RUSSE" ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 บัลแกเรีย MULTIFUNKTIONAL HOSPITAL FOR AKTIVE TREATMENT "RUSSE" แพลทินัม
2020 ไตรมาส 2 บัลแกเรีย MULTIFUNKTIONAL HOSPITAL FOR AKTIVE TREATMENT "RUSSE" แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 บัลแกเรีย MULTIFUNKTIONAL HOSPITAL FOR AKTIVE TREATMENT "RUSSE" แพลทินัม
2019 ไตรมาส 4 บัลแกเรีย MULTIFUNKTIONAL HOSPITAL FOR AKTIVE TREATMENT "RUSSE" แพลทินัม
2019 ไตรมาส 3 บัลแกเรีย MULTIFUNKTIONAL HOSPITAL FOR AKTIVE TREATMENT "RUSSE" ทองคำ
2019 ไตรมาส 2 บัลแกเรีย MULTIFUNKTIONAL HOSPITAL FOR AKTIVE TREATMENT "RUSSE" ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 บัลแกเรีย โรงพยาบาล MULTIPROFILE HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT "TARGOVISHTE" ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 บัลแกเรีย โรงพยาบาล MULTIPROFILE HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT "TARGOVISHTE" แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 บัลแกเรีย โรงพยาบาล MULTIPROFILE HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT "TARGOVISHTE" ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 บัลแกเรีย โรงพยาบาล MULTIPROFILE HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT "TARGOVISHTE" ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 บัลแกเรีย โรงพยาบาล MULTIPROFILE HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT "TARGOVISHTE" ทองคำ
2019 ไตรมาส 2 บัลแกเรีย โรงพยาบาล MULTIPROFILE HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT "TARGOVISHTE" ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 บัลแกเรีย โรงพยาบาล MULTIPROFILE HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT "TARGOVISHTE" ทองคำ
2018 ไตรมาส 4 บัลแกเรีย โรงพยาบาล MULTIPROFILE HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT "TARGOVISHTE" ทองคำ
2018 ไตรมาส 3 บัลแกเรีย โรงพยาบาล MULTIPROFILE HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT "TARGOVISHTE" ทองคำ
2018 ไตรมาส 2 บัลแกเรีย โรงพยาบาล MULTIPROFILE HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT "TARGOVISHTE" ทองคำ
2018 ไตรมาส 1 บัลแกเรีย โรงพยาบาล MULTIPROFILE HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT "TARGOVISHTE" ทองคำ
2020 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA เพชร
2019 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA เพชร
2018 ไตรมาส 4 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA แพลทินัม
2018 ไตรมาส 1 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA ทองคำ
2020 สโลวาเกีย โรงพยาบาล NEMOCNICA A.LEŇA HUMENNÉ A.S. แพลทินัม
2019 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย โรงพยาบาล NEMOCNICA A.LEŇA HUMENNÉ A.S. ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย โรงพยาบาล NEMOCNICA DUNAJSKÁ STREDA -SVET ZDRAVIA แพลทินัม
2020 สโลวาเกีย โรงพยาบาล NEMOCNICA KOMÁRNO เพชร
2019 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย โรงพยาบาล NEMOCNICA KOMÁRNO เพชร
2018 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย โรงพยาบาล NEMOCNICA KOMÁRNO ทองคำ
2018 ไตรมาส 3 สโลวาเกีย โรงพยาบาล NEMOCNICA KOMÁRNO ทองคำ
2018 ไตรมาส 2 สโลวาเกีย โรงพยาบาล NEMOCNICA KOMÁRNO แพลทินัม
2017 ไตรมาส 2 สโลวาเกีย โรงพยาบาล NEMOCNICA KOMÁRNO เพชร
2020 สโลวาเกีย เพชร
2019 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย ทองคำ
2018 ไตรมาส 3 สโลวาเกีย ทองคำ
2018 ไตรมาส 2 สโลวาเกีย ทองคำ
2017 ไตรมาส 3 สโลวาเกีย ทองคำ
2020 สโลวาเกีย NEMOCNICA POPRAD, A.S. ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย NEMOCNICA POPRAD, A.S. ทองคำ
2018 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย NEMOCNICA POPRAD, A.S. ทองคำ
2020 สโลวาเกีย NEMOCNICA ZVOLEN A.S. แพลทินัม
2019 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย NEMOCNICA ZVOLEN A.S. ทองคำ
2020 สโลวาเกีย NEMOCNICA ARM.GEN. L.SVOBODU,N.O เพชร
2019 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย NEMOCNICA ARM.GEN. L.SVOBODU,N.O เพชร
2020 สโลวาเกีย NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO N.O. เพชร
2019 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO N.O. แพลทินัม
2018 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO N.O. แพลทินัม
2018 ไตรมาส 2 สโลวาเกีย NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO N.O. แพลทินัม
2020 สโลวาเกีย NEMOCNICA S POLIKLINIKOU Š.KUKURU MICHALOVCE ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย NEMOCNICA S POLIKLINIKOU Š.KUKURU MICHALOVCE ทองคำ
2018 ไตรมาส 3 สโลวาเกีย NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, A.S., SPIŠSKÁ NOVÁ VES ทองคำ
2020 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE BLANSKO เพชร
2019 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE BLANSKO แพลทินัม
2018 ไตรมาส 4 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE BLANSKO เพชร
2018 ไตรมาส 1 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE BLANSKO แพลทินัม
2018 ไตรมาส 4 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE BŘECLAV ทองคำ
2018 ไตรมาส 1 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE BŘECLAV ทองคำ
2020 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE CHOMUTOV เพชร
2019 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE CHOMUTOV เพชร
2018 ไตรมาส 4 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE CHOMUTOV แพลทินัม
2018 ไตรมาส 1 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE CHOMUTOV ทองคำ
2018 ไตรมาส 4 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE DĚČÍN เพชร
2018 ไตรมาส 1 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE DĚČÍN เพชร
2020 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE JIHLAVA เพชร
2019 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE JIHLAVA เพชร
2018 ไตรมาส 4 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE JIHLAVA เพชร
2018 ไตรมาส 1 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE JIHLAVA ทองคำ
2017 ไตรมาส 2 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE JIHLAVA ทองคำ
2018 ไตรมาส 4 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE LITOMĚŘICE เพชร
2020 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE NA HOMOLCE เพชร
2019 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE NA HOMOLCE แพลทินัม
2018 ไตรมาส 1 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE NA HOMOLCE เพชร
2020 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ ทองคำ
2018 ไตรมาส 4 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE แพลทินัม
2018 ไตรมาส 1 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE ทองคำ
2020 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE PROSTĚJOV เพชร
2019 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE PROSTĚJOV ทองคำ
2018 ไตรมาส 1 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE PROSTĚJOV แพลทินัม
2020 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE PÍSEK ทองคำ
2019 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE PÍSEK ทองคำ
2018 ไตรมาส 4 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE PÍSEK ทองคำ
2019 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE SOKOLOV ทองคำ
2018 ไตรมาส 1 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE SOKOLOV แพลทินัม
2020 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE TEPLICE เพชร
2019 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE TEPLICE เพชร
2018 ไตรมาส 4 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE TEPLICE แพลทินัม
2018 ไตรมาส 1 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE TEPLICE แพลทินัม
2020 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE TŘINEC ทองคำ
2018 ไตรมาส 4 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE TŘINEC ทองคำ
2020 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE VYŠKOV เพชร
2019 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE VYŠKOV แพลทินัม
2019 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE ČESKÁ LÍPA ทองคำ
2018 ไตรมาส 4 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE ทองคำ
2018 ไตรมาส 1 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE เพชร
2021 ไตรมาส 1 เอสโตเนีย ศูนย์การแพทย์ NORTH ESTONIA เพชร
2020 ไตรมาส 1 เอสโตเนีย ศูนย์การแพทย์ NORTH ESTONIA แพลทินัม
2019 ไตรมาส 1 เอสโตเนีย ศูนย์การแพทย์ NORTH ESTONIA แพลทินัม
2017 ไตรมาส 2 เอสโตเนีย ศูนย์การแพทย์ NORTH ESTONIA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 ยูเครน NOVOVOLYNSK CENTRAL CITY HOSPITAL ทองคำ
2020 สโลวาเกีย NSP PRIEVIDZA SÍDL.V BOJNICIACH ทองคำ
2020 สโลวาเกีย NSP SV. JAKUBA, N.O. ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย NSP SV. JAKUBA, N.O. ทองคำ
2018 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย NSP SV. JAKUBA, N.O. ทองคำ
2018 ไตรมาส 3 สโลวาเกีย NSP SV. JAKUBA, N.O. แพลทินัม
2020 สโลวาเกีย NSP SV. LUKÁŠA GALANTA, A.S. แพลทินัม
2019 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย NSP SV. LUKÁŠA GALANTA, A.S. แพลทินัม
2018 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย NSP SV. LUKÁŠA GALANTA, A.S. แพลทินัม
2018 ไตรมาส 3 สโลวาเกีย NSP SV. LUKÁŠA GALANTA, A.S. แพลทินัม
2018 ไตรมาส 2 สโลวาเกีย NSP SV. LUKÁŠA GALANTA, A.S. ทองคำ
2018 ไตรมาส 1 สโลวาเกีย NSP SV. LUKÁŠA GALANTA, A.S. เพชร
2020 ไตรมาส 1 อิตาลี NUOVO OSPEDALE PRATO SANTO STEFANO ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 อิตาลี OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI - ASST DEI SETTE LAGHI ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 อิตาลี OSPEDALE DI CREMONA - ASST CREMONA ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 อิตาลี OSPEDALE DI IMPERIA ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 อิตาลี OSPEDALE DI MIRANO - DOLO ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 อิตาลี OSPEDALE DI PORTOGRUARO SAN TOMMASO DEI BATTUTI แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 อิตาลี OSPEDALE DI PORTOGRUARO SAN TOMMASO DEI BATTUTI ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 อิตาลี OSPEDALE DI PORTOGRUARO SAN TOMMASO DEI BATTUTI ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 อิตาลี OSPEDALE GUIDO SALVINI GARBAGNATE - ASST RHODENSE ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 อิตาลี OSPEDALE GUIDO SALVINI GARBAGNATE - ASST RHODENSE ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 อิตาลี OSPEDALE GUZZARDI ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 อิตาลี OSPEDALE GUZZARDI ทองคำ
2018 ไตรมาส 4 อิตาลี OSPEDALE MARIA VITTORIA ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 อิตาลี OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 อิตาลี OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA แพลทินัม
2019 ไตรมาส 4 อิตาลี OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 อิตาลี OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 อิตาลี OSPEDALE SANTA CORONA ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 อิตาลี OSPEDALE SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA UDINE ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 อิตาลี OSPEDALE SANTA MARIA MISERICORDIA ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 อิตาลี OSPEDALE SANTA MARIA MISERICORDIA ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 อิตาลี OSPEDALE SANTA MARIA MISERICORDIA ทองคำ
2018 ไตรมาส 1 สาธารณรัฐเช็ก OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO แพลทินัม
2020 สาธารณรัฐเช็ก OBLASTNÍ NEMOCNICE KOLÍN เพชร
2019 สาธารณรัฐเช็ก OBLASTNÍ NEMOCNICE KOLÍN ทองคำ
2018 ไตรมาส 4 สาธารณรัฐเช็ก OBLASTNÍ NEMOCNICE KOLÍN เพชร
2018 ไตรมาส 1 สาธารณรัฐเช็ก OBLASTNÍ NEMOCNICE KOLÍN เพชร
2020 สาธารณรัฐเช็ก OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD แพลทินัม
2020 สาธารณรัฐเช็ก OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM เพชร
2018 ไตรมาส 4 สาธารณรัฐเช็ก OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM แพลทินัม
2020 สาธารณรัฐเช็ก OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV แพลทินัม
2019 สาธารณรัฐเช็ก OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 ยูเครน ODESA MEDICAL CENTER INTO-SANA ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 ยูเครน ODESA MEDICAL CENTER INTO-SANA เพชร
2019 ไตรมาส 2 ยูเครน ODESA MEDICAL CENTER INTO-SANA แพลทินัม
2018 ไตรมาส 4 ยูเครน ODESA MEDICAL CENTER INTO-SANA ทองคำ
2018 ไตรมาส 3 ยูเครน ODESA MEDICAL CENTER INTO-SANA แพลทินัม
2018 ไตรมาส 2 ยูเครน ODESA MEDICAL CENTER INTO-SANA ทองคำ
2018 ไตรมาส 1 ยูเครน ODESA MEDICAL CENTER INTO-SANA เพชร
2017 ไตรมาส 4 ยูเครน ODESA MEDICAL CENTER INTO-SANA แพลทินัม
2017 ไตรมาส 3 ยูเครน ODESA MEDICAL CENTER INTO-SANA ทองคำ
2017 ไตรมาส 2 ยูเครน ODESA MEDICAL CENTER INTO-SANA ทองคำ
2019 ไตรมาส 2 ยูเครน โรงพยาบาล ODESA REGIONAL CLINICAL HOSPITAL ทองคำ
2018 ไตรมาส 1 ยูเครน คลินิกมหาวิทยาลัย ODESA ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์แห่งชาติ ODESA เพชร
2021 ไตรมาส 3 อิตาลี OSPEDALE CITTÀ DI CASTELLO แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 อิตาลี OSPEDALE CITTÀ DI CASTELLO ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 อิตาลี OSPEDALE CIVILE "S.AGOSTINO-ESTENSE", AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MODENA เพชร
2021 ไตรมาส 1 อิตาลี OSPEDALE CIVILE "S.AGOSTINO-ESTENSE", AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MODENA ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 อิตาลี OSPEDALE CIVILE "S.AGOSTINO-ESTENSE", AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MODENA ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 อิตาลี OSPEDALE CIVILE "S.AGOSTINO-ESTENSE", AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MODENA ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 อิตาลี OSPEDALE CIVILE "S.AGOSTINO-ESTENSE", AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MODENA ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 อิตาลี OSPEDALE CIVILE "S.AGOSTINO-ESTENSE", AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MODENA ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 อิตาลี OSPEDALE CIVILE "S.AGOSTINO-ESTENSE", AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MODENA ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 อิตาลี OSPEDALE CIVILE "S.AGOSTINO-ESTENSE", AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MODENA แพลทินัม
2019 ไตรมาส 1 อิตาลี OSPEDALE CIVILE "S.AGOSTINO-ESTENSE", AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MODENA ทองคำ
2018 ไตรมาส 2 อิตาลี OSPEDALE CIVILE "S.AGOSTINO-ESTENSE", AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MODENA ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 อิตาลี OSPEDALE FABRIZIO SPAZIANI - FROSINONE แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 อิตาลี OSPEDALE FABRIZIO SPAZIANI - FROSINONE ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 อิตาลี OSPEDALE FABRIZIO SPAZIANI - FROSINONE ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 อิตาลี OSPEDALE G.B.MORGAGNI-L.PIERANTONI - FORLÌ ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 อิตาลี OSPEDALE MAGGIORE CARLO ALBERTO PIZZARDI - BOLOGNA ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 อิตาลี OSPEDALE MAGGIORE CARLO ALBERTO PIZZARDI - BOLOGNA ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 อิตาลี OSPEDALE MAGGIORE CARLO ALBERTO PIZZARDI - BOLOGNA ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 อิตาลี OSPEDALE MAGGIORE CARLO ALBERTO PIZZARDI - BOLOGNA ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 อิตาลี OSPEDALE MAGGIORE CARLO ALBERTO PIZZARDI - BOLOGNA ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 อิตาลี OSPEDALE MAURIZIO BUFALINI - CESENA เพชร
2021 ไตรมาส 1 อิตาลี OSPEDALE MAURIZIO BUFALINI - CESENA ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 อิตาลี OSPEDALE MAURIZIO BUFALINI - CESENA เพชร
2021 ไตรมาส 2 อิตาลี OSPEDALE SS FILIPPO E NICOLA - AVEZZANO แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 อิตาลี OSPEDALE SAN JACOPO - PISTOIA เพชร
2021 ไตรมาส 2 อิตาลี OSPEDALE SAN JACOPO - PISTOIA เพชร
2021 ไตรมาส 2 อิตาลี OSPEDALE SANT ANNA DI COMO- ASST LARIANA ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 อิตาลี OSPEDALE SANTA MARIA ANNUNZIATA - FIRENZE ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 อิตาลี OSPEDALE SANTA MARIA ANNUNZIATA - FIRENZE แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 อิตาลี OSPEDALE SANTA MARIA ANNUNZIATA - FIRENZE ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 อิตาลี OSPEDALE SANTA MARIA ANNUNZIATA - FIRENZE ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 อิตาลี OSPEDALE SANTA MARIA ANNUNZIATA - FIRENZE ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 อิตาลี OSPEDALE SANTA MARIA ANNUNZIATA - FIRENZE ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 อิตาลี OSPEDALE SANTA MARIA ANNUNZIATA - FIRENZE ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 อิตาลี OSPEDALE SANTA MARIA DELLE CROCI - RAVENNA ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 อิตาลี OSPEDALE SANTA MARIA DELLE CROCI - RAVENNA ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 อิตาลี OSPEDALE SANTA MARIA NUOVA - FIRENZE เพชร
2021 ไตรมาส 2 อิตาลี OSPEDALE SANTA MARIA NUOVA - FIRENZE เพชร
2021 ไตรมาส 1 อิตาลี OSPEDALE SANTA MARIA NUOVA - FIRENZE เพชร
2020 ไตรมาส 4 อิตาลี OSPEDALE SANTA MARIA NUOVA - FIRENZE เพชร
2020 ไตรมาส 3 อิตาลี OSPEDALE SANTA MARIA NUOVA - FIRENZE เพชร
2020 ไตรมาส 2 อิตาลี OSPEDALE SANTA MARIA NUOVA - FIRENZE เพชร
2020 ไตรมาส 1 อิตาลี OSPEDALE SANTA MARIA NUOVA - FIRENZE เพชร
2019 ไตรมาส 4 อิตาลี OSPEDALE SANTA MARIA NUOVA - FIRENZE เพชร
2019 ไตรมาส 3 อิตาลี OSPEDALE SANTA MARIA NUOVA - FIRENZE ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 อิตาลี OSPEDALE SANTA MARIA NUOVA - FIRENZE เพชร
2021 ไตรมาส 2 อิตาลี OSPEDALE UMBERTO I แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 อิตาลี OSPEDALE UMBERTO I ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 อิตาลี OSPEDALE UMBERTO I แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 อิตาลี OSPEDALE DI BOLZANO ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 อิตาลี OSPEDALE DI BOLZANO ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 อิตาลี OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 อิตาลี OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 อิตาลี PRESIDIO OSPEDALIERO G JAZZOLINO ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 ลัตเวีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย PAULS STRADINS CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL, ริกา เพชร
2021 ไตรมาส 2 ลัตเวีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย PAULS STRADINS CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL, ริกา เพชร
2021 ไตรมาส 1 ลัตเวีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย PAULS STRADINS CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL, ริกา เพชร
2020 ไตรมาส 4 ลัตเวีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย PAULS STRADINS CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL, ริกา เพชร
2020 ไตรมาส 3 ลัตเวีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย PAULS STRADINS CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL, ริกา เพชร
2020 ไตรมาส 2 ลัตเวีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย PAULS STRADINS CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL, ริกา เพชร
2020 ไตรมาส 1 ลัตเวีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย PAULS STRADINS CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL, ริกา เพชร
2019 ไตรมาส 4 ลัตเวีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย PAULS STRADINS CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL, ริกา เพชร
2019 ไตรมาส 3 ลัตเวีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย PAULS STRADINS CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL, ริกา เพชร
2019 ไตรมาส 2 ลัตเวีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย PAULS STRADINS CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL, ริกา เพชร
2019 ไตรมาส 1 ลัตเวีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย PAULS STRADINS CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL, ริกา เพชร
2018 ไตรมาส 4 ลัตเวีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย PAULS STRADINS CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL, ริกา เพชร
2018 ไตรมาส 3 ลัตเวีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย PAULS STRADINS CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL, ริกา แพลทินัม
2018 ไตรมาส 2 ลัตเวีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย PAULS STRADINS CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL, ริกา เพชร
2018 ไตรมาส 1 ลัตเวีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย PAULS STRADINS CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL, ริกา ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 โปแลนด์ PODHALAŃSKI SZPITAL SPEC. เพชร
2021 ไตรมาส 2 โปแลนด์ PODHALAŃSKI SZPITAL SPEC. เพชร
2021 ไตรมาส 1 โปแลนด์ PODHALAŃSKI SZPITAL SPEC. เพชร
2020 ไตรมาส 4 โปแลนด์ PODHALAŃSKI SZPITAL SPEC. เพชร
2020 ไตรมาส 3 โปแลนด์ PODHALAŃSKI SZPITAL SPEC. เพชร
2020 ไตรมาส 2 โปแลนด์ PODHALAŃSKI SZPITAL SPEC. แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 โปแลนด์ PODHALAŃSKI SZPITAL SPEC. เพชร
2019 ไตรมาส 4 โปแลนด์ PODHALAŃSKI SZPITAL SPEC. แพลทินัม
2019 ไตรมาส 3 โปแลนด์ PODHALAŃSKI SZPITAL SPEC. แพลทินัม
2019 ไตรมาส 2 โปแลนด์ PODHALAŃSKI SZPITAL SPEC. แพลทินัม
2019 ไตรมาส 1 โปแลนด์ PODHALAŃSKI SZPITAL SPEC. ทองคำ
2018 ไตรมาส 4 โปแลนด์ PODHALAŃSKI SZPITAL SPEC. ทองคำ
2018 ไตรมาส 2 โปแลนด์ PODHALAŃSKI SZPITAL SPEC. ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 อิตาลี POLICLINICO TOR VERGATA ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 อิตาลี POLICLINICO TOR VERGATA ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 อิตาลี POLICLINICO TOR VERGATA ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 อิตาลี POLICLINICO TOR VERGATA ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 อิตาลี POLICLINICO TOR VERGATA ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 อิตาลี POLICLINICO TOR VERGATA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 อิตาลี POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 ลิทัวเนีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย REPUBLICAN VILNIUS ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 ลิทัวเนีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย REPUBLICAN VILNIUS ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 ลิทัวเนีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย REPUBLICAN VILNIUS ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 ลัตเวีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย RIGA EAST CLINICAL UNIVERSITY เพชร
2021 ไตรมาส 2 ลัตเวีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย RIGA EAST CLINICAL UNIVERSITY ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ลัตเวีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย RIGA EAST CLINICAL UNIVERSITY ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 ลัตเวีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย RIGA EAST CLINICAL UNIVERSITY เพชร
2020 ไตรมาส 3 ลัตเวีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย RIGA EAST CLINICAL UNIVERSITY แพลทินัม
2020 ไตรมาส 2 ลัตเวีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย RIGA EAST CLINICAL UNIVERSITY เพชร
2020 ไตรมาส 1 ลัตเวีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย RIGA EAST CLINICAL UNIVERSITY แพลทินัม
2019 ไตรมาส 4 ลัตเวีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย RIGA EAST CLINICAL UNIVERSITY เพชร
2019 ไตรมาส 3 ลัตเวีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย RIGA EAST CLINICAL UNIVERSITY แพลทินัม
2019 ไตรมาส 1 ลัตเวีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย RIGA EAST CLINICAL UNIVERSITY เพชร
2018 ไตรมาส 4 ลัตเวีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย RIGA EAST CLINICAL UNIVERSITY เพชร
2018 ไตรมาส 3 ลัตเวีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย RIGA EAST CLINICAL UNIVERSITY แพลทินัม
2018 ไตรมาส 2 ลัตเวีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย RIGA EAST CLINICAL UNIVERSITY ทองคำ
2018 ไตรมาส 1 ลัตเวีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย RIGA EAST CLINICAL UNIVERSITY แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 ยูเครน โรงพยาบาล RIVNE REGIONAL CLINICAL HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 ยูเครน โรงพยาบาล RIVNE REGIONAL CLINICAL HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ยูเครน โรงพยาบาล RIVNE REGIONAL CLINICAL HOSPITAL ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 ยูเครน โรงพยาบาล RIVNE REGIONAL CLINICAL HOSPITAL ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 ยูเครน โรงพยาบาล RIVNE REGIONAL CLINICAL HOSPITAL ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 ยูเครน โรงพยาบาล RIVNE REGIONAL CLINICAL HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 อิตาลี SAN GIOVANNI BOSCO ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 โปรตุเกส SESARAM - HOSPITAL DR. NÉLIO MENDONÇA แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 โปแลนด์ SP CENTRALNY SZPITAL KLIN.WUM ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 โปแลนด์ SP CENTRALNY SZPITAL KLIN.WUM เพชร
2019 ไตรมาส 2 โปแลนด์ SP CENTRALNY SZPITAL KLIN.WUM เพชร
2020 ไตรมาส 2 โปแลนด์ SP SZPITAL KLINICZNY NR 4 ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 โปแลนด์ SP SZPITAL KLINICZNY NR 4 เพชร
2019 ไตรมาส 4 โปแลนด์ SP SZPITAL KLINICZNY NR 4 ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 โปแลนด์ SP SZPITAL KLINICZNY NR 4 เพชร
2019 ไตรมาส 2 โปแลนด์ SP SZPITAL KLINICZNY NR 4 แพลทินัม
2019 ไตรมาส 1 โปแลนด์ SP SZPITAL KLINICZNY NR 4 เพชร
2020 ไตรมาส 3 โปแลนด์ SP WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 โปแลนด์ SP WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 โปแลนด์ SP ZOZ MSW W OLSZTYNIE ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 โปแลนด์ SP ZOZ MSW W OLSZTYNIE ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 โปแลนด์ SP ZOZ MSW W OLSZTYNIE ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 โปแลนด์ SP ZOZ MSWIA IM. PROF. LUDWIKA BIERKOWSKIEGO W POZNANIU ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 โปแลนด์ SP ZOZ MSWIA IM. PROF. LUDWIKA BIERKOWSKIEGO W POZNANIU ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 โปแลนด์ SP ZOZ MSWIA IM. PROF. LUDWIKA BIERKOWSKIEGO W POZNANIU ทองคำ
2018 ไตรมาส 4 โปแลนด์ SP ZOZ MSWIA IM. PROF. LUDWIKA BIERKOWSKIEGO W POZNANIU ทองคำ
2018 ไตรมาส 3 โปแลนด์ SP ZOZ MSWIA IM. PROF. LUDWIKA BIERKOWSKIEGO W POZNANIU ทองคำ
2018 ไตรมาส 2 โปแลนด์ SP ZOZ MSWIA IM. PROF. LUDWIKA BIERKOWSKIEGO W POZNANIU ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 โปแลนด์ SP ZOZ MSWIA WE WROCŁAWIU ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 โปแลนด์ SP ZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY - KRAKOW แพลทินัม
2018 ไตรมาส 4 โปแลนด์ SP ZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY - KRAKOW ทองคำ
2018 ไตรมาส 1 โปแลนด์ SP ZOZ SZPITAL ZESPOLONY ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 โปแลนด์ SP ZOZ SZPITAL W PRZEWORSKU แพลทินัม
2019 ไตรมาส 3 โปแลนด์ SP ZOZ SZPITAL W PRZEWORSKU เพชร
2019 ไตรมาส 2 โปแลนด์ SP ZOZ SZPITAL W PRZEWORSKU ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 โปแลนด์ SP ZOZ SZPITAL W PRZEWORSKU แพลทินัม
2018 ไตรมาส 3 โปแลนด์ SP ZOZ SZPITAL W PRZEWORSKU เพชร
2018 ไตรมาส 2 โปแลนด์ SP ZOZ SZPITAL W PRZEWORSKU แพลทินัม
2018 ไตรมาส 1 โปแลนด์ SP ZOZ SZPITAL W PRZEWORSKU ทองคำ
2017 ไตรมาส 4 โปแลนด์ SP ZOZ SZPITAL W PRZEWORSKU ทองคำ
2018 ไตรมาส 3 โปแลนด์ SP ZOZ WOJEW.SZPITAL SPEC.NR 3 ทองคำ
2018 ไตรมาส 1 โปแลนด์ SP ZOZ WOJEW.SZPITAL SPEC.NR 3 ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 โปแลนด์ SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 โรมาเนีย SPITAL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ORADEA ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 โรมาเนีย SPITAL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ORADEA แพลทินัม
2020 ไตรมาส 2 โรมาเนีย SPITAL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ORADEA ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 โรมาเนีย SPITAL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ORADEA ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 โรมาเนีย SPITAL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ORADEA ทองคำ
2018 ไตรมาส 1 โรมาเนีย SPITAL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ORADEA ทองคำ
2017 ไตรมาส 2 โรมาเนีย SPITAL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ORADEA ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 โรมาเนีย SPITAL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU-MUREȘ ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 โรมาเนีย SPITAL CLINIC JUDEȚEAN URGENȚĂ CLUJ-NAPOCA เพชร
2020 ไตรมาส 1 โรมาเนีย SPITAL CLINIC JUDEȚEAN URGENȚĂ CLUJ-NAPOCA แพลทินัม
2019 ไตรมาส 1 โรมาเนีย SPITAL CLINIC JUDEȚEAN URGENȚĂ CLUJ-NAPOCA แพลทินัม
2018 ไตรมาส 1 โรมาเนีย SPITAL CLINIC JUDEȚEAN URGENȚĂ CLUJ-NAPOCA ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 โรมาเนีย SPITAL CLINIC URGENȚĂ FLOREASCA เพชร
2020 ไตรมาส 1 โรมาเนีย SPITAL CLINIC URGENȚĂ FLOREASCA ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 โรมาเนีย SPITAL CLINIC URGENȚĂ FLOREASCA ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 โรมาเนีย SPITAL JUDEȚEAN SF.IOAN CEL NOU SUCEAVA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 โรมาเนีย SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS แพลทินัม
2019 ไตรมาส 1 โรมาเนีย SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 โรมาเนีย SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTI ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 โรมาเนีย SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTI แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 ฮังการี โรงพยาบาล SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - สถาบันประสาทวิทยา KLINIKA แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 ฮังการี โรงพยาบาล SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - สถาบันประสาทวิทยา KLINIKA เพชร
2020 ไตรมาส 1 ฮังการี โรงพยาบาล SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - สถาบันประสาทวิทยา KLINIKA ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 โปแลนด์ SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W ZAMOŚCIU IM.JANA PAWŁA 2 แพลทินัม
2018 ไตรมาส 1 โปแลนด์ SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W ZAMOŚCIU IM.JANA PAWŁA 2 ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 โปแลนด์ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DZIAŁDOWIE แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 โปแลนด์ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZOZ W GRYFICACH แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 โปแลนด์ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZOZ W GRYFICACH เพชร
2021 ไตรมาส 1 โปแลนด์ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZOZ W GRYFICACH เพชร
2020 ไตรมาส 4 โปแลนด์ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZOZ W GRYFICACH ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 โปแลนด์ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZOZ W GRYFICACH เพชร
2020 ไตรมาส 2 โปแลนด์ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZOZ W GRYFICACH ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 โปแลนด์ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZOZ W GRYFICACH เพชร
2019 ไตรมาส 4 โปแลนด์ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZOZ W GRYFICACH ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 ตุรกี โรงพยาบาลเพื่อการฝึกอบรมและการวิจัย SAMSUN เพชร
2020 ไตรมาส 1 ตุรกี โรงพยาบาลเพื่อการฝึกอบรมและการวิจัย SAMSUN แพลทินัม
2020 สาธารณรัฐเช็ก SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV เพชร
2019 สาธารณรัฐเช็ก SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV เพชร
2018 ไตรมาส 4 สาธารณรัฐเช็ก SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV เพชร
2018 ไตรมาส 1 สาธารณรัฐเช็ก SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 ฮังการี SEMMELWEIS EGYETEM - NEUROLÓGIAI KLINIKA แพลทินัม
2019 ไตรมาส 1 ฮังการี SEMMELWEIS EGYETEM - NEUROLÓGIAI KLINIKA เพชร
2018 ไตรมาส 1 ฮังการี SEMMELWEIS EGYETEM - NEUROLÓGIAI KLINIKA แพลทินัม
2017 ไตรมาส 2 ฮังการี SEMMELWEIS EGYETEM - NEUROLÓGIAI KLINIKA แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 โครเอเชีย โรงพยาบาลศูนย์มหาวิทยาลัย SESTRE MILOSRDNICE ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 โครเอเชีย โรงพยาบาลศูนย์มหาวิทยาลัย SESTRE MILOSRDNICE ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 บัลแกเรีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย SOFIAMED UNIVERSITY ทองคำ
2018 ไตรมาส 4 บัลแกเรีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย SOFIAMED UNIVERSITY ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 เซอร์เบีย SPECIJALNA BOLNICA ZA CEREBROVASKULARNE BOLESTI "SVETI SAVA" ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 เซอร์เบีย SPECIJALNA BOLNICA ZA CEREBROVASKULARNE BOLESTI "SVETI SAVA" ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 เซอร์เบีย SPECIJALNA BOLNICA ZA CEREBROVASKULARNE BOLESTI "SVETI SAVA" ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 เซอร์เบีย SPECIJALNA BOLNICA ZA CEREBROVASKULARNE BOLESTI "SVETI SAVA" ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 เซอร์เบีย SPECIJALNA BOLNICA ZA CEREBROVASKULARNE BOLESTI "SVETI SAVA" ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 เซอร์เบีย SPECIJALNA BOLNICA ZA CEREBROVASKULARNE BOLESTI "SVETI SAVA" ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 โปแลนด์ SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO W WAŁBRZYCHU เพชร
2021 ไตรมาส 2 โปแลนด์ SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO W WAŁBRZYCHU แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 โปแลนด์ SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO W WAŁBRZYCHU แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 โปแลนด์ SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO W WAŁBRZYCHU เพชร
2020 ไตรมาส 3 โปแลนด์ SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO W WAŁBRZYCHU เพชร
2020 ไตรมาส 2 โปแลนด์ SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO W WAŁBRZYCHU เพชร
2020 ไตรมาส 1 โปแลนด์ SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO W WAŁBRZYCHU เพชร
2019 ไตรมาส 4 โปแลนด์ SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO W WAŁBRZYCHU แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 โรมาเนีย SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA, SIBIU ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 โรมาเนีย SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA, SIBIU ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 โรมาเนีย SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CONSTANȚA ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 โรมาเนีย SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BRAŞOV เพชร
2020 ไตรมาส 1 โรมาเนีย SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BRAŞOV เพชร
2021 ไตรมาส 1 โรมาเนีย SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "DR. FOGOLYÁN KRISTÓF" SFÂNTU GHEORGHE ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 โรมาเนีย SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 ยูเครน โรงพยาบาล SUMY CITY CLINICAL HOSPITAL №1 แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 ยูเครน โรงพยาบาล SUMY CITY CLINICAL HOSPITAL №1 แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 ยูเครน โรงพยาบาล SUMY CITY CLINICAL HOSPITAL №1 แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 ยูเครน โรงพยาบาล SUMY CITY CLINICAL HOSPITAL №1 ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 ยูเครน โรงพยาบาล SUMY CITY CLINICAL HOSPITAL №1 แพลทินัม
2020 ไตรมาส 2 ยูเครน โรงพยาบาล SUMY CITY CLINICAL HOSPITAL №1 ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 ยูเครน โรงพยาบาล SUMY CITY CLINICAL HOSPITAL №1 แพลทินัม
2019 ไตรมาส 4 ยูเครน โรงพยาบาล SUMY CITY CLINICAL HOSPITAL №1 เพชร
2017 ไตรมาส 2 ยูเครน โรงพยาบาล SUMY CITY CLINICAL HOSPITAL №1 ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 รัสเซีย โรงพยาบาลภูมิภาค SVERDLOVSK ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 รัสเซีย โรงพยาบาลภูมิภาค SVERDLOVSK ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 รัสเซีย โรงพยาบาลภูมิภาค SVERDLOVSK ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 รัสเซีย โรงพยาบาลภูมิภาค SVERDLOVSK ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 รัสเซีย โรงพยาบาลภูมิภาค SVERDLOVSK ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย SVET ZDRAVIA NEMOCNICA TOPOĽČANY A.S. PAVLOVOVA 17 แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 โครเอเชีย SVETI DUH UNIVERSITY HOSPITAL / KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 โครเอเชีย SVETI DUH UNIVERSITY HOSPITAL / KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 โครเอเชีย SVETI DUH UNIVERSITY HOSPITAL / KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH เพชร
2018 ไตรมาส 1 โครเอเชีย