ผู้ชนะรางวัล

ตัวกรอง:

คลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อจัดเรียงรางวัล

ไตรมาส ประเทศ โรงพยาบาล สถานะรางวัล
2021 ไตรมาส 2 เวียดนาม โรงพยาบาลทหาร 103 แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 เวียดนาม โรงพยาบาลทหาร 103 แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 เวียดนาม โรงพยาบาลทหาร 103 แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 เวียดนาม โรงพยาบาลทหาร 103 แพลทินัม
2020 ไตรมาส 2 เวียดนาม โรงพยาบาลทหาร 103 แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 เวียดนาม โรงพยาบาลทหาร 103 แพลทินัม
2019 ไตรมาส 4 เวียดนาม โรงพยาบาลทหาร 103 ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 เวียดนาม โรงพยาบาลทหาร 103 แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 เวียดนาม โรงพยาบาลกลางทหาร 108 แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 เวียดนาม โรงพยาบาลกลางทหาร 108 แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 เวียดนาม โรงพยาบาลกลางทหาร 108 แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 เวียดนาม โรงพยาบาลกลางทหาร 108 แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 เวียดนาม โรงพยาบาลกลางทหาร 108 แพลทินัม
2020 ไตรมาส 2 เวียดนาม โรงพยาบาลกลางทหาร 108 แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 เวียดนาม โรงพยาบาลกลางทหาร 108 ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 เวียดนาม โรงพยาบาลกลางทหาร 108 ทองคำ
2018 ไตรมาส 2 เวียดนาม โรงพยาบาลกลางทหาร 108 ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 เวียดนาม โรงพยาบาลประชาชน 115 ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 เวียดนาม โรงพยาบาลประชาชน 115 แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 เวียดนาม โรงพยาบาลประชาชน 115 แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 เวียดนาม โรงพยาบาลประชาชน 115 แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 เวียดนาม โรงพยาบาลประชาชน 115 เพชร
2019 ไตรมาส 2 เวียดนาม โรงพยาบาลประชาชน 115 ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 เวียดนาม โรงพยาบาลประชาชน 115 ทองคำ
2018 ไตรมาส 4 เวียดนาม โรงพยาบาลประชาชน 115 ทองคำ
2018 ไตรมาส 3 เวียดนาม โรงพยาบาลประชาชน 115 ทองคำ
2018 ไตรมาส 2 เวียดนาม โรงพยาบาลประชาชน 115 ทองคำ
2018 ไตรมาส 1 เวียดนาม โรงพยาบาลประชาชน 115 ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 เวียดนาม 175 MILITARY HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 เวียดนาม 175 MILITARY HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 เวียดนาม 175 MILITARY HOSPITAL ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 เวียดนาม 175 MILITARY HOSPITAL ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 เวียดนาม 175 MILITARY HOSPITAL ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 เวียดนาม 175 MILITARY HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 อินเดีย AMRITA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AIMS) ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 อินเดีย AMRITA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AIMS) ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 อินเดีย AMRITA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AIMS) ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 อียิปต์ โรงพยาบาลเฉพาะทางมหาวิทยาลัย AIN SHAMS แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 อียิปต์ โรงพยาบาลเฉพาะทางมหาวิทยาลัย AIN SHAMS เพชร
2021 ไตรมาส 1 อียิปต์ โรงพยาบาลเฉพาะทางมหาวิทยาลัย AIN SHAMS แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 อียิปต์ โรงพยาบาลเฉพาะทางมหาวิทยาลัย AIN SHAMS ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 อียิปต์ โรงพยาบาลเฉพาะทางมหาวิทยาลัย AIN SHAMS เพชร
2020 ไตรมาส 1 อียิปต์ โรงพยาบาลเฉพาะทางมหาวิทยาลัย AIN SHAMS เพชร
2019 ไตรมาส 4 อียิปต์ โรงพยาบาลเฉพาะทางมหาวิทยาลัย AIN SHAMS ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 อียิปต์ โรงพยาบาลเฉพาะทางมหาวิทยาลัย AIN SHAMS ทองคำ
2018 ไตรมาส 3 อียิปต์ โรงพยาบาลเฉพาะทางมหาวิทยาลัย AIN SHAMS แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 เกาหลีใต้ ศูนยการแพทย์มหาวิทยาลัย AJOU ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 เกาหลีใต้ ศูนยการแพทย์มหาวิทยาลัย AJOU ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โรงพยาบาล AL QASSIMI ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โรงพยาบาล AL QASSIMI ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โรงพยาบาล AL QASSIMI ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โรงพยาบาล AL QASSIMI ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โรงพยาบาล AL QASSIMI ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โรงพยาบาล AL QASSIMI ทองคำ
2021 ออสเตรเลีย ALBURY WODONGA HEALTH ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 เวียดนาม โรงพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด AN GIANG ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 เวียดนาม โรงพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด AN GIANG ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 เวียดนาม โรงพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด AN GIANG ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 เวียดนาม โรงพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด AN GIANG ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลกลุ่มการแพทย์ ANDONG ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลกลุ่มการแพทย์ ANDONG ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลกลุ่มการแพทย์ ANDONG แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลกลุ่มการแพทย์ ANDONG แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลกลุ่มการแพทย์ ANDONG ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลอ่างทอง ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลอ่างทอง ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลอ่างทอง ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลอ่างทอง ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลอ่างทอง ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 ไทย โรงพยาบาลอ่างทอง ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 อินเดีย โรงพยาบาล APOLLO GLENEAGIES แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 อินเดีย โรงพยาบาล APOLLO GLENEAGIES ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 อินเดีย โรงพยาบาล APOLLO GLENEAGIES ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 อียิปต์ โรงพยาบาล ASSIUT UNIVERSITY - แผนกประสาทวิทยา แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 อียิปต์ โรงพยาบาล ASSIUT UNIVERSITY - แผนกประสาทวิทยา แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 อียิปต์ โรงพยาบาล ASSIUT UNIVERSITY - แผนกประสาทวิทยา เพชร
2020 ไตรมาส 4 อียิปต์ โรงพยาบาล ASSIUT UNIVERSITY - แผนกประสาทวิทยา ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 อินเดีย ASTER MIMS CALICUT, KERALA เพชร
2021 ไตรมาส 2 อินเดีย ASTER MIMS CALICUT, KERALA เพชร
2021 ไตรมาส 1 อินเดีย ASTER MIMS CALICUT, KERALA เพชร
2020 ไตรมาส 4 อินเดีย ASTER MIMS CALICUT, KERALA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 อียิปต์ ASWAN UNIVERSITY HOSPITAL ทองคำ
2021 ออสเตรเลีย AUSTIN HEALTH ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 เวียดนาม โรงพยาบาล BACH MAI เพชร
2021 ไตรมาส 2 เวียดนาม โรงพยาบาล BACH MAI เพชร
2021 ไตรมาส 1 เวียดนาม โรงพยาบาล BACH MAI เพชร
2020 ไตรมาส 4 เวียดนาม โรงพยาบาล BACH MAI เพชร
2019 ไตรมาส 3 เวียดนาม โรงพยาบาล BACH MAI ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 ฟิลิปปินส์ โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ BAGUIO เพชร
2021 ไตรมาส 2 ฟิลิปปินส์ โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ BAGUIO แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 ฟิลิปปินส์ โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ BAGUIO แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 ฟิลิปปินส์ โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ BAGUIO แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 ฟิลิปปินส์ โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ BAGUIO ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 ฟิลิปปินส์ โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ BAGUIO แพลทินัม
2019 ไตรมาส 3 ฟิลิปปินส์ โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ BAGUIO แพลทินัม
2019 ไตรมาส 2 ฟิลิปปินส์ โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ BAGUIO ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ไทย BANPHAEO GENERAL HOSPITAL 198 TAMBON BANPHAEO ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 อินเดีย โรงพยาบาลวิทยาลัยการแพทย์ BELIEVERS CHURCH, เกรละ, อินเดีย เพชร
2021 ไตรมาส 2 อินเดีย โรงพยาบาลวิทยาลัยการแพทย์ BELIEVERS CHURCH, เกรละ, อินเดีย ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 อินเดีย โรงพยาบาลวิทยาลัยการแพทย์ BELIEVERS CHURCH, เกรละ, อินเดีย แพลทินัม
2020 ไตรมาส 2 อินเดีย โรงพยาบาลวิทยาลัยการแพทย์ BELIEVERS CHURCH, เกรละ, อินเดีย ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 อินเดีย โรงพยาบาลวิทยาลัยการแพทย์ BELIEVERS CHURCH, เกรละ, อินเดีย ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 เวียดนาม NINH BINH PROVINCE GENERAL HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 เวียดนาม NINH BINH PROVINCE GENERAL HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 เวียดนาม NINH BINH PROVINCE GENERAL HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 เวียดนาม PHU THO PROVINCE GENERAL HOSPITAL แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 เวียดนาม PHU THO PROVINCE GENERAL HOSPITAL แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 เวียดนาม PHU THO PROVINCE GENERAL HOSPITAL แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 เวียดนาม PHU THO PROVINCE GENERAL HOSPITAL ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 เวียดนาม PHU THO PROVINCE GENERAL HOSPITAL แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 เวียดนาม โรงพยาบาล BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 เวียดนาม โรงพยาบาล BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 เวียดนาม โรงพยาบาล BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 เวียดนาม โรงพยาบาล BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 เวียดนาม โรงพยาบาล BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 เวียดนาม โรงพยาบาล BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 เวียดนาม โรงพยาบาล BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 เวียดนาม โรงพยาบาล BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 เวียดนาม โรงพยาบาล BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 เวียดนาม THAI NGUYEN NATIONAL HOSPITAL แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 เวียดนาม THAI NGUYEN NATIONAL HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 เวียดนาม THAI NGUYEN NATIONAL HOSPITAL แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 เวียดนาม THAI NGUYEN NATIONAL HOSPITAL แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลพุทธโสธร  ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลพุทธโสธร  ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลพุทธโสธร  ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 ไทย โรงพยาบาลพุทธโสธร  ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลพุทธโสธร  ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลพุทธโสธร  ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 ไทย โรงพยาบาลพุทธโสธร  ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ไทย BUDDHACHINARAJ HOSPITAL ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 ไทย BUDDHACHINARAJ HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 เวียดนาม ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 เวียดนาม ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 เวียดนาม ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 เวียดนาม ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 เวียดนาม QUANG TRI PROVINCE GENERAL HOSPITAL แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 เวียดนาม QUANG TRI PROVINCE GENERAL HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 เวียดนาม QUANG TRI PROVINCE GENERAL HOSPITAL ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 เวียดนาม QUANG TRI PROVINCE GENERAL HOSPITAL ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 เวียดนาม QUANG TRI PROVINCE GENERAL HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 เวียดนาม CAN THO STROKE INTERNATIONAL SERVICE HOSPITAL แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 โคลอมเบีย CLINICA REY DAVID ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 โคลอมเบีย CLÍNICA LOS NOGALES แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 โคลอมเบีย CLÍNICA LOS NOGALES แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 อียิปต์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย CAIRO เพชร
2020 ไตรมาส 4 อียิปต์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย CAIRO เพชร
2019 ไตรมาส 4 อียิปต์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย CAIRO เพชร
2018 ไตรมาส 1 อียิปต์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย CAIRO เพชร
2020 ไตรมาส 1 เกาหลีใต้ โรงพยาบาล CATHOLIC KWANDONG UNIVERSITY INTERNATIONAL ST. MARY’S HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 ไทย CHAIYAPHUM ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 ไทย CHAIYAPHUM ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ไทย CHAIYAPHUM ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ไทย CHAOPHRAYA YOMMARAT HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ไทย CHIANGMAI NEUROLOGY HOSPITAL ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 ไทย CHIANGMAI NEUROLOGY HOSPITAL ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 ไทย CHIANGMAI NEUROLOGY HOSPITAL แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย CHONNAM NATIONAL UNIVERSITY ทองคำ
2019 ไตรมาส 2 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย CHONNAM NATIONAL UNIVERSITY แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 ไทย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 ไทย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย CHOSUN แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 อินเดีย CHRISTIAN MEDICAL COLLEGE LUDHIANA แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 อินเดีย CHRISTIAN MEDICAL COLLEGE LUDHIANA ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 อินเดีย วิทยาลัยแพทย์ CHRISTIAN MEDICAL COLLEGE, VELLORE ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 อินเดีย วิทยาลัยแพทย์ CHRISTIAN MEDICAL COLLEGE, VELLORE เพชร
2020 ไตรมาส 4 อินเดีย วิทยาลัยแพทย์ CHRISTIAN MEDICAL COLLEGE, VELLORE เพชร
2020 ไตรมาส 3 อินเดีย วิทยาลัยแพทย์ CHRISTIAN MEDICAL COLLEGE, VELLORE เพชร
2020 ไตรมาส 2 อินเดีย วิทยาลัยแพทย์ CHRISTIAN MEDICAL COLLEGE, VELLORE แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลชุมแพ ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลชุมแพ แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 ไทย โรงพยาบาลชุมแพ แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลชุมแพ ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลชุมแพ ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 ไทย โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 ไทย โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 เกาหลีใต้ CHUNGNAM NATIONAL UNIVERSITY SEJONG HOSPITAL ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 อินโดนีเซีย โรงพยาบาล CIPTO MANGUNKUSUMO NATIONAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 เม็กซิโก โรงพยาบาล CLINICA HOSPITAL ISSSTE MÉRIDA เพชร
2021 ไตรมาส 2 เม็กซิโก โรงพยาบาล CLINICA HOSPITAL ISSSTE MÉRIDA เพชร
2021 ไตรมาส 1 เม็กซิโก โรงพยาบาล CLINICA HOSPITAL ISSSTE MÉRIDA เพชร
2020 ไตรมาส 4 เม็กซิโก โรงพยาบาล CLINICA HOSPITAL ISSSTE MÉRIDA เพชร
2020 ไตรมาส 2 เม็กซิโก โรงพยาบาล CLINICA HOSPITAL ISSSTE MÉRIDA เพชร
2020 ไตรมาส 1 เม็กซิโก โรงพยาบาล CLINICA HOSPITAL ISSSTE MÉRIDA แพลทินัม
2019 ไตรมาส 2 เม็กซิโก โรงพยาบาล CLINICA HOSPITAL ISSSTE MÉRIDA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 อาร์เจนตินา ศูนย์การแพทย์ CLÍNICA SAGRADA FAMILIA เพชร
2021 ไตรมาส 2 อาร์เจนตินา ศูนย์การแพทย์ CLÍNICA SAGRADA FAMILIA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 อาร์เจนตินา ศูนย์การแพทย์ CLÍNICA SAGRADA FAMILIA แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 อาร์เจนตินา ศูนย์การแพทย์ CLÍNICA SAGRADA FAMILIA เพชร
2020 ไตรมาส 3 อาร์เจนตินา ศูนย์การแพทย์ CLÍNICA SAGRADA FAMILIA เพชร
2020 ไตรมาส 1 อาร์เจนตินา ศูนย์การแพทย์ CLÍNICA SAGRADA FAMILIA เพชร
2019 ไตรมาส 3 อาร์เจนตินา ศูนย์การแพทย์ CLÍNICA SAGRADA FAMILIA เพชร
2019 ไตรมาส 2 อาร์เจนตินา ศูนย์การแพทย์ CLÍNICA SAGRADA FAMILIA แพลทินัม
2019 ไตรมาส 1 อาร์เจนตินา ศูนย์การแพทย์ CLÍNICA SAGRADA FAMILIA เพชร
2021 ไตรมาส 3 ชิลี COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SÓTERO DEL RÍO ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ชิลี COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SÓTERO DEL RÍO ทองคำ
2021 ออสเตรเลีย CONCORD GENERAL HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 เม็กซิโก CRUZ ROJA TIJUANA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 เม็กซิโก CRUZ ROJA TIJUANA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 เม็กซิโก CRUZ ROJA TIJUANA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 ไทย DEBARATANA NAKHONRATSIMA HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ไทย DEBARATANA NAKHONRATSIMA HOSPITAL ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 ไทย DEBARATANA NAKHONRATSIMA HOSPITAL แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 โคลอมเบีย สถาบันประสาทวิทยา DIME แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 โคลอมเบีย สถาบันประสาทวิทยา DIME ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 โคลอมเบีย สถาบันประสาทวิทยา DIME เพชร
2021 ไตรมาส 3 เวียดนาม โรงพยาบาล DA NANG GENERAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 เวียดนาม โรงพยาบาล DA NANG GENERAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 เวียดนาม โรงพยาบาล DA NANG GENERAL แพลทินัม
2019 ไตรมาส 4 เวียดนาม โรงพยาบาล DA NANG GENERAL ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 เวียดนาม โรงพยาบาล DA NANG GENERAL ทองคำ
2019 ไตรมาส 2 เวียดนาม โรงพยาบาล DA NANG GENERAL ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 เกาหลีใต้ โรงพยาบาล DAEGU FATIMA ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 เวียดนาม โรงพยาบาล DONG NAI ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 เวียดนาม โรงพยาบาล DONG NAI แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 เวียดนาม โรงพยาบาล DONG NAI แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 เวียดนาม โรงพยาบาล DONG NAI แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 เวียดนาม โรงพยาบาล DONG NAI ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 เวียดนาม โรงพยาบาล DONG NAI ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 เวียดนาม โรงพยาบาล DONG NAI แพลทินัม
2019 ไตรมาส 4 เวียดนาม โรงพยาบาล DONG NAI แพลทินัม
2019 ไตรมาส 2 เวียดนาม โรงพยาบาล DONG NAI ทองคำ
2018 ไตรมาส 2 เวียดนาม โรงพยาบาล DONG NAI ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย DONG-A เพชร
2020 ไตรมาส 1 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย DONG-A เพชร
2019 ไตรมาส 4 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย DONG-A แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 เกาหลีใต้ ศูนย์การแพทย์ DONGKANG ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 เกาหลีใต้ ศูนย์การแพทย์ DONGKANG ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 เกาหลีใต้ ศูนย์การแพทย์ DONGKANG เพชร
2021 ไตรมาส 3 ออสเตรเลีย DUBBO HOSPITAL MYALL ST DUBBO NSW 2830 ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 โคลอมเบีย E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 โคลอมเบีย E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 โคลอมเบีย E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 โคลอมเบีย E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 โคลอมเบีย E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 โคลอมเบีย E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 โคลอมเบีย โรงพยาบาล E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 โคลอมเบีย E.S.E.HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS เพชร
2020 ไตรมาส 4 โคลอมเบีย E.S.E.HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 โคลอมเบีย ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 โคลอมเบีย ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 โคลอมเบีย ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO ทองคำ
2021 ออสเตรเลีย ECHUCA REGIONAL HEALTH ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 แอลจีเรีย EHU L'HÔPITAL 1ER NOVEMBRE เพชร
2021 ไตรมาส 2 แอลจีเรีย EHU L'HÔPITAL 1ER NOVEMBRE เพชร
2021 ไตรมาส 2 โคลอมเบีย FOSCAL FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER CLÍNICA CARLOS ARDILA LULLE เพชร
2021 ไตรมาส 1 โคลอมเบีย FOSCAL FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER CLÍNICA CARLOS ARDILA LULLE เพชร
2020 ไตรมาส 4 โคลอมเบีย FOSCAL FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER CLÍNICA CARLOS ARDILA LULLE ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 โคลอมเบีย สถาบันประสาทวิทยา FUNDACION แห่งประเทศโคลอมเบีย ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 โคลอมเบีย สถาบันประสาทวิทยา FUNDACION แห่งประเทศโคลอมเบีย ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 โคลอมเบีย มูลนิธิ SANTA FE ของ BOGOTA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 โคลอมเบีย มูลนิธิ SANTA FE ของ BOGOTA ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 โคลอมเบีย มูลนิธิ SANTA FE ของ BOGOTA ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 โคลอมเบีย มูลนิธิ SANTA FE ของ BOGOTA แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 โคลอมเบีย มูลนิธิ SANTA FE ของ BOGOTA ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 โคลอมเบีย มูลนิธิ SANTA FE ของ BOGOTA แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 โคลอมเบีย มูลนิธิ SANTA FE ของ BOGOTA แพลทินัม
2019 ไตรมาส 3 โคลอมเบีย มูลนิธิ SANTA FE ของ BOGOTA ทองคำ
2019 ไตรมาส 2 โคลอมเบีย มูลนิธิ SANTA FE ของ BOGOTA ทองคำ
2018 ไตรมาส 3 โคลอมเบีย มูลนิธิ SANTA FE ของ BOGOTA ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 โคลอมเบีย มูลนิธิ VALLE DE LILI ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 โคลอมเบีย มูลนิธิ VALLE DE LILI ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 อียิปต์ โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย AIN SHAMS เพชร
2021 ไตรมาส 2 อียิปต์ โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย AIN SHAMS เพชร
2021 ไตรมาส 1 อียิปต์ โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย AIN SHAMS เพชร
2020 ไตรมาส 4 อียิปต์ โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย AIN SHAMS เพชร
2020 ไตรมาส 3 อียิปต์ โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย AIN SHAMS เพชร
2020 ไตรมาส 1 อียิปต์ โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย AIN SHAMS เพชร
2019 ไตรมาส 4 อียิปต์ โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย AIN SHAMS เพชร
2019 ไตรมาส 1 อียิปต์ โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย AIN SHAMS เพชร
2018 ไตรมาส 4 อียิปต์ โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย AIN SHAMS เพชร
2018 ไตรมาส 1 อียิปต์ โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย AIN SHAMS แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล FATIMAH เพชร
2021 ไตรมาส 2 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล FATIMAH เพชร
2021 ไตรมาส 1 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล FATIMAH เพชร
2020 ไตรมาส 4 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล FATIMAH เพชร
2020 ไตรมาส 3 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล FATIMAH แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 อียิปต์ FAYOUM UNIVERISTY HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 อียิปต์ FAYOUM UNIVERISTY HOSPITAL เพชร
2021 ไตรมาส 3 อินเดีย FORTIS HOSPITAL NOIDA เพชร
2021 ไตรมาส 2 อินเดีย FORTIS HOSPITAL NOIDA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 อินเดีย FORTIS HOSPITAL NOIDA เพชร
2020 ไตรมาส 4 เวียดนาม โรงพยาบาล GIA AN 115 ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 เวียดนาม โรงพยาบาล GIA DINH ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 เวียดนาม โรงพยาบาล GIA DINH ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 เกาหลีใต้ โรงพยาบาล GIMPO WOORI ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 เกาหลีใต้ โรงพยาบาล GIMPO WOORI ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 เกาหลีใต้ โรงพยาบาล GIMPO WOORI ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 เกาหลีใต้ โรงพยาบาล GIMPO WOORI ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 เกาหลีใต้ โรงพยาบาล GIMPO WOORI ทองคำ
2021 ออสเตรเลีย GOSFORD HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 ออสเตรเลีย GOSFORD HOSPITAL แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 อินเดีย GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, TRIVANDRUM, KERALA, INDIA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 อินเดีย GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, TRIVANDRUM, KERALA, INDIA เพชร
2021 ไตรมาส 1 อินเดีย GOVERNMENT TD MEDICAL COLLEGE ALLEPPEY, KERALA ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ฟิลิปปินส์ โรงพยาบาล GOVERNOR CELESTINO GALLARES MEMORIAL ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 ฟิลิปปินส์ โรงพยาบาล GOVERNOR CELESTINO GALLARES MEMORIAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY CHANGWON HOSPITAL เพชร
2021 ไตรมาส 1 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY CHANGWON HOSPITAL แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY CHANGWON HOSPITAL แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY CHANGWON HOSPITAL แพลทินัม
2020 ไตรมาส 2 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY CHANGWON HOSPITAL เพชร
2021 ไตรมาส 3 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY เพชร
2021 ไตรมาส 1 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY เพชร
2019 ไตรมาส 3 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY เพชร
2021 ไตรมาส 3 เวียดนาม HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 เวียดนาม HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 เวียดนาม HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 เม็กซิโก HOSPITAL ANGELES DEL PEDREGAL ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 โคลอมเบีย HOSPITAL DE KENNEDY แพลทินัม
2019 ไตรมาส 4 โคลอมเบีย HOSPITAL DE KENNEDY แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 เม็กซิโก โรงพยาบาลทั่วไป CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA "GAUDENCIO GONZALEZ GARZA" ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 เม็กซิโก โรงพยาบาลทั่วไป CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA "GAUDENCIO GONZALEZ GARZA" เพชร
2020 ไตรมาส 4 เม็กซิโก โรงพยาบาลทั่วไป CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA "GAUDENCIO GONZALEZ GARZA" เพชร
2020 ไตรมาส 4 โคลอมเบีย HOSPITAL INTERNACIONAL DE COLOMBIA ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 โคลอมเบีย HOSPITAL INTERNACIONAL DE COLOMBIA ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 โคลอมเบีย HOSPITAL INTERNACIONAL DE COLOMBIA ทองคำ
2019 ไตรมาส 2 โคลอมเบีย HOSPITAL INTERNACIONAL DE COLOMBIA ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 บราซิล HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 บราซิล HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL เพชร
2021 ไตรมาส 1 บราซิล HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 บราซิล HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL เพชร
2020 ไตรมาส 3 บราซิล HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL เพชร
2020 ไตรมาส 2 บราซิล HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 บราซิล HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL แพลทินัม
2019 ไตรมาส 4 บราซิล HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 โคลอมเบีย HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN VICENTE FUNDACION ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 เกาหลีใต้ มหาวิทยาลัย HALLYM โรงพยาบาล DONGTAN SACRED HEART ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 เกาหลีใต้ มหาวิทยาลัย HALLYM โรงพยาบาล DONGTAN SACRED HEART ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 เกาหลีใต้ มหาวิทยาลัย HALLYM โรงพยาบาล DONGTAN SACRED HEART ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 กาตาร์ โรงพยาบาล HAMAD GENERAL ทองคำ
2019 ไตรมาส 2 กาตาร์ โรงพยาบาล HAMAD GENERAL ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 กาตาร์ โรงพยาบาล HAMAD GENERAL ทองคำ
2018 ไตรมาส 3 กาตาร์ โรงพยาบาล HAMAD GENERAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลหาดใหญ่ แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลหาดใหญ่ แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลหาดใหญ่ ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 ไทย โรงพยาบาลหาดใหญ่ ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลหาดใหญ่ แพลทินัม
2020 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลหาดใหญ่ ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลหาดใหญ่ ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลหาดใหญ่ ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 ชิลี โรงพยาบาล BARROS LUCO TRUDEAU ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 ชิลี โรงพยาบาล BARROS LUCO TRUDEAU ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 ชิลี โรงพยาบาล BARROS LUCO TRUDEAU ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 ชิลี โรงพยาบาล BARROS LUCO TRUDEAU ทองคำ
2019 ไตรมาส 2 ชิลี โรงพยาบาล BARROS LUCO TRUDEAU ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 เม็กซิโก HOSPITAL CARDIOLÓGICO DEL SURESTE เพชร
2021 ไตรมาส 2 เม็กซิโก HOSPITAL CARDIOLÓGICO DEL SURESTE เพชร
2021 ไตรมาส 1 เม็กซิโก HOSPITAL CARDIOLÓGICO DEL SURESTE แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 ชิลี HOSPITAL CLÍNICO DRA. ELOISA DÍAZ LA FLORIDA ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 ชิลี HOSPITAL CLÍNICO DRA. ELOISA DÍAZ LA FLORIDA ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 บราซิล โรงพยาบาล ESTADUAL CENTRAL ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 บราซิล โรงพยาบาล ESTADUAL CENTRAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 เม็กซิโก HOSPITAL GENERAL "DR. MIGUEL SILVA". เพชร
2021 ไตรมาส 3 เอกวาดอร์ HOSPITAL GENERAL DOCENTE AMBATO แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 เม็กซิโก HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 46 IMSS แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 เม็กซิโก HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 46 IMSS เพชร
2021 ไตรมาส 1 เม็กซิโก HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 46 IMSS แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 เม็กซิโก HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 46 IMSS แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 เม็กซิโก HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 46 IMSS ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 เม็กซิโก โรงพยาบาล GENERAL DE OCCIDENTE แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 อาร์เจนตินา โรงพยาบาล ITALIANO DE CORDOBA ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 อาร์เจนตินา โรงพยาบาล ITALIANO DE CORDOBA แพลทินัม
2019 ไตรมาส 4 อาร์เจนตินา โรงพยาบาล ITALIANO DE CORDOBA แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 อาร์เจนตินา โรงพยาบาล JM RAMOS MEJÍA. เพชร
2019 ไตรมาส 4 อาร์เจนตินา โรงพยาบาล JM RAMOS MEJÍA. เพชร
2019 ไตรมาส 3 อาร์เจนตินา โรงพยาบาล JM RAMOS MEJÍA. เพชร
2019 ไตรมาส 2 อาร์เจนตินา โรงพยาบาล JM RAMOS MEJÍA. เพชร
2021 ไตรมาส 1 ชิลี โรงพยาบาล LAS HIGUERAS TALCAHUANO ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 ชิลี โรงพยาบาล LAS HIGUERAS TALCAHUANO ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 ชิลี โรงพยาบาล LAS HIGUERAS TALCAHUANO ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 ชิลี โรงพยาบาล LAS HIGUERAS TALCAHUANO ทองคำ
2018 ไตรมาส 4 ชิลี โรงพยาบาล LAS HIGUERAS TALCAHUANO แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 บราซิล โรงพยาบาล METROPOLITANO DR. CÉLIO DE CASTRO เพชร
2020 ไตรมาส 3 บราซิล โรงพยาบาล METROPOLITANO DR. CÉLIO DE CASTRO เพชร
2020 ไตรมาส 1 บราซิล โรงพยาบาล METROPOLITANO DR. CÉLIO DE CASTRO เพชร
2020 ไตรมาส 3 บราซิล โรงพยาบาล MOINHOS DE VENTO ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 บราซิล โรงพยาบาล MOINHOS DE VENTO ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 บราซิล โรงพยาบาล MOINHOS DE VENTO ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 บราซิล โรงพยาบาล MOINHOS DE VENTO ทองคำ
2019 ไตรมาส 2 บราซิล โรงพยาบาล MOINHOS DE VENTO ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 ชิลี โรงพยาบาล PADRE HURTADO ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ชิลี โรงพยาบาล PADRE HURTADO แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 ชิลี โรงพยาบาล PADRE HURTADO ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 ชิลี โรงพยาบาล PADRE HURTADO ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย PENGAJAR PUTRA มาเลเซีย แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย PENGAJAR PUTRA มาเลเซีย ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย PENGAJAR PUTRA มาเลเซีย ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย PENGAJAR PUTRA มาเลเซีย ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 เม็กซิโก HOSPITAL REGIONAL ISSSTE "DR. VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS" ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 บราซิล HOSPITAL REGIONALJUSTINO LUZ-PRAÇA ANTENOR NEIVA ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 บราซิล HOSPITAL REGIONALJUSTINO LUZ-PRAÇA ANTENOR NEIVA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 อาร์เจนตินา HOSPITAL SAN BERNARDO ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 ชิลี โรงพยาบาล SAN JUAN DE DIOS SANTIAGO ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล SEBERANG JAYA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล SEBERANG JAYA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล SEBERANG JAYA แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล SEBERANG JAYA แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล SEBERANG JAYA แพลทินัม
2020 ไตรมาส 2 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล SEBERANG JAYA ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล SEBERANG JAYA ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 บราซิล โรงพยาบาล SÃO JOSÉ ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 บราซิล HOSPITAL SÃO PAULO UNIMED ARARAQUARA ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 บราซิล HOSPITAL SÃO PAULO UNIMED ARARAQUARA ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ประเทศมาเลเซีย HOSPITAL TAIPING ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล TUANKU JA'AFAR แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล TUANKU JA'AFAR เพชร
2019 ไตรมาส 3 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล TUANKU JA'AFAR ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล UMUM SARAWAK ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล UMUM SARAWAK ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล UMUM SARAWAK ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล UMUM SARAWAK เพชร
2019 ไตรมาส 4 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล UMUM SARAWAK ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 บราซิล โรงพยาบาล DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 บราซิล โรงพยาบาล DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 บราซิล โรงพยาบาล DE BASE DE BAURU เพชร
2021 ไตรมาส 2 บราซิล โรงพยาบาล DE BASE DE BAURU เพชร
2021 ไตรมาส 1 บราซิล โรงพยาบาล DE BASE DE BAURU เพชร
2020 ไตรมาส 4 บราซิล โรงพยาบาล DE BASE DE BAURU ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 บราซิล โรงพยาบาล DE BASE DE BAURU แพลทินัม
2020 ไตรมาส 2 บราซิล โรงพยาบาล DE BASE DE BAURU เพชร
2020 ไตรมาส 1 บราซิล โรงพยาบาล DE BASE DE BAURU เพชร
2019 ไตรมาส 4 บราซิล โรงพยาบาล DE BASE DE BAURU เพชร
2019 ไตรมาส 3 บราซิล โรงพยาบาล DE BASE DE BAURU เพชร
2021 ไตรมาส 2 อุรุกวัย โรงพยาบาล HOSPITAL DE CLÍNICAS เพชร
2020 ไตรมาส 4 อุรุกวัย โรงพยาบาล HOSPITAL DE CLÍNICAS เพชร
2020 ไตรมาส 2 บราซิล โรงพยาบาล DE CLÍNICAS DE UBERLANDIA ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 อาร์เจนตินา โรงพยาบาล GENERAL DE AGUDOS I. PIROVANO เพชร
2019 ไตรมาส 3 อาร์เจนตินา โรงพยาบาล GENERAL DE AGUDOS I. PIROVANO ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 อาร์เจนตินา โรงพยาบาล ITALIANO DE BUENOS AIRES ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 เม็กซิโก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย SAN ANGELIN UNIVERSIDAD เพชร
2020 ไตรมาส 2 เม็กซิโก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย SAN ANGELIN UNIVERSIDAD เพชร
2020 ไตรมาส 1 เวียดนาม โรงพยาบาล HUE NATIONAL HOSPITAL แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ IBRAHIM BIN OBAIDULLAH HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ IBRAHIM BIN OBAIDULLAH HOSPITAL ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ IBRAHIM BIN OBAIDULLAH HOSPITAL ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ IBRAHIM BIN OBAIDULLAH HOSPITAL เพชร
2019 ไตรมาส 4 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ IBRAHIM BIN OBAIDULLAH HOSPITAL แพลทินัม
2019 ไตรมาส 3 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ IBRAHIM BIN OBAIDULLAH HOSPITAL ทองคำ
2019 ไตรมาส 2 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ IBRAHIM BIN OBAIDULLAH HOSPITAL แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 อินเดีย โรงพยาบาล IHBAS แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 อินเดีย โรงพยาบาล IHBAS แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 อินเดีย โรงพยาบาล IHBAS แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 อินเดีย โรงพยาบาล IHBAS เพชร
2021 ไตรมาส 3 อิหร่าน โรงพยาบาล IMAM REZA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 อิหร่าน โรงพยาบาล IMAM REZA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 อิหร่าน โรงพยาบาล IMAM REZA ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 อิหร่าน โรงพยาบาล IMAM REZA ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 อิหร่าน โรงพยาบาล IMAM REZA แพลทินัม
2020 ไตรมาส 2 อิหร่าน โรงพยาบาล IMAM REZA ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 อาร์เจนตินา สถาบัน FLENI ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 อาร์เจนตินา สถาบัน FLENI ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 อาร์เจนตินา สถาบัน FLENI ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 อาร์เจนตินา สถาบัน FLENI ทองคำ
2019 ไตรมาส 2 อาร์เจนตินา สถาบัน FLENI ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 อาร์เจนตินา สถาบัน FLENI ทองคำ
2018 ไตรมาส 4 อาร์เจนตินา สถาบัน FLENI ทองคำ
2019 ไตรมาส 2 เม็กซิโก สถาบันวิทยาศาสตร์และสถาบันประสาทวิทยาแห่งชาติ SALVADOR ZUBIRÁN ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 เม็กซิโก สถาบันประสาทวิทยาแห่งชาติ แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 เม็กซิโก สถาบันประสาทวิทยาแห่งชาติ ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 เม็กซิโก สถาบันประสาทวิทยาแห่งชาติ แพลทินัม
2020 ไตรมาส 2 เม็กซิโก สถาบันประสาทวิทยาแห่งชาติ แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 อินเดีย JEHANGIR HOSPITAL เพชร
2021 ไตรมาส 2 อินเดีย JEHANGIR HOSPITAL เพชร
2021 ไตรมาส 1 อินเดีย JEHANGIR HOSPITAL แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 อินเดีย JEHANGIR HOSPITAL แพลทินัม
2020 ไตรมาส 2 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย JEONBUK NATIONAL UNIVERSITY แพลทินัม
2019 ไตรมาส 4 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย JEONBUK NATIONAL UNIVERSITY ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 อินเดีย โรงพยาบาล KD HOSPITAL VAISHNODEVI CIRCLE SG ROAD AHMEDABAD 382421 แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 อินเดีย KIMSHEALTH TRIVANDRUM ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 ประเทศมาเลเซีย KPJ IPOH SPECIALIST HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 อินเดีย KAUVERY HOSPITAL INDIA เพชร
2021 ไตรมาส 2 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย KEIMYUNG, DONGSAN ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย KEIMYUNG, DONGSAN แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย KEIMYUNG, DONGSAN ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย KEIMYUNG, DONGSAN แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลขอนแก่น ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลขอนแก่น ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 ไทย โรงพยาบาลขอนแก่น ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลขอนแก่น แพลทินัม
2018 ไตรมาส 3 ซาอุดีอาระเบีย โรงพยาบาล KING ABDULAZIZ HOSPITAL MAKKAH ทองคำ
2018 ไตรมาส 2 ซาอุดีอาระเบีย โรงพยาบาล KING ABDULAZIZ HOSPITAL MAKKAH ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพชร
2021 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพชร
2020 ไตรมาส 4 ไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพชร
2020 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพชร
2020 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แพลทินัม
2019 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 อินเดีย KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 บาห์เรน โรงพยาบาล KING HAMAD UNIVERSITY แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 ซาอุดีอาระเบีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย KING FAHAD HOSPITAL OF THE UNIVERSITY, ALKOHOBAR เพชร
2019 ไตรมาส 1 ซาอุดีอาระเบีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย KING FAHAD HOSPITAL OF THE UNIVERSITY, ALKOHOBAR ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ไทย KLAENG HOSPITAL 254 SUKHUMVIT ROAD ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย KOREA UNIVERSITY ANAM เพชร
2020 ไตรมาส 2 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย KOREA UNIVERSITY GURO แพลทินัม
2020 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลกระทุ่มแบน แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 อินเดีย KRISHNA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES-KONDAPUR แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 อินเดีย KRISHNA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, SECUNDERABAD เพชร
2021 ไตรมาส 3 อินเดีย โรงพยาบาล LALITHA SUPER SPECIALTY เพชร
2021 ไตรมาส 2 อินเดีย โรงพยาบาล LALITHA SUPER SPECIALTY เพชร
2021 ไตรมาส 1 อินเดีย โรงพยาบาล LALITHA SUPER SPECIALTY ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 อินเดีย โรงพยาบาล LALITHA SUPER SPECIALTY ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลลำพูน เพชร
2021 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลลำพูน แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 ไทย โรงพยาบาลลำพูน ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลลำพูน ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลเลิดสิน ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลเลิดสิน ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลเลิดสิน ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลเลิดสิน ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลเลิดสิน ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 ไทย โรงพยาบาลเลิดสิน ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลเลิดสิน ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 ออสเตรเลีย LISMORE BASE HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 ประเทศมาเลเซีย ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง LOHGUANLYE แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 ประเทศมาเลเซีย ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง LOHGUANLYE แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 ประเทศมาเลเซีย ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง LOHGUANLYE ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 ประเทศมาเลเซีย ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง LOHGUANLYE ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 อินเดีย MIMHANS NEUROSCIENCES HOSPITAL แพลทินัม
2020 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลแม่สอด แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 ไทย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลมหาสารคาม ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลมหาสารคาม ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 ไทย โรงพยาบาลมหาสารคาม ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลมหาสารคาม ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลมหาสารคาม แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลมหาสารคาม ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 ไทย โรงพยาบาลมหาสารคาม แพลทินัม
2019 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลมหาสารคาม ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 ฟิลิปปินส์ ศูนย์การแพทย์ MAKATI ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ฟิลิปปินส์ ศูนย์การแพทย์ MAKATI ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 ฟิลิปปินส์ ศูนย์การแพทย์ MAKATI ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 ฟิลิปปินส์ ศูนย์การแพทย์ MAKATI ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 อินเดีย โรงพยาบาล MAX, SAKET แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 อินเดีย โรงพยาบาล MAX, SAKET แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 อินเดีย โรงพยาบาล MAX, SAKET ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 อินเดีย โรงพยาบาล MAX, SAKET เพชร
2020 ไตรมาส 1 อินเดีย โรงพยาบาล MAX, SAKET ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 อินเดีย โรงพยาบาล MAX SUPER SPECIALITY, PATPARGANJ แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 อินเดีย โรงพยาบาล MAX SUPER SPECIALITY, PATPARGANJ เพชร
2021 ไตรมาส 1 อินเดีย โรงพยาบาล MAX SUPER SPECIALITY, PATPARGANJ แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 อินเดีย โรงพยาบาล MAX SUPER SPECIALITY, PATPARGANJ แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 อินเดีย โรงพยาบาล MAX SUPER SPECIALITY, PATPARGANJ เพชร
2020 ไตรมาส 1 อินเดีย โรงพยาบาล MAX SUPER SPECIALITY, PATPARGANJ เพชร
2019 ไตรมาส 4 อินเดีย โรงพยาบาล MAX SUPER SPECIALITY, PATPARGANJ เพชร
2019 ไตรมาส 3 อินเดีย โรงพยาบาล MAX SUPER SPECIALITY, PATPARGANJ เพชร
2020 ไตรมาส 3 อินเดีย MAX SUPER SPECIALTY HOSPITAL MOHALI เพชร
2020 ไตรมาส 1 อินเดีย MAX SUPER SPECIALTY HOSPITAL MOHALI ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 อินเดีย โรงพยาบาล MAX SUPER SPECIALITY HOSPITAL VAISHALI ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 อินเดีย MEDANTA LUCKNOW แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 อินเดีย MEDICOVER HOSPITAL HITEC CITY แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 อินเดีย MEDICOVER HOSPITAL HITEC CITY แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 อินเดีย MEENAKSHI MISSION HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 อินเดีย MEENAKSHI MISSION HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 อินเดีย MEENAKSHI MISSION HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 อียิปต์ MENOUFIYA UNIVERSITY HOSPITAL แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 อินเดีย โรงพยาบาล METRO MULTISPECIALITY แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 อินเดีย โรงพยาบาล METRO MULTISPECIALITY ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 อินเดีย โรงพยาบาล METRO MULTISPECIALITY แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 อียิปต์ MINIA UNIVERSITY HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 อียิปต์ MINIA UNIVERSITY HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 อียิปต์ โรงพยาบาล MISR INTERNATIONAL เพชร
2019 ไตรมาส 4 อียิปต์ โรงพยาบาล MISR INTERNATIONAL เพชร
2021 ไตรมาส 3 อินเดีย MOULANA HOSPITAL PERINTALMANNA ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 อินเดีย MOULANA HOSPITAL PERINTALMANNA ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 อินเดีย MOULANA HOSPITAL PERINTALMANNA แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 อินเดีย MOULANA HOSPITAL PERINTALMANNA ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 อินเดีย MOULANA HOSPITAL PERINTALMANNA ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 ไทย MUKDAHAN HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 ไทย MUKDAHAN HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ไทย MUKDAHAN HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 เกาหลีใต้ โรงพยาบาล NAEUN ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 เกาหลีใต้ โรงพยาบาล NAEUN แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 เกาหลีใต้ โรงพยาบาล NAEUN ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลนครปฐม ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลนครปฐม ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลนครปฐม ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลนครปฐม ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 ไทย โรงพยาบาลนครปฐม ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลนครปฐม ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลนครนายก ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลนครพนม แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลนครพนม ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลนครพนม ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 ไทย โรงพยาบาลนครพนม ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลนครพนม ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลนครพนม ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลนครพนม ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 ไทย โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 ไทย โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 ไทย NARADHIWASRAJANAGARINDRA HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ไทย NARADHIWASRAJANAGARINDRA HOSPITAL แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 ไทย NARADHIWASRAJANAGARINDRA HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 อียิปต์ NASR CITY HOSPITAL FOR HEALTH INSURANCE เพชร
2021 ไตรมาส 1 อียิปต์ NASR CITY HOSPITAL FOR HEALTH INSURANCE เพชร
2020 ไตรมาส 4 อียิปต์ NASR CITY HOSPITAL FOR HEALTH INSURANCE แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 อียิปต์ NASR CITY HOSPITAL FOR HEALTH INSURANCE แพลทินัม
2020 ไตรมาส 2 อินเดีย NEURO1 STROKE AND CRITICAL CARE INSTITUTE ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 ไทย NEUROLOGICAL INSTITUTE OF THAILAND เพชร
2021 ไตรมาส 2 ไทย NEUROLOGICAL INSTITUTE OF THAILAND เพชร
2020 ไตรมาส 4 ไทย NEUROLOGICAL INSTITUTE OF THAILAND ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 ไทย NEUROLOGICAL INSTITUTE OF THAILAND แพลทินัม
2020 ไตรมาส 2 ไทย NEUROLOGICAL INSTITUTE OF THAILAND เพชร
2020 ไตรมาส 1 ไทย NEUROLOGICAL INSTITUTE OF THAILAND ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 ไทย NEUROLOGICAL INSTITUTE OF THAILAND แพลทินัม
2019 ไตรมาส 4 ไทย NEUROLOGICAL INSTITUTE OF THAILAND แพลทินัม
2019 ไตรมาส 3 ไทย NEUROLOGICAL INSTITUTE OF THAILAND แพลทินัม
2019 ไตรมาส 2 ไทย NEUROLOGICAL INSTITUTE OF THAILAND เพชร
2021 ไตรมาส 3 เวียดนาม โรงพยาบาล NGHE AN GENERAL FRIENDSHIP แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 เวียดนาม โรงพยาบาล NGHE AN GENERAL FRIENDSHIP แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 เวียดนาม โรงพยาบาล NGHE AN GENERAL FRIENDSHIP แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 เวียดนาม โรงพยาบาล NGHE AN GENERAL FRIENDSHIP ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 เวียดนาม โรงพยาบาล NGHE AN GENERAL FRIENDSHIP แพลทินัม
2020 ไตรมาส 2 เวียดนาม โรงพยาบาล NGHE AN GENERAL FRIENDSHIP ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 เวียดนาม โรงพยาบาล NGHE AN GENERAL FRIENDSHIP ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 เวียดนาม โรงพยาบาล NGHE AN GENERAL FRIENDSHIP ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 เวียดนาม โรงพยาบาล NGUYEN TRI PHUONG ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 เวียดนาม โรงพยาบาล NGUYEN TRI PHUONG ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 เวียดนาม โรงพยาบาล NGUYEN TRI PHUONG ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 เวียดนาม โรงพยาบาล NGUYEN TRI PHUONG ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 เวียดนาม โรงพยาบาล NGUYEN TRI PHUONG ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 เวียดนาม โรงพยาบาล NGUYEN TRI PHUONG ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 ไทย โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 ออสเตรเลีย ORANGE HOSPITAL ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 ไทย PAHOLPOLPAYUHASENA HOSPITAL 572 ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล PANTAI, ปีนัง เพชร
2021 ไตรมาส 2 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล PANTAI, ปีนัง เพชร
2021 ไตรมาส 1 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล PANTAI, ปีนัง เพชร
2020 ไตรมาส 4 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล PANTAI, ปีนัง เพชร
2020 ไตรมาส 3 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล PANTAI, ปีนัง เพชร
2020 ไตรมาส 2 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล PANTAI, ปีนัง เพชร
2020 ไตรมาส 1 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล PANTAI, ปีนัง เพชร
2019 ไตรมาส 4 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล PANTAI, ปีนัง เพชร
2021 ไตรมาส 2 ไทย PATHUM THANI HOSPITAL  ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 ไทย PHETCHABUN HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ฟิลิปปินส์ PHILIPPINE GENERAL HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 ไทย PHONTHONG HOSPITAL 196 ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 ไทย PHONTHONG HOSPITAL 196 ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 เกาหลีใต้ POHANG STROKE AND SPINE HOSPITAL เพชร
2021 ออสเตรเลีย PORT MACQUARIE BASE HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 อินเดีย POST GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH (PGIMER) ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 อินเดีย POST GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH (PGIMER) ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 ไทย PRACHUAP KHIRI KHAN HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 ไทย PRACHUAP KHIRI KHAN HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 ไทย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลพระปกเกล้า ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลพระปกเกล้า ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลพระพุทธบาท ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลพระพุทธบาท ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลพระพุทธบาท ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลปราสาท ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลปราสาท ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 ฟิลิปปินส์ ศูนย์การแพทย์ QUIRINO MEMORIAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 ฟิลิปปินส์ ศูนย์การแพทย์ QUIRINO MEMORIAL ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 ฟิลิปปินส์ ศูนย์การแพทย์ QUIRINO MEMORIAL ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 ฟิลิปปินส์ ศูนย์การแพทย์ QUIRINO MEMORIAL ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 อินโดนีเซีย โรงพยาบาล RS PREMIER JATINEGARA แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 อินโดนีเซีย โรงพยาบาล RS PREMIER JATINEGARA ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 อินโดนีเซีย โรงพยาบาล RS PREMIER JATINEGARA แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 อินโดนีเซีย โรงพยาบาล RS PREMIER JATINEGARA แพลทินัม
2019 ไตรมาส 4 อินโดนีเซีย โรงพยาบาล RS PREMIER JATINEGARA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 อินโดนีเซีย โรงพยาบาล RS PUSAT OTAK NASIONAL เพชร
2021 ไตรมาส 2 อินโดนีเซีย โรงพยาบาล RS PUSAT OTAK NASIONAL เพชร
2021 ไตรมาส 1 อินโดนีเซีย โรงพยาบาล RS PUSAT OTAK NASIONAL เพชร
2020 ไตรมาส 4 อินโดนีเซีย โรงพยาบาล RS PUSAT OTAK NASIONAL แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 อินโดนีเซีย โรงพยาบาล RS PUSAT OTAK NASIONAL แพลทินัม
2020 ไตรมาส 2 อินโดนีเซีย โรงพยาบาล RS PUSAT OTAK NASIONAL แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 อินโดนีเซีย โรงพยาบาล RS PUSAT OTAK NASIONAL แพลทินัม
2019 ไตรมาส 4 อินโดนีเซีย โรงพยาบาล RS PUSAT OTAK NASIONAL แพลทินัม
2019 ไตรมาส 3 อินโดนีเซีย โรงพยาบาล RS PUSAT OTAK NASIONAL แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 อินโดนีเซีย โรงพยาบาล RS SILOAM TB SIMATUPANG ทองคำ
2021 ไตรมาส 2