รางวัล ESO Angels

โรงพยาบาลจากประเทศที่อยู่ภายใต้การดูแลของ ESO ซึ่งเก็บข้อมูล
การรักษาใน RES-Q, SITS-QR หรือในฐานข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติ
ล่วงหน้า จะนำไปใช้กับ ESO Angels Award โดยอัตโนมัติตามมาตรการคุณภาพที่ระบุไว้ในระบบขั้น

ผู้ชนะรางวัล

คลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อจัดเรียงรางวัล

ไตรมาส ประเทศ โรงพยาบาล สถานะรางวัล
2021 ไตรมาส 1 เอสโตเนีย โรงพยาบาล EAST-TALLINN CENTRAL เพชร
2023 ฮังการี โรงพยาบาล SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - สถาบันประสาทวิทยา KLINIKA ทองคำ
2022 ไตรมาส 1 ฮังการี โรงพยาบาล SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - สถาบันประสาทวิทยา KLINIKA ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ฮังการี โรงพยาบาล SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - สถาบันประสาทวิทยา KLINIKA แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 ฮังการี โรงพยาบาล SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - สถาบันประสาทวิทยา KLINIKA เพชร
2020 ไตรมาส 1 ฮังการี โรงพยาบาล SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - สถาบันประสาทวิทยา KLINIKA ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 โปแลนด์ 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU เพชร
2021 ไตรมาส 3 โปแลนด์ 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU เพชร
2021 ไตรมาส 2 โปแลนด์ 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU เพชร
2021 ไตรมาส 1 โปแลนด์ 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU เพชร
2020 ไตรมาส 4 โปแลนด์ 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU เพชร
2020 ไตรมาส 3 โปแลนด์ 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU เพชร
2020 ไตรมาส 2 โปแลนด์ 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU เพชร
2020 ไตรมาส 1 โปแลนด์ 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU เพชร
2019 ไตรมาส 4 โปแลนด์ 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU เพชร
2019 ไตรมาส 3 โปแลนด์ 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU เพชร
2019 ไตรมาส 2 โปแลนด์ 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU เพชร
2019 ไตรมาส 1 โปแลนด์ 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU เพชร
2018 ไตรมาส 4 โปแลนด์ 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU เพชร
2018 ไตรมาส 3 โปแลนด์ 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU เพชร
2018 ไตรมาส 2 โปแลนด์ 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 โปแลนด์ โรงพยาบาล 7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ ทองคำ
2023 ไตรมาส 1 กรีซ AHEPA UNIVERSITY HOSPITAL ทองคำ
2023 ไตรมาส 2 อิตาลี ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA ทองคำ
2022 ไตรมาส 2 อิตาลี ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA ทองคำ
2023 ไตรมาส 2 อิตาลี ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 อิตาลี ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ทองคำ
2022 ไตรมาส 4 อิตาลี AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITÀ DI PADOVA เพชร
2023 ไตรมาส 2 อิตาลี AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA แพลทินัม
2023 ไตรมาส 1 อิตาลี AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA แพลทินัม
2022 ไตรมาส 4 อิตาลี AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA แพลทินัม
2022 ไตรมาส 3 อิตาลี AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA แพลทินัม
2022 ไตรมาส 2 อิตาลี AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA แพลทินัม
2022 ไตรมาส 1 อิตาลี AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 4 อิตาลี AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 อิตาลี AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 อิตาลี AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 อิตาลี AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 อิตาลี AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 อิตาลี AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA แพลทินัม
2020 ไตรมาส 2 อิตาลี AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 อิตาลี AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA แพลทินัม
2023 ไตรมาส 2 บัลแกเรีย ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL ทองคำ
2023 ไตรมาส 1 บัลแกเรีย ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL แพลทินัม
2022 ไตรมาส 4 บัลแกเรีย ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 บัลแกเรีย ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 บัลแกเรีย ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 บัลแกเรีย ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 บัลแกเรีย ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 บัลแกเรีย ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL แพลทินัม
2019 ไตรมาส 3 บัลแกเรีย ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL แพลทินัม
2019 ไตรมาส 2 บัลแกเรีย ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 บัลแกเรีย ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL เพชร
2018 ไตรมาส 4 บัลแกเรีย ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL ทองคำ
2018 ไตรมาส 3 บัลแกเรีย ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL แพลทินัม
2018 ไตรมาส 2 บัลแกเรีย ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL เพชร
2018 ไตรมาส 1 บัลแกเรีย ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL แพลทินัม
2018 ไตรมาส 1 บัลแกเรีย ACIBADEM CITY CLINIC-CARDIOVASCULAR CLINIC แพลทินัม
2022 ไตรมาส 4 อิตาลี โรงพยาบาล AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI ทองคำ
2022 ไตรมาส 2 อิตาลี โรงพยาบาล AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 อิตาลี โรงพยาบาล AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 อิตาลี โรงพยาบาล AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 อิตาลี โรงพยาบาล AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI ทองคำ
2023 ไตรมาส 2 อิตาลี AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO แพลทินัม
2022 ไตรมาส 2 อิตาลี AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO ทองคำ
2023 ไตรมาส 2 อิตาลี AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA - TERNI ทองคำ
2023 ไตรมาส 2 อิตาลี AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA ทองคำ
2022 ไตรมาส 2 อิตาลี AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 อิตาลี AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 อิตาลี AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA ทองคำ
2023 ไตรมาส 2 อิตาลี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย AZIENDA OSPEDALIERA SENESE เพชร
2022 ไตรมาส 4 อิตาลี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย AZIENDA OSPEDALIERA SENESE แพลทินัม
2022 ไตรมาส 2 อิตาลี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย AZIENDA OSPEDALIERA SENESE เพชร
2021 ไตรมาส 4 อิตาลี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย AZIENDA OSPEDALIERA SENESE ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 อิตาลี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย AZIENDA OSPEDALIERA SENESE ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 อิตาลี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย AZIENDA OSPEDALIERA SENESE ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 อิตาลี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย AZIENDA OSPEDALIERA SENESE ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 อิตาลี AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 อิตาลี AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI ทองคำ
2023 ฮังการี แพลทินัม
2022 ไตรมาส 1 ฮังการี ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ฮังการี ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 ฮังการี แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 ฮังการี ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 ฮังการี ทองคำ
2023 ไตรมาส 1 ยูเครน เพชร
2022 ไตรมาส 2 ยูเครน เพชร
2021 ไตรมาส 4 ยูเครน เพชร
2021 ไตรมาส 3 ยูเครน เพชร
2021 ไตรมาส 1 ยูเครน เพชร
2020 ไตรมาส 4 ยูเครน เพชร
2020 ไตรมาส 3 ยูเครน เพชร
2020 ไตรมาส 2 ยูเครน เพชร
2020 ไตรมาส 1 ยูเครน เพชร
2019 ไตรมาส 4 ยูเครน เพชร
2019 ไตรมาส 3 ยูเครน แพลทินัม
2019 ไตรมาส 2 ยูเครน ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 ยูเครน ทองคำ
2018 ไตรมาส 4 ยูเครน ทองคำ
2018 ไตรมาส 3 ยูเครน ทองคำ
2023 ไตรมาส 1 โปรตุเกส CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA ทองคำ
2023 ไตรมาส 1 โปรตุเกส โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย CENTRO DO ALGARVE เพชร
2022 ไตรมาส 4 โปรตุเกส โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย CENTRO DO ALGARVE เพชร
2021 ไตรมาส 4 โปรตุเกส โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย CENTRO DO ALGARVE แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 โปรตุเกส โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย CENTRO DO ALGARVE ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 โปรตุเกส โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย CENTRO DO ALGARVE แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 โปรตุเกส โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย CENTRO DO ALGARVE ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 โปรตุเกส โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย CENTRO DO ALGARVE เพชร
2020 ไตรมาส 3 โปรตุเกส โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย CENTRO DO ALGARVE เพชร
2020 ไตรมาส 2 โปรตุเกส โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย CENTRO DO ALGARVE เพชร
2020 ไตรมาส 1 โปรตุเกส โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย CENTRO DO ALGARVE แพลทินัม
2019 ไตรมาส 2 โปรตุเกส โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย CENTRO DO ALGARVE ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 โปรตุเกส โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย CENTRO DO ALGARVE แพลทินัม
2023 ไตรมาส 1 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH SAO JOAO - S JOAO แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH SAO JOAO - S JOAO แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH SAO JOAO - S JOAO แพลทินัม
2020 ไตรมาส 2 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH SAO JOAO - S JOAO เพชร
2020 ไตรมาส 1 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH SAO JOAO - S JOAO แพลทินัม
2019 ไตรมาส 4 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH SAO JOAO - S JOAO เพชร
2019 ไตรมาส 3 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH SAO JOAO - S JOAO ทองคำ
2019 ไตรมาส 2 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH SAO JOAO - S JOAO ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH SAO JOAO - S JOAO ทองคำ
2018 ไตรมาส 3 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH SAO JOAO - S JOAO ทองคำ
2018 ไตรมาส 2 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH SAO JOAO - S JOAO ทองคำ
2018 ไตรมาส 1 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH SAO JOAO - S JOAO ทองคำ
2023 ไตรมาส 2 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO ทองคำ
2023 ไตรมาส 1 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO ทองคำ
2022 ไตรมาส 3 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO เพชร
2022 ไตรมาส 2 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO เพชร
2022 ไตรมาส 1 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO แพลทินัม
2021 ไตรมาส 4 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO เพชร
2021 ไตรมาส 1 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO เพชร
2020 ไตรมาส 4 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO เพชร
2020 ไตรมาส 3 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO แพลทินัม
2020 ไตรมาส 2 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO แพลทินัม
2019 ไตรมาส 4 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO แพลทินัม
2019 ไตรมาส 3 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO ทองคำ
2019 ไตรมาส 2 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO เพชร
2019 ไตรมาส 1 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO เพชร
2018 ไตรมาส 4 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO เพชร
2018 ไตรมาส 3 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO เพชร
2018 ไตรมาส 2 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO แพลทินัม
2018 ไตรมาส 1 โปรตุเกส โรงพยาบาล CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO เพชร
2017 ไตรมาส 4 ฝรั่งเศส โรงพยาบาล CHU DE GRENOBLE ทองคำ
2022 ไตรมาส 4 โปรตุเกส CHULC - โรงพยาบาล SÃO JOSÉ เพชร
2022 ไตรมาส 3 โปรตุเกส CHULC - โรงพยาบาล SÃO JOSÉ แพลทินัม
2021 ไตรมาส 4 โปรตุเกส CHULC - โรงพยาบาล SÃO JOSÉ เพชร
2021 ไตรมาส 3 โปรตุเกส CHULC - โรงพยาบาล SÃO JOSÉ เพชร
2021 ไตรมาส 2 โปรตุเกส CHULC - โรงพยาบาล SÃO JOSÉ เพชร
2021 ไตรมาส 1 โปรตุเกส CHULC - โรงพยาบาล SÃO JOSÉ เพชร
2020 ไตรมาส 4 โปรตุเกส CHULC - โรงพยาบาล SÃO JOSÉ เพชร
2021 ไตรมาส 4 โปแลนด์ CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSW ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 ยูเครน โรงพยาบาล CHERNIGIV CITY CLINICAL HOSPITAL №2 ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 ยูเครน CHERNIGIV CITY CLINICAL HOSPITAL №3 แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 ยูเครน CHERNIGIV CITY CLINICAL HOSPITAL №3 ทองคำ
2023 ไตรมาส 2 ยูเครน CHERNIVTSI CENTRAL CITY CLINICAL HOSPITAL เพชร
2023 ไตรมาส 2 ยูเครน ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติประจำภูมิภาค CHERNIVTSI ทองคำ
2022 ไตรมาส 3 ยูเครน ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติประจำภูมิภาค CHERNIVTSI ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 ยูเครน ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติประจำภูมิภาค CHERNIVTSI ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 ยูเครน ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติประจำภูมิภาค CHERNIVTSI ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ยูเครน ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติประจำภูมิภาค CHERNIVTSI ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 ยูเครน ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติประจำภูมิภาค CHERNIVTSI ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 ยูเครน ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติประจำภูมิภาค CHERNIVTSI ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 ยูเครน ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติประจำภูมิภาค CHERNIVTSI ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 ยูเครน ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติประจำภูมิภาค CHERNIVTSI ทองคำ
2023 ไตรมาส 1 ยูเครน CHERNIVTSI CITY HOSPITAL №3 แพลทินัม
2021 ไตรมาส 4 รัสเซีย โรงพยาบาล CITY CLINICAL HOSPITAL №31 แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 รัสเซีย โรงพยาบาล CITY CLINICAL HOSPITAL №31 แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 รัสเซีย โรงพยาบาล CITY CLINICAL HOSPITAL №31 แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 รัสเซีย โรงพยาบาล CITY CLINICAL HOSPITAL №31 แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 รัสเซีย โรงพยาบาล CITY CLINICAL HOSPITAL №31 ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 รัสเซีย โรงพยาบาล CITY CLINICAL HOSPITAL №31 แพลทินัม
2020 ไตรมาส 2 รัสเซีย โรงพยาบาล CITY CLINICAL HOSPITAL №31 แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 รัสเซีย โรงพยาบาล CITY CLINICAL HOSPITAL №31 ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 รัสเซีย โรงพยาบาล CITY CLINICAL HOSPITAL №31 แพลทินัม
2019 ไตรมาส 3 รัสเซีย โรงพยาบาล CITY CLINICAL HOSPITAL №31 ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 รัสเซีย โรงพยาบาล CITY CLINICAL HOSPITAL №31 ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 รัสเซีย โรงพยาบาล CITY CLINICAL HOSPITAL №52 ทองคำ
2018 ไตรมาส 4 รัสเซีย โรงพยาบาล CITY CLINICAL HOSPITAL №52 ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 รัสเซีย โรงพยาบาล CITY HOSPITAL NO. 40 ทองคำ
2018 ไตรมาส 1 สเปน โรงพยาบาล COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN ทองคำ
2023 ไตรมาส 2 สเปน COMPLEJO HOSPITALARIO TORRECARDENAS เพชร
2023 ไตรมาส 1 สเปน COMPLEJO HOSPITALARIO TORRECARDENAS เพชร
2022 ไตรมาส 4 สเปน COMPLEJO HOSPITALARIO TORRECARDENAS เพชร
2021 ไตรมาส 4 สเปน COMPLEJO HOSPITALARIO TORRECARDENAS เพชร
2019 ไตรมาส 1 โปแลนด์ โรงพยาบาล COPERNICUS PL, SZPITAL IM. M. KOPERNIKA, GDAŃSK แพลทินัม
2023 ฮังการี CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ ทองคำ
2022 ไตรมาส 2 ฮังการี CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ ทองคำ
2022 ไตรมาส 1 ฮังการี CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ฮังการี CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ ทองคำ
2023 ฮังการี CSONGRÁD MEGYEI DR. BUGYI ISTVÁN KÓRHÁZ ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 ฮังการี โรงพยาบาล DEKK (DEBRECENI EGYETEM KLINIKAI KÖZPONT)- NEUROLÓGIAI KLINIKA ทองคำ
2022 สโลวาเกีย โรงพยาบาล DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO แพลทินัม
2021 สโลวาเกีย โรงพยาบาล DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO แพลทินัม
2020 สโลวาเกีย โรงพยาบาล DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO แพลทินัม
2019 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย โรงพยาบาล DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO เพชร
2018 ไตรมาส 3 สโลวาเกีย โรงพยาบาล DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO ทองคำ
2018 ไตรมาส 2 สโลวาเกีย โรงพยาบาล DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO แพลทินัม
2023 ไตรมาส 2 โปแลนด์ DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR แพลทินัม
2023 ไตรมาส 1 โปแลนด์ DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR เพชร
2022 ไตรมาส 4 โปแลนด์ DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR เพชร
2022 ไตรมาส 3 โปแลนด์ DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR เพชร
2022 ไตรมาส 2 โปแลนด์ DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR เพชร
2022 ไตรมาส 1 โปแลนด์ DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR แพลทินัม
2021 ไตรมาส 4 โปแลนด์ DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 โปแลนด์ DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 ฮังการี ดร. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET เพชร
2019 ไตรมาส 3 ฮังการี ดร. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET ทองคำ
2018 ไตรมาส 4 ฮังการี ดร. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET ทองคำ
2023 ไตรมาส 1 คาซัคสถาน EAST KAZAKHSTAN REGIONAL HOSPITAL แพลทินัม
2019 ไตรมาส 1 เอสโตเนีย โรงพยาบาล EAST-VIRU CENTRAL HOSPITAL เพชร
2019 ไตรมาส 1 ยูเครน โรงพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 อาร์เมเนีย ศูนย์การแพทย์ EREBOUNI ทองคำ
2023 ไตรมาส 1 ตุรกี มหาวิทยาลัย ESKISEHIR OSMANGAZI เพชร
2020 ไตรมาส 2 ตุรกี มหาวิทยาลัย ESKISEHIR OSMANGAZI ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 ตุรกี มหาวิทยาลัย ESKISEHIR OSMANGAZI ทองคำ
2022 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FNSP F. D. ROOSEVELTA เพชร
2021 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FNSP F. D. ROOSEVELTA เพชร
2020 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FNSP F. D. ROOSEVELTA ทองคำ
2022 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FNSP NOVÉ ZÁMKY แพลทินัม
2021 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FNSP NOVÉ ZÁMKY แพลทินัม
2020 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FNSP NOVÉ ZÁMKY ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FNSP NOVÉ ZÁMKY ทองคำ
2018 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FNSP NOVÉ ZÁMKY แพลทินัม
2018 ไตรมาส 3 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FNSP NOVÉ ZÁMKY ทองคำ
2022 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FNSP SKALICA เพชร
2021 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FNSP SKALICA เพชร
2020 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FNSP SKALICA แพลทินัม
2019 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FNSP SKALICA เพชร
2018 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FNSP SKALICA แพลทินัม
2018 ไตรมาส 3 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FNSP SKALICA ทองคำ
2018 ไตรมาส 2 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FNSP SKALICA แพลทินัม
2017 ไตรมาส 3 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FNSP SKALICA เพชร
2017 ไตรมาส 2 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FNSP SKALICA เพชร
2022 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REIMANA แพลทินัม
2021 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REIMANA แพลทินัม
2020 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REIMANA ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REIMANA ทองคำ
2018 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REIMANA ทองคำ
2018 ไตรมาส 2 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REIMANA แพลทินัม
2022 สโลวาเกีย FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA เพชร
2021 สโลวาเกีย FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA เพชร
2020 สโลวาเกีย FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA เพชร
2018 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA ทองคำ
2018 ไตรมาส 3 สโลวาเกีย FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA แพลทินัม
2018 ไตรมาส 2 สโลวาเกีย FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA เพชร
2018 ไตรมาส 1 สโลวาเกีย FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA เพชร
2017 ไตรมาส 2 สโลวาเกีย FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA ทองคำ
2022 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN แพลทินัม
2021 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN ทองคำ
2020 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN แพลทินัม
2019 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN แพลทินัม
2022 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA ทองคำ
2021 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA ทองคำ
2020 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA ทองคำ
2018 ไตรมาส 3 สโลวาเกีย โรงพยาบาล FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA ทองคำ
2022 สโลวาเกีย FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA แพลทินัม
2021 สโลวาเกีย FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA แพลทินัม
2022 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO เพชร
2021 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO เพชร
2020 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO เพชร
2019 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO เพชร
2018 ไตรมาส 4 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO เพชร
2022 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ ทองคำ
2021 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ เพชร
2020 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ เพชร
2019 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ ทองคำ
2018 ไตรมาส 1 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ ทองคำ
2021 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY เพชร
2020 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY เพชร
2019 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY เพชร
2018 ไตรมาส 4 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY เพชร
2022 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE MOTOL ทองคำ
2021 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE MOTOL ทองคำ
2020 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE MOTOL ทองคำ
2019 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE MOTOL แพลทินัม
2018 ไตรมาส 4 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE MOTOL แพลทินัม
2018 ไตรมาส 1 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE MOTOL เพชร
2022 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC เพชร
2021 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC เพชร
2020 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC เพชร
2019 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC ทองคำ
2018 ไตรมาส 4 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC เพชร
2018 ไตรมาส 1 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC เพชร
2022 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA เพชร
2021 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA เพชร
2020 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA เพชร
2018 ไตรมาส 4 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA เพชร
2018 ไตรมาส 1 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA เพชร
2021 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ ทองคำ
2020 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ เพชร
2019 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ เพชร
2018 ไตรมาส 4 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ ทองคำ
2022 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ ทองคำ
2021 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ เพชร
2020 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ เพชร
2018 ไตรมาส 1 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 บัลแกเรีย FIRST MHAT ST IOAN KRASTITEL ทองคำ
2023 ไตรมาส 2 รัสเซีย GBUZ CRB PROHLADNY เพชร
2023 ไตรมาส 1 รัสเซีย GBUZ CRB PROHLADNY เพชร
2022 ไตรมาส 4 รัสเซีย GBUZ CRB PROHLADNY เพชร
2022 ไตรมาส 3 รัสเซีย GBUZ CRB PROHLADNY เพชร
2022 ไตรมาส 2 รัสเซีย GBUZ CRB PROHLADNY แพลทินัม
2018 ไตรมาส 2 มาซิโดเนียเหนือ โรงพยาบาล GENERAL HOSPITAL 8 SEPTEMBER ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 โครเอเชีย โรงพยาบาล GENERAL HOSPITAL PULA ทองคำ
2023 ไตรมาส 2 กรีซ GENERAL HOSPITAL OF SERRES ทองคำ
2023 ไตรมาส 1 กรีซ GENERAL HOSPITAL OF SERRES ทองคำ
2022 ไตรมาส 4 กรีซ GENERAL HOSPITAL OF SERRES ทองคำ
2022 ไตรมาส 1 โครเอเชีย GENERAL HOSPITAL ČAKOVEC ทองคำ
2022 ไตรมาส 1 โครเอเชีย GENERAL HOSPITAL ŠIBENIK ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 โครเอเชีย GENERAL HOSPITAL ŠIBENIK ทองคำ
2023 ไตรมาส 1 โปแลนด์ GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 โปรตุเกส HOSP DISTRITAL FIGUEIRA FOZ ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 โปรตุเกส HOSP DISTRITAL FIGUEIRA FOZ ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 โปรตุเกส HOSP DISTRITAL FIGUEIRA FOZ แพลทินัม
2020 ไตรมาส 2 โปรตุเกส HOSP DISTRITAL FIGUEIRA FOZ เพชร
2020 ไตรมาส 1 โปรตุเกส HOSP DISTRITAL FIGUEIRA FOZ ทองคำ
2022 ไตรมาส 1 โปรตุเกส HOSP VILA FRANCA XIRA ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 โปรตุเกส HOSP VILA FRANCA XIRA ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 โปรตุเกส HOSP VILA FRANCA XIRA ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 สเปน โรงพยาบาล GRAL GREGORIO MARAÑON UNIV ทองคำ
2018 ไตรมาส 4 สเปน โรงพยาบาล GRAL GREGORIO MARAÑON UNIV ทองคำ
2018 ไตรมาส 1 สเปน โรงพยาบาล UNIV DE BURGOS ทองคำ
2019 สเปน โรงพยาบาล UNIV GERMANS TRIAS I PUJOL ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 อาร์เมเนีย HERATSI UNIVERSITY HOSPITAL №1 ทองคำ
2019 สเปน HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA ทองคำ
2019 สเปน HOSPITAL GENERAL DE GRANOLLERS ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 สเปน โรงพยาบาล UNIVERSITARI VALL D´HEBRON เพชร
2019 สเปน โรงพยาบาล UNIVERSITARI VALL D´HEBRON ทองคำ
2018 ไตรมาส 1 สเปน โรงพยาบาล UNIVERSITARI VALL D´HEBRON ทองคำ
2017 ไตรมาส 4 สเปน โรงพยาบาล UNIVERSITARI VALL D´HEBRON ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 สเปน HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE เพชร
2019 สเปน HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE ทองคำ
2019 สเปน HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. JOSEP TRUETA เพชร
สเปน HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN DE LOJA
2022 ไตรมาส 4 สเปน HOSPITAL DE MATARÓ เพชร
2019 สเปน HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 สเปน โรงพยาบาล DEL MAR เพชร
2019 สเปน โรงพยาบาล DEL MAR เพชร
2019 ไตรมาส 1 สเปน โรงพยาบาล DEL MAR ทองคำ
2022 ไตรมาส 1 รัสเซีย โรงพยาบาล I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY แพลทินัม
2021 ไตรมาส 4 รัสเซีย โรงพยาบาล I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 รัสเซีย โรงพยาบาล I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 รัสเซีย โรงพยาบาล I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 รัสเซีย โรงพยาบาล I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 รัสเซีย โรงพยาบาล I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 รัสเซีย โรงพยาบาล I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 รัสเซีย โรงพยาบาล I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 รัสเซีย โรงพยาบาล I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 รัสเซีย โรงพยาบาล I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY เพชร
2019 ไตรมาส 3 รัสเซีย โรงพยาบาล I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY ทองคำ
2018 ไตรมาส 4 รัสเซีย โรงพยาบาล I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY แพลทินัม
2018 ไตรมาส 3 รัสเซีย โรงพยาบาล I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY ทองคำ
2022 ไตรมาส 4 อิตาลี IRCCS AZ OSP-UNIV SAN MARTINO ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 อิตาลี โรงพยาบาล IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO-OSPEDALE PIEMONTE ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 อิตาลี ISTITUTO CLINICO CITTA STUDI เพชร
2019 ไตรมาส 4 อิตาลี ISTITUTO CLINICO CITTA STUDI ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 อิตาลี ISTITUTO CLINICO CITTA STUDI เพชร
2019 ไตรมาส 1 อิตาลี ISTITUTO CLINICO CITTA STUDI ทองคำ
2018 ไตรมาส 4 อิตาลี ISTITUTO CLINICO CITTA STUDI แพลทินัม
2018 ไตรมาส 3 อิตาลี ISTITUTO CLINICO CITTA STUDI แพลทินัม
2023 ไตรมาส 2 มอลโดวา INSTITUTE OF EMERGENCY MEDICINE ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 โปแลนด์ สถาบันจิตเวชศาสตร์และประสาทวิทยา ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 โปแลนด์ สถาบันจิตเวชศาสตร์และประสาทวิทยา เพชร
2018 ไตรมาส 3 โปแลนด์ สถาบันจิตเวชศาสตร์และประสาทวิทยา ทองคำ
2018 ไตรมาส 1 โปแลนด์ สถาบันจิตเวชศาสตร์และประสาทวิทยา ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 โรมาเนีย สถาบันประสาทวิทยาแห่งชาติ SI BOLI NEUROVASCULARE BUCURESTI แพลทินัม
2021 ไตรมาส 4 ตุรกี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ISTINYE เพชร
2021 ไตรมาส 3 ตุรกี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ISTINYE แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 ตุรกี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ISTINYE ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ตุรกี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ISTINYE ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 ตุรกี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ISTINYE แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 ตุรกี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ISTINYE ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 ตุรกี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ISTINYE ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 ตุรกี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ISTINYE ทองคำ
2022 ไตรมาส 4 อิตาลี สถาบัน CLINICO HUMANITAS แพลทินัม
2022 ไตรมาส 2 อิตาลี สถาบัน CLINICO HUMANITAS เพชร
2021 ไตรมาส 2 อิตาลี สถาบัน CLINICO HUMANITAS เพชร
2020 ไตรมาส 1 อิตาลี สถาบัน CLINICO HUMANITAS แพลทินัม
2019 ไตรมาส 3 ยูเครน โรงพยาบาลประจำภูมิภาค IVANO-FRANKIVSK ทองคำ
2023 ฮังการี JAHN FERENC DÉL-PESTI KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET ทองคำ
2023 ไตรมาส 1 ลัตเวีย JEKABPILS REGIONAL HOSPITAL แพลทินัม
2023 ไตรมาส 2 ยูเครน KAMIANETS-PODILSKYI CITY HOSPITAL ทองคำ
2023 ฮังการี โรงพยาบาล KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ฮังการี โรงพยาบาล KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 ฮังการี โรงพยาบาล KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 ฮังการี โรงพยาบาล KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ ทองคำ
2018 ไตรมาส 1 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE เพชร
2023 ไตรมาส 2 สวีเดน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย KAROLINSKA เพชร
2023 ไตรมาส 1 สวีเดน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย KAROLINSKA เพชร
2022 ไตรมาส 4 สวีเดน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย KAROLINSKA เพชร
2022 ไตรมาส 3 สวีเดน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย KAROLINSKA เพชร
2022 ไตรมาส 2 สวีเดน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย KAROLINSKA เพชร
2022 ไตรมาส 1 สวีเดน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย KAROLINSKA เพชร
2021 ไตรมาส 4 สวีเดน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย KAROLINSKA เพชร
2021 ไตรมาส 2 สวีเดน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย KAROLINSKA เพชร
2021 ไตรมาส 1 สวีเดน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย KAROLINSKA เพชร
2020 ไตรมาส 4 สวีเดน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย KAROLINSKA เพชร
2020 ไตรมาส 2 สวีเดน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย KAROLINSKA ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 สวีเดน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย KAROLINSKA เพชร
2019 ไตรมาส 1 สวีเดน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย KAROLINSKA ทองคำ
2018 ไตรมาส 4 สวีเดน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย KAROLINSKA แพลทินัม
2018 ไตรมาส 3 สวีเดน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย KAROLINSKA ทองคำ
2022 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล KARVINSKÁ HORNICKÁ NEMOCNICE แพลทินัม
2021 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล KARVINSKÁ HORNICKÁ NEMOCNICE เพชร
2020 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล KARVINSKÁ HORNICKÁ NEMOCNICE ทองคำ
2019 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล KARVINSKÁ HORNICKÁ NEMOCNICE เพชร
2018 ไตรมาส 4 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล KARVINSKÁ HORNICKÁ NEMOCNICE แพลทินัม
2023 ฮังการี KISKUNHALASI SEMMELWEIS KÓRHÁZ เพชร
2022 ไตรมาส 1 ฮังการี KISKUNHALASI SEMMELWEIS KÓRHÁZ แพลทินัม
2020 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล KLAUDIÁNOVA NEMOCNICE MLADÁ BOLESLAV เพชร
2019 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล KLAUDIÁNOVA NEMOCNICE MLADÁ BOLESLAV ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 โปแลนด์ KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 โปแลนด์ KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 โปแลนด์ KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 โปแลนด์ KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE เพชร
2020 ไตรมาส 4 โปแลนด์ KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE เพชร
2020 ไตรมาส 3 โปแลนด์ KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE เพชร
2020 ไตรมาส 2 โปแลนด์ KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 โปแลนด์ KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE เพชร
2019 ไตรมาส 4 โปแลนด์ KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 โปแลนด์ KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE เพชร
2017 ไตรมาส 3 โปแลนด์ KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE ทองคำ
2017 ไตรมาส 2 โปแลนด์ KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE ทองคำ
2022 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC เพชร
2021 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC เพชร
2020 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC เพชร
2019 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC แพลทินัม
2018 ไตรมาส 4 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC ทองคำ
2018 ไตรมาส 1 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC เพชร
2017 ไตรมาส 4 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 ยูเครน KYIV CITY CLINICAL HOSPITAL №3 ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 ยูเครน โรงพยาบาล KYIV CITY OLEKSANDRIVSKA CLINICAL HOSPITAL ทองคำ
2018 ไตรมาส 1 ยูเครน โรงพยาบาล KYIV CITY OLEKSANDRIVSKA CLINICAL HOSPITAL แพลทินัม
2020 ไตรมาส 2 ยูเครน โรงพยาบาล KYIV REGIONAL CLINICAL HOSPITAL ทองคำ
2018 ไตรมาส 1 ยูเครน โรงพยาบาล KYIV REGIONAL CLINICAL HOSPITAL ทองคำ
2022 สโลวาเกีย KYSUCKÁ NSP ČADCA แพลทินัม
2021 สโลวาเกีย KYSUCKÁ NSP ČADCA แพลทินัม
2019 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย KYSUCKÁ NSP ČADCA ทองคำ
2022 ไตรมาส 1 คาซัคสถาน KYZYLORDA MULTIDISCIPLINARY REGIONAL HOSPITAL ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 กรีซ โรงพยาบาล LARISA REGIONAL GENERAL HOSPITAL ทองคำ
2022 สโลวาเกีย โรงพยาบาล LIPTOVSKÁ NSP MUDR.IVANA STODOLU เพชร
2021 สโลวาเกีย โรงพยาบาล LIPTOVSKÁ NSP MUDR.IVANA STODOLU เพชร
2020 สโลวาเกีย โรงพยาบาล LIPTOVSKÁ NSP MUDR.IVANA STODOLU แพลทินัม
2019 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย โรงพยาบาล LIPTOVSKÁ NSP MUDR.IVANA STODOLU เพชร
2018 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย โรงพยาบาล LIPTOVSKÁ NSP MUDR.IVANA STODOLU ทองคำ
2018 ไตรมาส 3 สโลวาเกีย โรงพยาบาล LIPTOVSKÁ NSP MUDR.IVANA STODOLU แพลทินัม
2018 ไตรมาส 2 สโลวาเกีย โรงพยาบาล LIPTOVSKÁ NSP MUDR.IVANA STODOLU แพลทินัม
2018 ไตรมาส 1 สโลวาเกีย โรงพยาบาล LIPTOVSKÁ NSP MUDR.IVANA STODOLU เพชร
2017 ไตรมาส 3 สโลวาเกีย โรงพยาบาล LIPTOVSKÁ NSP MUDR.IVANA STODOLU แพลทินัม
2021 ไตรมาส 4 รัสเซีย KONCHALOVSKY CITY CLINICAL HOSPITAL แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 รัสเซีย KONCHALOVSKY CITY CLINICAL HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 รัสเซีย KONCHALOVSKY CITY CLINICAL HOSPITAL แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 รัสเซีย KONCHALOVSKY CITY CLINICAL HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 รัสเซีย โรงพยาบาล MAGNITOGORSK IRON & STEEL CLINICAL HOSPITAL - ด้านประสาทวิทยา ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 รัสเซีย โรงพยาบาล MAGNITOGORSK IRON & STEEL CLINICAL HOSPITAL - ด้านประสาทวิทยา แพลทินัม
2019 ไตรมาส 3 รัสเซีย โรงพยาบาล MAGNITOGORSK IRON & STEEL CLINICAL HOSPITAL - ด้านประสาทวิทยา เพชร
2019 ไตรมาส 3 โปแลนด์ โรงพยาบาล MCR STOCER SZPITAL KOLEJOWY W PRUSZKOWIE ทองคำ
2019 ไตรมาส 2 โปแลนด์ โรงพยาบาล MCR STOCER SZPITAL KOLEJOWY W PRUSZKOWIE ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 บัลแกเรีย โรงพยาบาล MHAT SILISTRA แพลทินัม
2018 ไตรมาส 3 บัลแกเรีย โรงพยาบาล MHAT SILISTRA ทองคำ
2018 ไตรมาส 2 บัลแกเรีย โรงพยาบาล MHAT SILISTRA ทองคำ
2018 ไตรมาส 1 บัลแกเรีย โรงพยาบาล MHAT SILISTRA ทองคำ
2023 ไตรมาส 1 บัลแกเรีย MHAT ST PANTELEIMON-PLOVDIV ทองคำ
2022 ไตรมาส 4 บัลแกเรีย MHAT ST PANTELEIMON-PLOVDIV ทองคำ
2022 ไตรมาส 3 บัลแกเรีย MHAT ST PANTELEIMON-PLOVDIV แพลทินัม
2022 ไตรมาส 2 บัลแกเรีย MHAT ST PANTELEIMON-PLOVDIV ทองคำ
2022 ไตรมาส 1 บัลแกเรีย MHAT ST PANTELEIMON-PLOVDIV ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 บัลแกเรีย MHAT ST PANTELEIMON-PLOVDIV ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 บัลแกเรีย MHAT ST PANTELEIMON-PLOVDIV ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 บัลแกเรีย MHAT ST PANTELEIMON-PLOVDIV ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 บัลแกเรีย MHAT ST PANTELEIMON-PLOVDIV แพลทินัม
2019 ไตรมาส 3 บัลแกเรีย MHAT ST PANTELEIMON-PLOVDIV ทองคำ
2019 ไตรมาส 2 บัลแกเรีย MHAT ST PANTELEIMON-PLOVDIV ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 บัลแกเรีย MHAT ST PANTELEIMON-PLOVDIV ทองคำ
2018 ไตรมาส 4 บัลแกเรีย MHAT ST PANTELEIMON-PLOVDIV ทองคำ
2018 ไตรมาส 3 บัลแกเรีย MHAT ST PANTELEIMON-PLOVDIV ทองคำ
2018 ไตรมาส 2 บัลแกเรีย MHAT ST PANTELEIMON-PLOVDIV ทองคำ
2018 ไตรมาส 1 บัลแกเรีย MHAT ST PANTELEIMON-PLOVDIV ทองคำ
2023 ไตรมาส 2 บัลแกเรีย MHAT TARGOVISHTE ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 บัลแกเรีย MHAT TARGOVISHTE ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 บัลแกเรีย MHAT TARGOVISHTE แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 บัลแกเรีย MHAT TARGOVISHTE ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 บัลแกเรีย MHAT TARGOVISHTE ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 บัลแกเรีย MHAT TARGOVISHTE ทองคำ
2019 ไตรมาส 2 บัลแกเรีย MHAT TARGOVISHTE ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 บัลแกเรีย MHAT TARGOVISHTE ทองคำ
2018 ไตรมาส 4 บัลแกเรีย MHAT TARGOVISHTE ทองคำ
2018 ไตรมาส 3 บัลแกเรีย MHAT TARGOVISHTE ทองคำ
2018 ไตรมาส 2 บัลแกเรีย MHAT TARGOVISHTE ทองคำ
2018 ไตรมาส 1 บัลแกเรีย MHAT TARGOVISHTE ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 ยูเครน โรงพยาบาล MARIUPOL CITY HOSPITAL №4 ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 ยูเครน โรงพยาบาล MARIUPOL CITY HOSPITAL №4 แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 ยูเครน โรงพยาบาล MARIUPOL CITY HOSPITAL №4 แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 ยูเครน MARIUPOL REGIONAL INTENSIVE CARE HOSPITAL แพลทินัม
2022 สาธารณรัฐเช็ก MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM เพชร
2021 สาธารณรัฐเช็ก MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM เพชร
2020 สาธารณรัฐเช็ก MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM เพชร
2021 ไตรมาส 4 ยูเครน EDICAL CENTER "DOBROBUT-CLINIC" LLC,3 IDZIKOVSKYH STREET, KYIV 03151 ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 ยูเครน ศูนย์การแพทย์ “CLINIC OBERIG” ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 กรีซ โรงพยาบาล METROPOLITAN HOSPITAL แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 กรีซ โรงพยาบาล METROPOLITAN HOSPITAL แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 กรีซ โรงพยาบาล METROPOLITAN HOSPITAL เพชร
2019 ไตรมาส 4 กรีซ โรงพยาบาล METROPOLITAN HOSPITAL ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 กรีซ โรงพยาบาล METROPOLITAN HOSPITAL แพลทินัม
2019 ไตรมาส 2 กรีซ โรงพยาบาล METROPOLITAN HOSPITAL ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 กรีซ โรงพยาบาล METROPOLITAN HOSPITAL ทองคำ
2018 ไตรมาส 3 กรีซ โรงพยาบาล METROPOLITAN HOSPITAL แพลทินัม
2018 ไตรมาส 2 กรีซ โรงพยาบาล METROPOLITAN HOSPITAL ทองคำ
2018 ไตรมาส 1 กรีซ โรงพยาบาล METROPOLITAN HOSPITAL ทองคำ
2017 ไตรมาส 4 กรีซ โรงพยาบาล METROPOLITAN HOSPITAL แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 โปแลนด์ สถาบันการแพทย์ทหาร MILITARY INSTITUTE OF MEDICINE ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 โปแลนด์ สถาบันการแพทย์ทหาร MILITARY INSTITUTE OF MEDICINE เพชร
2019 ไตรมาส 1 โปแลนด์ สถาบันการแพทย์ทหาร MILITARY INSTITUTE OF MEDICINE ทองคำ
2023 ไตรมาส 2 เบลารุส MINSK CITY CLINICAL EMERGENCY HOSPITAL ทองคำ
2022 ไตรมาส 4 เบลารุส MINSK CITY CLINICAL EMERGENCY HOSPITAL ทองคำ
2022 ไตรมาส 1 รัสเซีย MOZHAISK CENTRAL DISTRICT HOSPITAL ทองคำ
2017 ไตรมาส 2 ยูเครน โรงพยาบาล MUKACHEVO CENTRAL DISTRICT HOSPITAL ทองคำ
2021 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA เพชร
2020 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA เพชร
2019 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA เพชร
2018 ไตรมาส 4 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA แพลทินัม
2018 ไตรมาส 1 สาธารณรัฐเช็ก โรงพยาบาล MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA ทองคำ
2022 สโลวาเกีย โรงพยาบาล NEMOCNICA A.LEŇA HUMENNÉ A.S. ทองคำ
2021 สโลวาเกีย โรงพยาบาล NEMOCNICA A.LEŇA HUMENNÉ A.S. ทองคำ
2020 สโลวาเกีย โรงพยาบาล NEMOCNICA A.LEŇA HUMENNÉ A.S. แพลทินัม
2019 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย โรงพยาบาล NEMOCNICA A.LEŇA HUMENNÉ A.S. ทองคำ
2022 สโลวาเกีย โรงพยาบาล NEMOCNICA DUNAJSKÁ STREDA -SVET ZDRAVIA แพลทินัม
2021 สโลวาเกีย โรงพยาบาล NEMOCNICA DUNAJSKÁ STREDA -SVET ZDRAVIA ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย โรงพยาบาล NEMOCNICA DUNAJSKÁ STREDA -SVET ZDRAVIA แพลทินัม
2022 สโลวาเกีย โรงพยาบาล NEMOCNICA KOMÁRNO เพชร
2021 สโลวาเกีย โรงพยาบาล NEMOCNICA KOMÁRNO เพชร
2020 สโลวาเกีย โรงพยาบาล NEMOCNICA KOMÁRNO เพชร
2019 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย โรงพยาบาล NEMOCNICA KOMÁRNO เพชร
2018 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย โรงพยาบาล NEMOCNICA KOMÁRNO ทองคำ
2018 ไตรมาส 3 สโลวาเกีย โรงพยาบาล NEMOCNICA KOMÁRNO ทองคำ
2018 ไตรมาส 2 สโลวาเกีย โรงพยาบาล NEMOCNICA KOMÁRNO แพลทินัม
2017 ไตรมาส 2 สโลวาเกีย โรงพยาบาล NEMOCNICA KOMÁRNO เพชร
2022 สโลวาเกีย เพชร
2021 สโลวาเกีย เพชร
2020 สโลวาเกีย เพชร
2019 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย ทองคำ
2018 ไตรมาส 3 สโลวาเกีย ทองคำ
2018 ไตรมาส 2 สโลวาเกีย ทองคำ
2017 ไตรมาส 3 สโลวาเกีย ทองคำ
2022 สโลวาเกีย NEMOCNICA POPRAD, A.S. เพชร
2021 สโลวาเกีย NEMOCNICA POPRAD, A.S. เพชร
2020 สโลวาเกีย NEMOCNICA POPRAD, A.S. ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย NEMOCNICA POPRAD, A.S. ทองคำ
2018 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย NEMOCNICA POPRAD, A.S. ทองคำ
2022 สโลวาเกีย NEMOCNICA ZVOLEN A.S. เพชร
2021 สโลวาเกีย NEMOCNICA ZVOLEN A.S. แพลทินัม
2020 สโลวาเกีย NEMOCNICA ZVOLEN A.S. แพลทินัม
2019 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย NEMOCNICA ZVOLEN A.S. ทองคำ
2022 สโลวาเกีย NEMOCNICA ARM.GEN. L.SVOBODU,N.O ทองคำ
2021 สโลวาเกีย NEMOCNICA ARM.GEN. L.SVOBODU,N.O แพลทินัม
2020 สโลวาเกีย NEMOCNICA ARM.GEN. L.SVOBODU,N.O เพชร
2019 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย NEMOCNICA ARM.GEN. L.SVOBODU,N.O เพชร
2022 สโลวาเกีย NEMOCNICA NA OKRAJI MESTA แพลทินัม
2021 สโลวาเกีย NEMOCNICA NA OKRAJI MESTA แพลทินัม
2022 สโลวาเกีย NEMOCNICA S POLIKLINIKOU แพลทินัม
2021 สโลวาเกีย NEMOCNICA S POLIKLINIKOU แพลทินัม
2022 สโลวาเกีย NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO N.O. ทองคำ
2021 สโลวาเกีย NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO N.O. เพชร
2020 สโลวาเกีย NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO N.O. เพชร
2019 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO N.O. แพลทินัม
2018 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO N.O. แพลทินัม
2018 ไตรมาส 2 สโลวาเกีย NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO N.O. แพลทินัม
2022 สโลวาเกีย NEMOCNICA S POLIKLINIKOU Š.KUKURU MICHALOVCE ทองคำ
2021 สโลวาเกีย NEMOCNICA S POLIKLINIKOU Š.KUKURU MICHALOVCE ทองคำ
2020 สโลวาเกีย NEMOCNICA S POLIKLINIKOU Š.KUKURU MICHALOVCE ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย NEMOCNICA S POLIKLINIKOU Š.KUKURU MICHALOVCE ทองคำ
2022 สโลวาเกีย NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, A.S., SPIŠSKÁ NOVÁ VES แพลทินัม
2021 สโลวาเกีย NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, A.S., SPIŠSKÁ NOVÁ VES ทองคำ
2018 ไตรมาส 3 สโลวาเกีย NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, A.S., SPIŠSKÁ NOVÁ VES ทองคำ
2021 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE AGEL OSTRAVA-VÍTKOVICE A.S. แพลทินัม
2020 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE AGEL OSTRAVA-VÍTKOVICE A.S. เพชร
2019 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE AGEL OSTRAVA-VÍTKOVICE A.S. เพชร
2021 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE BLANSKO แพลทินัม
2020 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE BLANSKO เพชร
2019 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE BLANSKO แพลทินัม
2018 ไตรมาส 4 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE BLANSKO เพชร
2018 ไตรมาส 1 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE BLANSKO แพลทินัม
2021 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE BŘECLAV เพชร
2018 ไตรมาส 4 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE BŘECLAV ทองคำ
2018 ไตรมาส 1 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE BŘECLAV ทองคำ
2022 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE CHOMUTOV ทองคำ
2021 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE CHOMUTOV เพชร
2020 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE CHOMUTOV เพชร
2019 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE CHOMUTOV เพชร
2018 ไตรมาส 4 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE CHOMUTOV แพลทินัม
2018 ไตรมาส 1 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE CHOMUTOV ทองคำ
2022 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE DĚČÍN แพลทินัม
2021 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE DĚČÍN เพชร
2018 ไตรมาส 4 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE DĚČÍN เพชร
2018 ไตรมาส 1 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE DĚČÍN เพชร
2022 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE JIHLAVA เพชร
2021 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE JIHLAVA เพชร
2020 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE JIHLAVA เพชร
2019 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE JIHLAVA เพชร
2018 ไตรมาส 4 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE JIHLAVA เพชร
2018 ไตรมาส 1 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE JIHLAVA ทองคำ
2017 ไตรมาส 2 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE JIHLAVA ทองคำ
2022 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE LITOMĚŘICE เพชร
2021 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE LITOMĚŘICE ทองคำ
2018 ไตรมาส 4 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE LITOMĚŘICE เพชร
2022 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE MOST แพลทินัม
2021 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE NA HOMOLCE แพลทินัม
2020 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE NA HOMOLCE เพชร
2019 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE NA HOMOLCE แพลทินัม
2018 ไตรมาส 1 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE NA HOMOLCE เพชร
2022 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ ทองคำ
2021 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ ทองคำ
2020 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ ทองคำ
2021 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE แพลทินัม
2018 ไตรมาส 4 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE แพลทินัม
2018 ไตรมาส 1 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE ทองคำ
2022 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE PROSTĚJOV ทองคำ
2020 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE PROSTĚJOV เพชร
2019 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE PROSTĚJOV ทองคำ
2018 ไตรมาส 1 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE PROSTĚJOV แพลทินัม
2021 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE PÍSEK เพชร
2020 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE PÍSEK ทองคำ
2019 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE PÍSEK ทองคำ
2018 ไตรมาส 4 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE PÍSEK ทองคำ
2022 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE SOKOLOV แพลทินัม
2021 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE SOKOLOV ทองคำ
2019 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE SOKOLOV ทองคำ
2018 ไตรมาส 1 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE SOKOLOV แพลทินัม
2022 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE TEPLICE เพชร
2021 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE TEPLICE เพชร
2020 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE TEPLICE เพชร
2019 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE TEPLICE เพชร
2018 ไตรมาส 4 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE TEPLICE แพลทินัม
2018 ไตรมาส 1 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE TEPLICE แพลทินัม
2022 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE TŘINEC เพชร
2021 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE TŘINEC แพลทินัม
2020 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE TŘINEC ทองคำ
2018 ไตรมาส 4 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE TŘINEC ทองคำ
2022 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE VYŠKOV ทองคำ
2021 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE VYŠKOV เพชร
2020 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE VYŠKOV เพชร
2019 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE VYŠKOV แพลทินัม
2021 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE ZNOJMO ทองคำ
2021 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE ČESKÁ LÍPA แพลทินัม
2019 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE ČESKÁ LÍPA ทองคำ
2022 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE เพชร
2021 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE เพชร
2018 ไตรมาส 4 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE ทองคำ
2018 ไตรมาส 1 สาธารณรัฐเช็ก NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE เพชร
2023 ไตรมาส 1 เอสโตเนีย ศูนย์การแพทย์ NORTH ESTONIA เพชร
2021 ไตรมาส 1 เอสโตเนีย ศูนย์การแพทย์ NORTH ESTONIA เพชร
2020 ไตรมาส 1 เอสโตเนีย ศูนย์การแพทย์ NORTH ESTONIA แพลทินัม
2019 ไตรมาส 1 เอสโตเนีย ศูนย์การแพทย์ NORTH ESTONIA แพลทินัม
2017 ไตรมาส 2 เอสโตเนีย ศูนย์การแพทย์ NORTH ESTONIA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 ยูเครน NOVOVOLYNSK CENTRAL CITY HOSPITAL ทองคำ
2021 สโลวาเกีย NSP PRIEVIDZA SÍDL.V BOJNICIACH ทองคำ
2020 สโลวาเกีย NSP PRIEVIDZA SÍDL.V BOJNICIACH ทองคำ
2022 สโลวาเกีย NSP SV. JAKUBA, N.O. ทองคำ
2021 สโลวาเกีย NSP SV. JAKUBA, N.O. ทองคำ
2020 สโลวาเกีย NSP SV. JAKUBA, N.O. ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย NSP SV. JAKUBA, N.O. ทองคำ
2018 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย NSP SV. JAKUBA, N.O. ทองคำ
2018 ไตรมาส 3 สโลวาเกีย NSP SV. JAKUBA, N.O. แพลทินัม
2022 สโลวาเกีย NSP SV. LUKÁŠA GALANTA, A.S. แพลทินัม
2021 สโลวาเกีย NSP SV. LUKÁŠA GALANTA, A.S. เพชร
2020 สโลวาเกีย NSP SV. LUKÁŠA GALANTA, A.S. แพลทินัม
2019 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย NSP SV. LUKÁŠA GALANTA, A.S. แพลทินัม
2018 ไตรมาส 4 สโลวาเกีย NSP SV. LUKÁŠA GALANTA, A.S. แพลทินัม
2018 ไตรมาส 3 สโลวาเกีย NSP SV. LUKÁŠA GALANTA, A.S. แพลทินัม
2018 ไตรมาส 2 สโลวาเกีย NSP SV. LUKÁŠA GALANTA, A.S. ทองคำ
2018 ไตรมาส 1 สโลวาเกีย NSP SV. LUKÁŠA GALANTA, A.S. เพชร
2023 ไตรมาส 2 อิตาลี NUOVO OSPEDALE SANTO STEFANO เพชร
2022 ไตรมาส 4 อิตาลี NUOVO OSPEDALE SANTO STEFANO ทองคำ
2022 ไตรมาส 2 อิตาลี NUOVO OSPEDALE SANTO STEFANO เพชร
2020 ไตรมาส 1 อิตาลี NUOVO OSPEDALE SANTO STEFANO ทองคำ
2023 ไตรมาส 2 อิตาลี OSPEDALE ANTONIO CARDARELLI เพชร
2022 ไตรมาส 4 อิตาลี OSPEDALE ANTONIO CARDARELLI เพชร
2022 ไตรมาส 3 อิตาลี OSPEDALE ANTONIO CARDARELLI เพชร
2022 ไตรมาส 2 อิตาลี OSPEDALE ANTONIO CARDARELLI เพชร
2022 ไตรมาส 1 อิตาลี OSPEDALE ANTONIO CARDARELLI เพชร
2021 ไตรมาส 4 อิตาลี OSPEDALE ANTONIO CARDARELLI ทองคำ
2023 ไตรมาส 2 อิตาลี OSPEDALE CA' FONCELLO TREVISO เพชร
2022 ไตรมาส 4 อิตาลี OSPEDALE CA' FONCELLO TREVISO แพลทินัม
2022 ไตรมาส 2 อิตาลี OSPEDALE CA' FONCELLO TREVISO แพลทินัม
2023 ไตรมาส 2 อิตาลี OSPEDALE CIVILE LEGNANO - ASST OVEST MILANESE ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 อิตาลี OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI - ASST DEI SETTE LAGHI ทองคำ
2022 ไตรมาส 4 อิตาลี OSPEDALE DI CREMONA - ASST CREMONA ทองคำ
2022 ไตรมาส 2 อิตาลี OSPEDALE DI CREMONA - ASST CREMONA ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 อิตาลี OSPEDALE DI CREMONA - ASST CREMONA ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 อิตาลี OSPEDALE DI IMPERIA ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 อิตาลี OSPEDALE DI IMPERIA ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 อิตาลี OSPEDALE DI MIRANO - DOLO ทองคำ
2023 ไตรมาส 2 อิตาลี OSPEDALE DI PORTOGRUARO SAN TOMMASO DEI BATTUTI เพชร
2023 ไตรมาส 1 อิตาลี OSPEDALE DI PORTOGRUARO SAN TOMMASO DEI BATTUTI เพชร
2022 ไตรมาส 4 อิตาลี OSPEDALE DI PORTOGRUARO SAN TOMMASO DEI BATTUTI แพลทินัม
2022 ไตรมาส 2 อิตาลี OSPEDALE DI PORTOGRUARO SAN TOMMASO DEI BATTUTI แพลทินัม
2021 ไตรมาส 4 อิตาลี OSPEDALE DI PORTOGRUARO SAN TOMMASO DEI BATTUTI เพชร
2021 ไตรมาส 3 อิตาลี OSPEDALE DI PORTOGRUARO SAN TOMMASO DEI BATTUTI เพชร
2021 ไตรมาส 2 อิตาลี OSPEDALE DI PORTOGRUARO SAN TOMMASO DEI BATTUTI แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 อิตาลี OSPEDALE DI PORTOGRUARO SAN TOMMASO DEI BATTUTI ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 อิตาลี OSPEDALE DI PORTOGRUARO SAN TOMMASO DEI BATTUTI ทองคำ
2023 ไตรมาส 2 อิตาลี OSPEDALE GUIDO SALVINI GARBAGNATE - ASST RHODENSE ทองคำ
2022 ไตรมาส 4 อิตาลี OSPEDALE GUIDO SALVINI GARBAGNATE - ASST RHODENSE เพชร
2022 ไตรมาส 3 อิตาลี OSPEDALE GUIDO SALVINI GARBAGNATE - ASST RHODENSE ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 อิตาลี OSPEDALE GUIDO SALVINI GARBAGNATE - ASST RHODENSE แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 อิตาลี OSPEDALE GUIDO SALVINI GARBAGNATE - ASST RHODENSE ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 อิตาลี OSPEDALE GUIDO SALVINI GARBAGNATE - ASST RHODENSE ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 อิตาลี OSPEDALE GUZZARDI ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 อิตาลี OSPEDALE GUZZARDI ทองคำ
2018 ไตรมาส 4 อิตาลี OSPEDALE MARIA VITTORIA ทองคำ