รางวัล WSO Angels

โรงพยาบาลจากประเทศนอกอาณาเขตของ ESO ซึ่งเก็บข้อมูลการรักษาใน RES-Q, SITS-QR หรือในฐานข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้า จะนำไปใช้กับ ESO Angels Award โดยอัตโนมัติตามมาตรการคุณภาพที่ระบุไว้ในระบบขั้น

Award winners

คลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อจัดเรียงรางวัล

ไตรมาส ประเทศ โรงพยาบาล สถานะรางวัล
2021 ไตรมาส 4 ไทย โรงพยาบาลขอนแก่น ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลขอนแก่น ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลขอนแก่น ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลขอนแก่น ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 ไทย โรงพยาบาลขอนแก่น ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลขอนแก่น แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 เวียดนาม โรงพยาบาลทหาร 103 แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 เวียดนาม โรงพยาบาลทหาร 103 แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 เวียดนาม โรงพยาบาลทหาร 103 แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 เวียดนาม โรงพยาบาลทหาร 103 แพลทินัม
2020 ไตรมาส 2 เวียดนาม โรงพยาบาลทหาร 103 แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 เวียดนาม โรงพยาบาลทหาร 103 แพลทินัม
2019 ไตรมาส 4 เวียดนาม โรงพยาบาลทหาร 103 ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 เวียดนาม โรงพยาบาลทหาร 103 แพลทินัม
2022 ไตรมาส 1 เวียดนาม โรงพยาบาลกลางทหาร 108 แพลทินัม
2021 ไตรมาส 4 เวียดนาม โรงพยาบาลกลางทหาร 108 แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 เวียดนาม โรงพยาบาลกลางทหาร 108 แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 เวียดนาม โรงพยาบาลกลางทหาร 108 แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 เวียดนาม โรงพยาบาลกลางทหาร 108 แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 เวียดนาม โรงพยาบาลกลางทหาร 108 แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 เวียดนาม โรงพยาบาลกลางทหาร 108 แพลทินัม
2020 ไตรมาส 2 เวียดนาม โรงพยาบาลกลางทหาร 108 แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 เวียดนาม โรงพยาบาลกลางทหาร 108 ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 เวียดนาม โรงพยาบาลกลางทหาร 108 ทองคำ
2018 ไตรมาส 2 เวียดนาม โรงพยาบาลกลางทหาร 108 ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 เวียดนาม โรงพยาบาลประชาชน 115 ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 เวียดนาม โรงพยาบาลประชาชน 115 แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 เวียดนาม โรงพยาบาลประชาชน 115 แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 เวียดนาม โรงพยาบาลประชาชน 115 แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 เวียดนาม โรงพยาบาลประชาชน 115 เพชร
2019 ไตรมาส 2 เวียดนาม โรงพยาบาลประชาชน 115 ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 เวียดนาม โรงพยาบาลประชาชน 115 ทองคำ
2018 ไตรมาส 4 เวียดนาม โรงพยาบาลประชาชน 115 ทองคำ
2018 ไตรมาส 3 เวียดนาม โรงพยาบาลประชาชน 115 ทองคำ
2018 ไตรมาส 2 เวียดนาม โรงพยาบาลประชาชน 115 ทองคำ
2018 ไตรมาส 1 เวียดนาม โรงพยาบาลประชาชน 115 ทองคำ
2022 ไตรมาส 1 เวียดนาม 175 MILITARY HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 เวียดนาม 175 MILITARY HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 เวียดนาม 175 MILITARY HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 เวียดนาม 175 MILITARY HOSPITAL ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 เวียดนาม 175 MILITARY HOSPITAL ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 เวียดนาม 175 MILITARY HOSPITAL ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 เวียดนาม 175 MILITARY HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 อินเดีย AMRITA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AIMS) ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 อินเดีย AMRITA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AIMS) ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 อินเดีย AMRITA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AIMS) ทองคำ
2022 ไตรมาส 1 อียิปต์ โรงพยาบาลเฉพาะทางมหาวิทยาลัย AIN SHAMS แพลทินัม
2021 ไตรมาส 4 อียิปต์ โรงพยาบาลเฉพาะทางมหาวิทยาลัย AIN SHAMS แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 อียิปต์ โรงพยาบาลเฉพาะทางมหาวิทยาลัย AIN SHAMS แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 อียิปต์ โรงพยาบาลเฉพาะทางมหาวิทยาลัย AIN SHAMS เพชร
2021 ไตรมาส 1 อียิปต์ โรงพยาบาลเฉพาะทางมหาวิทยาลัย AIN SHAMS แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 อียิปต์ โรงพยาบาลเฉพาะทางมหาวิทยาลัย AIN SHAMS แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 อียิปต์ โรงพยาบาลเฉพาะทางมหาวิทยาลัย AIN SHAMS ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 อียิปต์ โรงพยาบาลเฉพาะทางมหาวิทยาลัย AIN SHAMS เพชร
2020 ไตรมาส 1 อียิปต์ โรงพยาบาลเฉพาะทางมหาวิทยาลัย AIN SHAMS เพชร
2019 ไตรมาส 4 อียิปต์ โรงพยาบาลเฉพาะทางมหาวิทยาลัย AIN SHAMS ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 อียิปต์ โรงพยาบาลเฉพาะทางมหาวิทยาลัย AIN SHAMS ทองคำ
2018 ไตรมาส 3 อียิปต์ โรงพยาบาลเฉพาะทางมหาวิทยาลัย AIN SHAMS แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 เกาหลีใต้ ศูนยการแพทย์มหาวิทยาลัย AJOU ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 เกาหลีใต้ ศูนยการแพทย์มหาวิทยาลัย AJOU ทองคำ
2022 ไตรมาส 1 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โรงพยาบาล AL QASSIMI ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โรงพยาบาล AL QASSIMI ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โรงพยาบาล AL QASSIMI ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โรงพยาบาล AL QASSIMI ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โรงพยาบาล AL QASSIMI ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โรงพยาบาล AL QASSIMI ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โรงพยาบาล AL QASSIMI ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โรงพยาบาล AL QASSIMI ทองคำ
2021 ออสเตรเลีย ALBURY WODONGA HEALTH ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 เวียดนาม โรงพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด AN GIANG ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 เวียดนาม โรงพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด AN GIANG ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 เวียดนาม โรงพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด AN GIANG ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 เวียดนาม โรงพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด AN GIANG ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 เวียดนาม โรงพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด AN GIANG ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลกลุ่มการแพทย์ ANDONG ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลกลุ่มการแพทย์ ANDONG ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลกลุ่มการแพทย์ ANDONG ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลกลุ่มการแพทย์ ANDONG แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลกลุ่มการแพทย์ ANDONG แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลกลุ่มการแพทย์ ANDONG ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 ไทย โรงพยาบาลอ่างทอง แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลอ่างทอง แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลอ่างทอง ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลอ่างทอง ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลอ่างทอง ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลอ่างทอง ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลอ่างทอง ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 ไทย โรงพยาบาลอ่างทอง ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 อินเดีย โรงพยาบาล APOLLO GLENEAGIES ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 อินเดีย โรงพยาบาล APOLLO GLENEAGIES แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 อินเดีย โรงพยาบาล APOLLO GLENEAGIES ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 อินเดีย โรงพยาบาล APOLLO GLENEAGIES ทองคำ
2022 ไตรมาส 1 อียิปต์ โรงพยาบาล ASSIUT UNIVERSITY - แผนกประสาทวิทยา เพชร
2021 ไตรมาส 4 อียิปต์ โรงพยาบาล ASSIUT UNIVERSITY - แผนกประสาทวิทยา เพชร
2021 ไตรมาส 3 อียิปต์ โรงพยาบาล ASSIUT UNIVERSITY - แผนกประสาทวิทยา แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 อียิปต์ โรงพยาบาล ASSIUT UNIVERSITY - แผนกประสาทวิทยา แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 อียิปต์ โรงพยาบาล ASSIUT UNIVERSITY - แผนกประสาทวิทยา เพชร
2020 ไตรมาส 4 อียิปต์ โรงพยาบาล ASSIUT UNIVERSITY - แผนกประสาทวิทยา ทองคำ
2022 ไตรมาส 1 อินเดีย ASTER MIMS CALICUT, KERALA เพชร
2021 ไตรมาส 4 อินเดีย ASTER MIMS CALICUT, KERALA เพชร
2021 ไตรมาส 3 อินเดีย ASTER MIMS CALICUT, KERALA เพชร
2021 ไตรมาส 2 อินเดีย ASTER MIMS CALICUT, KERALA เพชร
2021 ไตรมาส 1 อินเดีย ASTER MIMS CALICUT, KERALA เพชร
2020 ไตรมาส 4 อินเดีย ASTER MIMS CALICUT, KERALA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 อียิปต์ ASWAN UNIVERSITY HOSPITAL ทองคำ
2021 ออสเตรเลีย AUSTIN HEALTH ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 อินเดีย BLK SUPER SPECIALITY HOSPITAL ทองคำ
2022 ไตรมาส 1 เวียดนาม โรงพยาบาล BACH MAI เพชร
2021 ไตรมาส 4 เวียดนาม โรงพยาบาล BACH MAI เพชร
2021 ไตรมาส 3 เวียดนาม โรงพยาบาล BACH MAI เพชร
2021 ไตรมาส 2 เวียดนาม โรงพยาบาล BACH MAI เพชร
2021 ไตรมาส 1 เวียดนาม โรงพยาบาล BACH MAI เพชร
2020 ไตรมาส 4 เวียดนาม โรงพยาบาล BACH MAI เพชร
2019 ไตรมาส 3 เวียดนาม โรงพยาบาล BACH MAI ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 ฟิลิปปินส์ โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ BAGUIO แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 ฟิลิปปินส์ โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ BAGUIO เพชร
2021 ไตรมาส 2 ฟิลิปปินส์ โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ BAGUIO แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 ฟิลิปปินส์ โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ BAGUIO แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 ฟิลิปปินส์ โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ BAGUIO แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 ฟิลิปปินส์ โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ BAGUIO ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 ฟิลิปปินส์ โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ BAGUIO แพลทินัม
2019 ไตรมาส 3 ฟิลิปปินส์ โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ BAGUIO แพลทินัม
2019 ไตรมาส 2 ฟิลิปปินส์ โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ BAGUIO ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ไทย BANGKOK PATTAYA HOAPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 ไทย BANGLAMUNG HOSPITAL 669 M.5 NAKLUA ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 ไทย BANPHAEO GENERAL HOSPITAL 198 TAMBON BANPHAEO ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ไทย BANPHAEO GENERAL HOSPITAL 198 TAMBON BANPHAEO ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 อินเดีย โรงพยาบาลวิทยาลัยการแพทย์ BELIEVERS CHURCH, เกรละ, อินเดีย เพชร
2021 ไตรมาส 3 อินเดีย โรงพยาบาลวิทยาลัยการแพทย์ BELIEVERS CHURCH, เกรละ, อินเดีย เพชร
2021 ไตรมาส 2 อินเดีย โรงพยาบาลวิทยาลัยการแพทย์ BELIEVERS CHURCH, เกรละ, อินเดีย ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 อินเดีย โรงพยาบาลวิทยาลัยการแพทย์ BELIEVERS CHURCH, เกรละ, อินเดีย แพลทินัม
2020 ไตรมาส 2 อินเดีย โรงพยาบาลวิทยาลัยการแพทย์ BELIEVERS CHURCH, เกรละ, อินเดีย ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 อินเดีย โรงพยาบาลวิทยาลัยการแพทย์ BELIEVERS CHURCH, เกรละ, อินเดีย ทองคำ
2022 ไตรมาส 1 เม็กซิโก BENEFICENCIA ESPAÑOLA SAN LUIS POTOSÍ ทองคำ
2022 ไตรมาส 1 เวียดนาม NINH BINH PROVINCE GENERAL HOSPITAL แพลทินัม
2021 ไตรมาส 4 เวียดนาม NINH BINH PROVINCE GENERAL HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 เวียดนาม NINH BINH PROVINCE GENERAL HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 เวียดนาม NINH BINH PROVINCE GENERAL HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 เวียดนาม NINH BINH PROVINCE GENERAL HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 เวียดนาม PHU THO PROVINCE GENERAL HOSPITAL แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 เวียดนาม PHU THO PROVINCE GENERAL HOSPITAL แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 เวียดนาม PHU THO PROVINCE GENERAL HOSPITAL แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 เวียดนาม PHU THO PROVINCE GENERAL HOSPITAL แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 เวียดนาม PHU THO PROVINCE GENERAL HOSPITAL ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 เวียดนาม PHU THO PROVINCE GENERAL HOSPITAL แพลทินัม
2021 ไตรมาส 4 เวียดนาม โรงพยาบาล BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 เวียดนาม โรงพยาบาล BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 เวียดนาม โรงพยาบาล BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 เวียดนาม โรงพยาบาล BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 เวียดนาม โรงพยาบาล BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 เวียดนาม โรงพยาบาล BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 เวียดนาม โรงพยาบาล BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 เวียดนาม โรงพยาบาล BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 เวียดนาม โรงพยาบาล BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 เวียดนาม โรงพยาบาล BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA ทองคำ
2022 ไตรมาส 1 เวียดนาม THAI NGUYEN NATIONAL HOSPITAL แพลทินัม
2021 ไตรมาส 4 เวียดนาม THAI NGUYEN NATIONAL HOSPITAL แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 เวียดนาม THAI NGUYEN NATIONAL HOSPITAL แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 เวียดนาม THAI NGUYEN NATIONAL HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 เวียดนาม THAI NGUYEN NATIONAL HOSPITAL แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 เวียดนาม THAI NGUYEN NATIONAL HOSPITAL แพลทินัม
2021 ไตรมาส 4 อิหร่าน BOUALI SINA HOSPITAL แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 อิหร่าน BOUALI SINA HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 ไทย โรงพยาบาลพุทธโสธร  ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลพุทธโสธร  ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลพุทธโสธร  ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลพุทธโสธร  ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 ไทย โรงพยาบาลพุทธโสธร  ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลพุทธโสธร  ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลพุทธโสธร  ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 ไทย โรงพยาบาลพุทธโสธร  ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 ไทย BUDDHACHINARAJ HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ไทย BUDDHACHINARAJ HOSPITAL ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 ไทย BUDDHACHINARAJ HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 เวียดนาม ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 เวียดนาม ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 เวียดนาม ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 เวียดนาม ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 เวียดนาม ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 เวียดนาม QUANG TRI PROVINCE GENERAL HOSPITAL แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 เวียดนาม QUANG TRI PROVINCE GENERAL HOSPITAL แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 เวียดนาม QUANG TRI PROVINCE GENERAL HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 เวียดนาม QUANG TRI PROVINCE GENERAL HOSPITAL ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 เวียดนาม QUANG TRI PROVINCE GENERAL HOSPITAL ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 เวียดนาม QUANG TRI PROVINCE GENERAL HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 เวียดนาม CAN THO STROKE INTERNATIONAL SERVICE HOSPITAL แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 เวียดนาม CAN THO STROKE INTERNATIONAL SERVICE HOSPITAL แพลทินัม
2022 ไตรมาส 1 แอลจีเรีย CHU ORAN แพลทินัม
2021 ไตรมาส 4 แอลจีเรีย CHU ORAN เพชร
2021 ไตรมาส 4 โคลอมเบีย CLINICA REY DAVID ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 โคลอมเบีย CLINICA REY DAVID ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 โคลอมเบีย CLÍNICA LOS NOGALES แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 โคลอมเบีย CLÍNICA LOS NOGALES แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 อียิปต์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย CAIRO เพชร
2020 ไตรมาส 4 อียิปต์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย CAIRO เพชร
2019 ไตรมาส 4 อียิปต์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย CAIRO เพชร
2018 ไตรมาส 1 อียิปต์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย CAIRO เพชร
2020 ไตรมาส 1 เกาหลีใต้ โรงพยาบาล CATHOLIC KWANDONG UNIVERSITY INTERNATIONAL ST. MARY’S HOSPITAL ทองคำ
2022 ไตรมาส 1 เกาหลีใต้ CATHOLIC UNIV. OF KOREA EUNPYEONG ST. MARY'S HOSPITAL แพลทินัม
2021 ไตรมาส 4 ไทย CHAIYAPHUM ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 ไทย CHAIYAPHUM ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 ไทย CHAIYAPHUM ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ไทย CHAIYAPHUM ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 ไทย CHAOPHRAYA YOMMARAT HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ไทย CHAOPHRAYA YOMMARAT HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ไทย CHIANGMAI NEUROLOGY HOSPITAL ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 ไทย CHIANGMAI NEUROLOGY HOSPITAL ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 ไทย CHIANGMAI NEUROLOGY HOSPITAL แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย CHONNAM NATIONAL UNIVERSITY แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย CHONNAM NATIONAL UNIVERSITY ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย CHONNAM NATIONAL UNIVERSITY ทองคำ
2019 ไตรมาส 2 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย CHONNAM NATIONAL UNIVERSITY แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 ไทย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 ไทย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ทองคำ
2022 ไตรมาส 1 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย CHOSUN แพลทินัม
2021 ไตรมาส 4 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย CHOSUN ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย CHOSUN แพลทินัม
2021 ไตรมาส 4 อินเดีย CHRISTIAN MEDICAL COLLEGE LUDHIANA เพชร
2021 ไตรมาส 1 อินเดีย CHRISTIAN MEDICAL COLLEGE LUDHIANA แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 อินเดีย CHRISTIAN MEDICAL COLLEGE LUDHIANA ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 อินเดีย วิทยาลัยแพทย์ CHRISTIAN MEDICAL COLLEGE, VELLORE แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 อินเดีย วิทยาลัยแพทย์ CHRISTIAN MEDICAL COLLEGE, VELLORE ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 อินเดีย วิทยาลัยแพทย์ CHRISTIAN MEDICAL COLLEGE, VELLORE เพชร
2020 ไตรมาส 4 อินเดีย วิทยาลัยแพทย์ CHRISTIAN MEDICAL COLLEGE, VELLORE เพชร
2020 ไตรมาส 3 อินเดีย วิทยาลัยแพทย์ CHRISTIAN MEDICAL COLLEGE, VELLORE เพชร
2020 ไตรมาส 2 อินเดีย วิทยาลัยแพทย์ CHRISTIAN MEDICAL COLLEGE, VELLORE แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลชุมแพ ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลชุมแพ แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 ไทย โรงพยาบาลชุมแพ แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลชุมแพ ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลชุมแพ ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 ไทย โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 ไทย โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 เกาหลีใต้ CHUNGNAM NATIONAL UNIVERSITY SEJONG HOSPITAL ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 อินโดนีเซีย โรงพยาบาล CIPTO MANGUNKUSUMO NATIONAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 เม็กซิโก โรงพยาบาล CLINICA HOSPITAL ISSSTE MÉRIDA ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 เม็กซิโก โรงพยาบาล CLINICA HOSPITAL ISSSTE MÉRIDA เพชร
2021 ไตรมาส 2 เม็กซิโก โรงพยาบาล CLINICA HOSPITAL ISSSTE MÉRIDA เพชร
2021 ไตรมาส 1 เม็กซิโก โรงพยาบาล CLINICA HOSPITAL ISSSTE MÉRIDA เพชร
2020 ไตรมาส 4 เม็กซิโก โรงพยาบาล CLINICA HOSPITAL ISSSTE MÉRIDA เพชร
2020 ไตรมาส 2 เม็กซิโก โรงพยาบาล CLINICA HOSPITAL ISSSTE MÉRIDA เพชร
2020 ไตรมาส 1 เม็กซิโก โรงพยาบาล CLINICA HOSPITAL ISSSTE MÉRIDA แพลทินัม
2019 ไตรมาส 2 เม็กซิโก โรงพยาบาล CLINICA HOSPITAL ISSSTE MÉRIDA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 4 โคลอมเบีย CLINICA MEDIFACA ทองคำ
2022 ไตรมาส 1 อาร์เจนตินา ศูนย์การแพทย์ CLÍNICA SAGRADA FAMILIA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 4 อาร์เจนตินา ศูนย์การแพทย์ CLÍNICA SAGRADA FAMILIA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 อาร์เจนตินา ศูนย์การแพทย์ CLÍNICA SAGRADA FAMILIA เพชร
2021 ไตรมาส 2 อาร์เจนตินา ศูนย์การแพทย์ CLÍNICA SAGRADA FAMILIA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 อาร์เจนตินา ศูนย์การแพทย์ CLÍNICA SAGRADA FAMILIA แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 อาร์เจนตินา ศูนย์การแพทย์ CLÍNICA SAGRADA FAMILIA เพชร
2020 ไตรมาส 3 อาร์เจนตินา ศูนย์การแพทย์ CLÍNICA SAGRADA FAMILIA เพชร
2020 ไตรมาส 1 อาร์เจนตินา ศูนย์การแพทย์ CLÍNICA SAGRADA FAMILIA เพชร
2019 ไตรมาส 3 อาร์เจนตินา ศูนย์การแพทย์ CLÍNICA SAGRADA FAMILIA เพชร
2019 ไตรมาส 2 อาร์เจนตินา ศูนย์การแพทย์ CLÍNICA SAGRADA FAMILIA แพลทินัม
2019 ไตรมาส 1 อาร์เจนตินา ศูนย์การแพทย์ CLÍNICA SAGRADA FAMILIA เพชร
2021 ไตรมาส 3 ชิลี COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SÓTERO DEL RÍO ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ชิลี COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SÓTERO DEL RÍO ทองคำ
2021 ออสเตรเลีย CONCORD GENERAL HOSPITAL ทองคำ
2022 ไตรมาส 1 เม็กซิโก CRUZ ROJA TIJUANA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 4 เม็กซิโก CRUZ ROJA TIJUANA เพชร
2021 ไตรมาส 3 เม็กซิโก CRUZ ROJA TIJUANA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 เม็กซิโก CRUZ ROJA TIJUANA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 เม็กซิโก CRUZ ROJA TIJUANA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 เม็กซิโก CRUZ ROJA TIJUANA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 4 ไทย DEBARATANA NAKHONRATSIMA HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 ไทย DEBARATANA NAKHONRATSIMA HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ไทย DEBARATANA NAKHONRATSIMA HOSPITAL ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 ไทย DEBARATANA NAKHONRATSIMA HOSPITAL แพลทินัม
2021 ไตรมาส 4 โคลอมเบีย สถาบันประสาทวิทยา DIME ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 โคลอมเบีย สถาบันประสาทวิทยา DIME แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 โคลอมเบีย สถาบันประสาทวิทยา DIME ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 โคลอมเบีย สถาบันประสาทวิทยา DIME เพชร
2021 ไตรมาส 4 เวียดนาม โรงพยาบาล DA NANG GENERAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 เวียดนาม โรงพยาบาล DA NANG GENERAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 เวียดนาม โรงพยาบาล DA NANG GENERAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 เวียดนาม โรงพยาบาล DA NANG GENERAL แพลทินัม
2019 ไตรมาส 4 เวียดนาม โรงพยาบาล DA NANG GENERAL ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 เวียดนาม โรงพยาบาล DA NANG GENERAL ทองคำ
2019 ไตรมาส 2 เวียดนาม โรงพยาบาล DA NANG GENERAL ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 เกาหลีใต้ โรงพยาบาล DAEGU FATIMA ทองคำ
2022 ไตรมาส 1 เวียดนาม โรงพยาบาล DONG NAI แพลทินัม
2021 ไตรมาส 4 เวียดนาม โรงพยาบาล DONG NAI ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 เวียดนาม โรงพยาบาล DONG NAI ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 เวียดนาม โรงพยาบาล DONG NAI แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 เวียดนาม โรงพยาบาล DONG NAI แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 เวียดนาม โรงพยาบาล DONG NAI แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 เวียดนาม โรงพยาบาล DONG NAI ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 เวียดนาม โรงพยาบาล DONG NAI ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 เวียดนาม โรงพยาบาล DONG NAI แพลทินัม
2019 ไตรมาส 4 เวียดนาม โรงพยาบาล DONG NAI แพลทินัม
2019 ไตรมาส 2 เวียดนาม โรงพยาบาล DONG NAI ทองคำ
2018 ไตรมาส 2 เวียดนาม โรงพยาบาล DONG NAI ทองคำ
2022 ไตรมาส 1 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย DONG-A เพชร
2021 ไตรมาส 4 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย DONG-A แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย DONG-A เพชร
2020 ไตรมาส 1 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย DONG-A เพชร
2019 ไตรมาส 4 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย DONG-A แพลทินัม
2021 ไตรมาส 4 เกาหลีใต้ ศูนย์การแพทย์ DONGKANG ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 เกาหลีใต้ ศูนย์การแพทย์ DONGKANG ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 เกาหลีใต้ ศูนย์การแพทย์ DONGKANG ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 เกาหลีใต้ ศูนย์การแพทย์ DONGKANG เพชร
2022 ไตรมาส 1 ออสเตรเลีย DUBBO HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 ออสเตรเลีย DUBBO HOSPITAL ทองคำ
2022 ไตรมาส 1 โคลอมเบีย E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 โคลอมเบีย E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 โคลอมเบีย E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 โคลอมเบีย E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 โคลอมเบีย E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 โคลอมเบีย E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 โคลอมเบีย E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 โคลอมเบีย E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 โคลอมเบีย โรงพยาบาล E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 โคลอมเบีย E.S.E.HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS เพชร
2020 ไตรมาส 4 โคลอมเบีย E.S.E.HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 โคลอมเบีย ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 โคลอมเบีย ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 โคลอมเบีย ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 โคลอมเบีย ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO ทองคำ
2022 ไตรมาส 1 เกาหลีใต้ EWHA WOMANS UNIVERSITY SEOUL HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 เกาหลีใต้ EWHA WOMANS UNIVERSITY SEOUL HOSPITAL ทองคำ
2021 ออสเตรเลีย ECHUCA REGIONAL HEALTH ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 อียิปต์ EGYPT AIR HOSPITAL- STROKE UNIT ทองคำ
2022 ไตรมาส 1 แอลจีเรีย EHU L'HÔPITAL 1ER NOVEMBRE เพชร
2021 ไตรมาส 4 แอลจีเรีย EHU L'HÔPITAL 1ER NOVEMBRE เพชร
2021 ไตรมาส 3 แอลจีเรีย EHU L'HÔPITAL 1ER NOVEMBRE เพชร
2021 ไตรมาส 2 แอลจีเรีย EHU L'HÔPITAL 1ER NOVEMBRE เพชร
2022 ไตรมาส 1 โคลอมเบีย FOSCAL FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER CLÍNICA CARLOS ARDILA LULLE เพชร
2021 ไตรมาส 4 โคลอมเบีย FOSCAL FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER CLÍNICA CARLOS ARDILA LULLE เพชร
2021 ไตรมาส 2 โคลอมเบีย FOSCAL FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER CLÍNICA CARLOS ARDILA LULLE เพชร
2021 ไตรมาส 1 โคลอมเบีย FOSCAL FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER CLÍNICA CARLOS ARDILA LULLE เพชร
2020 ไตรมาส 4 โคลอมเบีย FOSCAL FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER CLÍNICA CARLOS ARDILA LULLE ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 โคลอมเบีย สถาบันประสาทวิทยา FUNDACION แห่งประเทศโคลอมเบีย ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 โคลอมเบีย สถาบันประสาทวิทยา FUNDACION แห่งประเทศโคลอมเบีย ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 โคลอมเบีย มูลนิธิ SANTA FE ของ BOGOTA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 โคลอมเบีย มูลนิธิ SANTA FE ของ BOGOTA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 โคลอมเบีย มูลนิธิ SANTA FE ของ BOGOTA ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 โคลอมเบีย มูลนิธิ SANTA FE ของ BOGOTA ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 โคลอมเบีย มูลนิธิ SANTA FE ของ BOGOTA แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 โคลอมเบีย มูลนิธิ SANTA FE ของ BOGOTA ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 โคลอมเบีย มูลนิธิ SANTA FE ของ BOGOTA แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 โคลอมเบีย มูลนิธิ SANTA FE ของ BOGOTA แพลทินัม
2019 ไตรมาส 3 โคลอมเบีย มูลนิธิ SANTA FE ของ BOGOTA ทองคำ
2019 ไตรมาส 2 โคลอมเบีย มูลนิธิ SANTA FE ของ BOGOTA ทองคำ
2018 ไตรมาส 3 โคลอมเบีย มูลนิธิ SANTA FE ของ BOGOTA ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 โคลอมเบีย มูลนิธิ VALLE DE LILI ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 โคลอมเบีย มูลนิธิ VALLE DE LILI ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 โคลอมเบีย มูลนิธิ VALLE DE LILI ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 อียิปต์ โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย AIN SHAMS เพชร
2021 ไตรมาส 3 อียิปต์ โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย AIN SHAMS เพชร
2021 ไตรมาส 2 อียิปต์ โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย AIN SHAMS เพชร
2021 ไตรมาส 1 อียิปต์ โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย AIN SHAMS เพชร
2020 ไตรมาส 4 อียิปต์ โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย AIN SHAMS เพชร
2020 ไตรมาส 3 อียิปต์ โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย AIN SHAMS เพชร
2020 ไตรมาส 1 อียิปต์ โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย AIN SHAMS เพชร
2019 ไตรมาส 4 อียิปต์ โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย AIN SHAMS เพชร
2019 ไตรมาส 1 อียิปต์ โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย AIN SHAMS เพชร
2018 ไตรมาส 4 อียิปต์ โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย AIN SHAMS เพชร
2018 ไตรมาส 1 อียิปต์ โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย AIN SHAMS แพลทินัม
2022 ไตรมาส 1 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล FATIMAH เพชร
2021 ไตรมาส 4 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล FATIMAH เพชร
2021 ไตรมาส 3 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล FATIMAH เพชร
2021 ไตรมาส 2 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล FATIMAH เพชร
2021 ไตรมาส 1 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล FATIMAH เพชร
2020 ไตรมาส 4 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล FATIMAH เพชร
2020 ไตรมาส 3 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล FATIMAH แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 อียิปต์ FAYOUM UNIVERISTY HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 อียิปต์ FAYOUM UNIVERISTY HOSPITAL เพชร
2021 ไตรมาส 4 อินเดีย FORTIS HOSPITAL NOIDA เพชร
2021 ไตรมาส 3 อินเดีย FORTIS HOSPITAL NOIDA เพชร
2021 ไตรมาส 2 อินเดีย FORTIS HOSPITAL NOIDA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 อินเดีย FORTIS HOSPITAL NOIDA เพชร
2022 ไตรมาส 1 อินเดีย GLOBAL HOSPITALS, PAREL, MUMBAI แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 เวียดนาม โรงพยาบาล GIA AN 115 ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 เวียดนาม โรงพยาบาล GIA DINH ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 เวียดนาม โรงพยาบาล GIA DINH ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 เกาหลีใต้ โรงพยาบาล GIMPO WOORI ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 เกาหลีใต้ โรงพยาบาล GIMPO WOORI ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 เกาหลีใต้ โรงพยาบาล GIMPO WOORI ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 เกาหลีใต้ โรงพยาบาล GIMPO WOORI ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 เกาหลีใต้ โรงพยาบาล GIMPO WOORI ทองคำ
2022 ไตรมาส 1 ออสเตรเลีย GOSFORD HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 ออสเตรเลีย GOSFORD HOSPITAL ทองคำ
2021 ออสเตรเลีย GOSFORD HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 ออสเตรเลีย GOSFORD HOSPITAL แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 อินเดีย GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, TRIVANDRUM, KERALA, INDIA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 อินเดีย GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, TRIVANDRUM, KERALA, INDIA เพชร
2021 ไตรมาส 4 อินเดีย GOVERNMENT TD MEDICAL COLLEGE ALLEPPEY, KERALA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 อินเดีย GOVERNMENT TD MEDICAL COLLEGE ALLEPPEY, KERALA ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 ฟิลิปปินส์ โรงพยาบาล GOVERNOR CELESTINO GALLARES MEMORIAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ฟิลิปปินส์ โรงพยาบาล GOVERNOR CELESTINO GALLARES MEMORIAL ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 ฟิลิปปินส์ โรงพยาบาล GOVERNOR CELESTINO GALLARES MEMORIAL ทองคำ
2022 ไตรมาส 1 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY CHANGWON HOSPITAL แพลทินัม
2021 ไตรมาส 4 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY CHANGWON HOSPITAL แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY CHANGWON HOSPITAL เพชร
2021 ไตรมาส 1 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY CHANGWON HOSPITAL แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY CHANGWON HOSPITAL แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY CHANGWON HOSPITAL แพลทินัม
2020 ไตรมาส 2 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY CHANGWON HOSPITAL เพชร
2021 ไตรมาส 3 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY เพชร
2021 ไตรมาส 1 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY เพชร
2019 ไตรมาส 3 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY เพชร
2022 ไตรมาส 1 เวียดนาม HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 เวียดนาม HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 เวียดนาม HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 เวียดนาม HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 เวียดนาม HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 เม็กซิโก HOSPITAL ANGELES DEL PEDREGAL ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 โคลอมเบีย HOSPITAL DE KENNEDY แพลทินัม
2019 ไตรมาส 4 โคลอมเบีย HOSPITAL DE KENNEDY แพลทินัม
2022 ไตรมาส 1 เม็กซิโก โรงพยาบาลทั่วไป CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA "GAUDENCIO GONZALEZ GARZA" ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 เม็กซิโก โรงพยาบาลทั่วไป CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA "GAUDENCIO GONZALEZ GARZA" แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 เม็กซิโก โรงพยาบาลทั่วไป CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA "GAUDENCIO GONZALEZ GARZA" ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 เม็กซิโก โรงพยาบาลทั่วไป CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA "GAUDENCIO GONZALEZ GARZA" เพชร
2020 ไตรมาส 4 เม็กซิโก โรงพยาบาลทั่วไป CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA "GAUDENCIO GONZALEZ GARZA" เพชร
2020 ไตรมาส 4 โคลอมเบีย HOSPITAL INTERNACIONAL DE COLOMBIA ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 โคลอมเบีย HOSPITAL INTERNACIONAL DE COLOMBIA ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 โคลอมเบีย HOSPITAL INTERNACIONAL DE COLOMBIA ทองคำ
2019 ไตรมาส 2 โคลอมเบีย HOSPITAL INTERNACIONAL DE COLOMBIA ทองคำ
2022 ไตรมาส 1 บราซิล HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL แพลทินัม
2021 ไตรมาส 4 บราซิล HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL เพชร
2021 ไตรมาส 3 บราซิล HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 บราซิล HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL เพชร
2021 ไตรมาส 1 บราซิล HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 บราซิล HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL เพชร
2020 ไตรมาส 3 บราซิล HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL เพชร
2020 ไตรมาส 2 บราซิล HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 บราซิล HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL แพลทินัม
2019 ไตรมาส 4 บราซิล HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 โคลอมเบีย HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN VICENTE FUNDACION ทองคำ
2022 ไตรมาส 1 เวียดนาม HAI DUONG GENERAL HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 เวียดนาม HAI DUONG GENERAL HOSPITAL ทองคำ
2022 ไตรมาส 1 เกาหลีใต้ มหาวิทยาลัย HALLYM โรงพยาบาล DONGTAN SACRED HEART ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 เกาหลีใต้ มหาวิทยาลัย HALLYM โรงพยาบาล DONGTAN SACRED HEART ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 เกาหลีใต้ มหาวิทยาลัย HALLYM โรงพยาบาล DONGTAN SACRED HEART ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 เกาหลีใต้ มหาวิทยาลัย HALLYM โรงพยาบาล DONGTAN SACRED HEART ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 กาตาร์ โรงพยาบาล HAMAD GENERAL ทองคำ
2019 ไตรมาส 2 กาตาร์ โรงพยาบาล HAMAD GENERAL ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 กาตาร์ โรงพยาบาล HAMAD GENERAL ทองคำ
2018 ไตรมาส 3 กาตาร์ โรงพยาบาล HAMAD GENERAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 ไทย โรงพยาบาลหาดใหญ่ ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลหาดใหญ่ แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลหาดใหญ่ แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลหาดใหญ่ ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 ไทย โรงพยาบาลหาดใหญ่ ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลหาดใหญ่ แพลทินัม
2020 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลหาดใหญ่ ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลหาดใหญ่ ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลหาดใหญ่ ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 ชิลี โรงพยาบาล BARROS LUCO TRUDEAU ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 ชิลี โรงพยาบาล BARROS LUCO TRUDEAU ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 ชิลี โรงพยาบาล BARROS LUCO TRUDEAU ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 ชิลี โรงพยาบาล BARROS LUCO TRUDEAU ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 ชิลี โรงพยาบาล BARROS LUCO TRUDEAU ทองคำ
2019 ไตรมาส 2 ชิลี โรงพยาบาล BARROS LUCO TRUDEAU ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 เม็กซิโก HOSPITAL CARDIOLÓGICO DEL SURESTE เพชร
2021 ไตรมาส 2 เม็กซิโก HOSPITAL CARDIOLÓGICO DEL SURESTE เพชร
2021 ไตรมาส 1 เม็กซิโก HOSPITAL CARDIOLÓGICO DEL SURESTE แพลทินัม
2021 ไตรมาส 4 ชิลี HOSPITAL CLÍNICO DRA. ELOISA DÍAZ LA FLORIDA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 ชิลี HOSPITAL CLÍNICO DRA. ELOISA DÍAZ LA FLORIDA ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 ชิลี HOSPITAL CLÍNICO DRA. ELOISA DÍAZ LA FLORIDA ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 บราซิล โรงพยาบาล ESTADUAL CENTRAL ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 บราซิล โรงพยาบาล ESTADUAL CENTRAL ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 บราซิล โรงพยาบาล ESTADUAL CENTRAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 เม็กซิโก HOSPITAL GENERAL "DR. MIGUEL SILVA". เพชร
2021 ไตรมาส 3 เอกวาดอร์ HOSPITAL GENERAL DOCENTE AMBATO แพลทินัม
2021 ไตรมาส 4 เม็กซิโก HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 46 IMSS แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 เม็กซิโก HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 46 IMSS แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 เม็กซิโก HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 46 IMSS เพชร
2021 ไตรมาส 1 เม็กซิโก HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 46 IMSS แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 เม็กซิโก HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 46 IMSS แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 เม็กซิโก HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 46 IMSS ทองคำ
2022 ไตรมาส 1 เม็กซิโก โรงพยาบาล GENERAL DE OCCIDENTE แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 เม็กซิโก โรงพยาบาล GENERAL DE OCCIDENTE แพลทินัม
2021 ไตรมาส 4 อาร์เจนตินา โรงพยาบาล ITALIANO DE CORDOBA ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 อาร์เจนตินา โรงพยาบาล ITALIANO DE CORDOBA ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 อาร์เจนตินา โรงพยาบาล ITALIANO DE CORDOBA แพลทินัม
2019 ไตรมาส 4 อาร์เจนตินา โรงพยาบาล ITALIANO DE CORDOBA แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 อาร์เจนตินา โรงพยาบาล JM RAMOS MEJÍA. เพชร
2019 ไตรมาส 4 อาร์เจนตินา โรงพยาบาล JM RAMOS MEJÍA. เพชร
2019 ไตรมาส 3 อาร์เจนตินา โรงพยาบาล JM RAMOS MEJÍA. เพชร
2019 ไตรมาส 2 อาร์เจนตินา โรงพยาบาล JM RAMOS MEJÍA. เพชร
2022 ไตรมาส 1 ชิลี โรงพยาบาล LAS HIGUERAS TALCAHUANO ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ชิลี โรงพยาบาล LAS HIGUERAS TALCAHUANO ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 ชิลี โรงพยาบาล LAS HIGUERAS TALCAHUANO ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 ชิลี โรงพยาบาล LAS HIGUERAS TALCAHUANO ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 ชิลี โรงพยาบาล LAS HIGUERAS TALCAHUANO ทองคำ
2018 ไตรมาส 4 ชิลี โรงพยาบาล LAS HIGUERAS TALCAHUANO แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 บราซิล โรงพยาบาล METROPOLITANO DR. CÉLIO DE CASTRO เพชร
2020 ไตรมาส 3 บราซิล โรงพยาบาล METROPOLITANO DR. CÉLIO DE CASTRO เพชร
2020 ไตรมาส 1 บราซิล โรงพยาบาล METROPOLITANO DR. CÉLIO DE CASTRO เพชร
2020 ไตรมาส 3 บราซิล โรงพยาบาล MOINHOS DE VENTO ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 บราซิล โรงพยาบาล MOINHOS DE VENTO ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 บราซิล โรงพยาบาล MOINHOS DE VENTO ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 บราซิล โรงพยาบาล MOINHOS DE VENTO ทองคำ
2019 ไตรมาส 2 บราซิล โรงพยาบาล MOINHOS DE VENTO ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 ชิลี โรงพยาบาล PADRE HURTADO ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ชิลี โรงพยาบาล PADRE HURTADO แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 ชิลี โรงพยาบาล PADRE HURTADO ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 ชิลี โรงพยาบาล PADRE HURTADO ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย PENGAJAR PUTRA มาเลเซีย เพชร
2021 ไตรมาส 3 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย PENGAJAR PUTRA มาเลเซีย แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย PENGAJAR PUTRA มาเลเซีย ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย PENGAJAR PUTRA มาเลเซีย ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย PENGAJAR PUTRA มาเลเซีย ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 เม็กซิโก HOSPITAL REGIONAL ISSSTE "DR. VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS" ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 บราซิล HOSPITAL REGIONALJUSTINO LUZ-PRAÇA ANTENOR NEIVA ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 บราซิล HOSPITAL REGIONALJUSTINO LUZ-PRAÇA ANTENOR NEIVA ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 บราซิล HOSPITAL REGIONALJUSTINO LUZ-PRAÇA ANTENOR NEIVA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 4 อาร์เจนตินา HOSPITAL SAN BERNARDO แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 อาร์เจนตินา HOSPITAL SAN BERNARDO ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 ชิลี โรงพยาบาล SAN JUAN DE DIOS SANTIAGO ทองคำ
2022 ไตรมาส 1 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล SEBERANG JAYA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 4 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล SEBERANG JAYA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล SEBERANG JAYA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล SEBERANG JAYA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล SEBERANG JAYA แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล SEBERANG JAYA แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล SEBERANG JAYA แพลทินัม
2020 ไตรมาส 2 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล SEBERANG JAYA ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล SEBERANG JAYA ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 บราซิล โรงพยาบาล SÃO JOSÉ ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 บราซิล HOSPITAL SÃO PAULO UNIMED ARARAQUARA ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 บราซิล HOSPITAL SÃO PAULO UNIMED ARARAQUARA ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 บราซิล HOSPITAL SÃO PAULO UNIMED ARARAQUARA ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ประเทศมาเลเซีย HOSPITAL TAIPING ทองคำ
2022 ไตรมาส 1 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล TUANKU JA'AFAR แพลทินัม
2021 ไตรมาส 4 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล TUANKU JA'AFAR เพชร
2021 ไตรมาส 3 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล TUANKU JA'AFAR แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล TUANKU JA'AFAR เพชร
2019 ไตรมาส 3 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล TUANKU JA'AFAR ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล UMUM SARAWAK ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล UMUM SARAWAK ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล UMUM SARAWAK ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล UMUM SARAWAK เพชร
2019 ไตรมาส 4 ประเทศมาเลเซีย โรงพยาบาล UMUM SARAWAK ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 บราซิล โรงพยาบาล DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 บราซิล โรงพยาบาล DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO แพลทินัม
2022 ไตรมาส 1 บราซิล โรงพยาบาล DE BASE DE BAURU เพชร
2021 ไตรมาส 4 บราซิล โรงพยาบาล DE BASE DE BAURU เพชร
2021 ไตรมาส 3 บราซิล โรงพยาบาล DE BASE DE BAURU เพชร
2021 ไตรมาส 2 บราซิล โรงพยาบาล DE BASE DE BAURU เพชร
2021 ไตรมาส 1 บราซิล โรงพยาบาล DE BASE DE BAURU เพชร
2020 ไตรมาส 4 บราซิล โรงพยาบาล DE BASE DE BAURU ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 บราซิล โรงพยาบาล DE BASE DE BAURU แพลทินัม
2020 ไตรมาส 2 บราซิล โรงพยาบาล DE BASE DE BAURU เพชร
2020 ไตรมาส 1 บราซิล โรงพยาบาล DE BASE DE BAURU เพชร
2019 ไตรมาส 4 บราซิล โรงพยาบาล DE BASE DE BAURU เพชร
2019 ไตรมาส 3 บราซิล โรงพยาบาล DE BASE DE BAURU เพชร
2021 ไตรมาส 2 อุรุกวัย โรงพยาบาล HOSPITAL DE CLÍNICAS เพชร
2020 ไตรมาส 4 อุรุกวัย โรงพยาบาล HOSPITAL DE CLÍNICAS เพชร
2020 ไตรมาส 2 บราซิล โรงพยาบาล DE CLÍNICAS DE UBERLANDIA ทองคำ
2022 ไตรมาส 1 อาร์เจนตินา โรงพยาบาล GENERAL DE AGUDOS I. PIROVANO แพลทินัม
2021 ไตรมาส 4 อาร์เจนตินา โรงพยาบาล GENERAL DE AGUDOS I. PIROVANO ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 อาร์เจนตินา โรงพยาบาล GENERAL DE AGUDOS I. PIROVANO เพชร
2020 ไตรมาส 1 อาร์เจนตินา โรงพยาบาล GENERAL DE AGUDOS I. PIROVANO เพชร
2019 ไตรมาส 3 อาร์เจนตินา โรงพยาบาล GENERAL DE AGUDOS I. PIROVANO ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 อาร์เจนตินา โรงพยาบาล ITALIANO DE BUENOS AIRES ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 เม็กซิโก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย SAN ANGELIN UNIVERSIDAD เพชร
2020 ไตรมาส 2 เม็กซิโก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย SAN ANGELIN UNIVERSIDAD เพชร
2020 ไตรมาส 1 เวียดนาม โรงพยาบาล HUE NATIONAL HOSPITAL แพลทินัม
2022 ไตรมาส 1 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ IBRAHIM BIN OBAIDULLAH HOSPITAL แพลทินัม
2021 ไตรมาส 4 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ IBRAHIM BIN OBAIDULLAH HOSPITAL แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ IBRAHIM BIN OBAIDULLAH HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ IBRAHIM BIN OBAIDULLAH HOSPITAL ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ IBRAHIM BIN OBAIDULLAH HOSPITAL ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ IBRAHIM BIN OBAIDULLAH HOSPITAL เพชร
2019 ไตรมาส 4 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ IBRAHIM BIN OBAIDULLAH HOSPITAL แพลทินัม
2019 ไตรมาส 3 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ IBRAHIM BIN OBAIDULLAH HOSPITAL ทองคำ
2019 ไตรมาส 2 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ IBRAHIM BIN OBAIDULLAH HOSPITAL แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 อินเดีย โรงพยาบาล IHBAS แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 อินเดีย โรงพยาบาล IHBAS แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 อินเดีย โรงพยาบาล IHBAS แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 อินเดีย โรงพยาบาล IHBAS เพชร
2022 ไตรมาส 1 อิหร่าน โรงพยาบาล IMAM REZA เพชร
2021 ไตรมาส 4 อิหร่าน โรงพยาบาล IMAM REZA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 อิหร่าน โรงพยาบาล IMAM REZA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 อิหร่าน โรงพยาบาล IMAM REZA แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 อิหร่าน โรงพยาบาล IMAM REZA ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 อิหร่าน โรงพยาบาล IMAM REZA ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 อิหร่าน โรงพยาบาล IMAM REZA แพลทินัม
2020 ไตรมาส 2 อิหร่าน โรงพยาบาล IMAM REZA ทองคำ
2022 ไตรมาส 1 เกาหลีใต้ INJE UNIVERSITY PAIK HOSPITAL แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 อาร์เจนตินา สถาบัน FLENI ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 อาร์เจนตินา สถาบัน FLENI ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 อาร์เจนตินา สถาบัน FLENI ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 อาร์เจนตินา สถาบัน FLENI ทองคำ
2019 ไตรมาส 2 อาร์เจนตินา สถาบัน FLENI ทองคำ
2019 ไตรมาส 1 อาร์เจนตินา สถาบัน FLENI ทองคำ
2018 ไตรมาส 4 อาร์เจนตินา สถาบัน FLENI ทองคำ
2019 ไตรมาส 2 เม็กซิโก สถาบันวิทยาศาสตร์และสถาบันประสาทวิทยาแห่งชาติ SALVADOR ZUBIRÁN ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 เม็กซิโก สถาบันประสาทวิทยาแห่งชาติ แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 เม็กซิโก สถาบันประสาทวิทยาแห่งชาติ ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 เม็กซิโก สถาบันประสาทวิทยาแห่งชาติ แพลทินัม
2020 ไตรมาส 2 เม็กซิโก สถาบันประสาทวิทยาแห่งชาติ แพลทินัม
2022 ไตรมาส 1 อินเดีย JEHANGIR HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 อินเดีย JEHANGIR HOSPITAL แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 อินเดีย JEHANGIR HOSPITAL เพชร
2021 ไตรมาส 2 อินเดีย JEHANGIR HOSPITAL เพชร
2021 ไตรมาส 1 อินเดีย JEHANGIR HOSPITAL แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 อินเดีย JEHANGIR HOSPITAL แพลทินัม
2020 ไตรมาส 2 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย JEONBUK NATIONAL UNIVERSITY แพลทินัม
2019 ไตรมาส 4 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย JEONBUK NATIONAL UNIVERSITY ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 อินเดีย โรงพยาบาล KD HOSPITAL VAISHNODEVI CIRCLE SG ROAD AHMEDABAD 382421 แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 อินเดีย KIMSHEALTH TRIVANDRUM ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 ประเทศมาเลเซีย KPJ IPOH SPECIALIST HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 ไทย KALASIN HOSPITAL ทองคำ
2022 ไตรมาส 1 ไทย KANCHANADIT HOSPITAL แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 ไทย KANCHANADIT HOSPITAL แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 ไทย KANCHANADIT HOSPITAL ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ไทย KANCHANADIT HOSPITAL ทองคำ
2022 ไตรมาส 1 เกาหลีใต้ KANGWON NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL แพลทินัม
2021 ไตรมาส 4 อินเดีย KAUVERY HOSPITAL INDIA เพชร
2021 ไตรมาส 3 อินเดีย KAUVERY HOSPITAL INDIA เพชร
2022 ไตรมาส 1 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย KEIMYUNG, DONGSAN ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย KEIMYUNG, DONGSAN ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย KEIMYUNG, DONGSAN ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย KEIMYUNG, DONGSAN ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย KEIMYUNG, DONGSAN แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย KEIMYUNG, DONGSAN ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย KEIMYUNG, DONGSAN แพลทินัม
2018 ไตรมาส 3 ซาอุดีอาระเบีย โรงพยาบาล KING ABDULAZIZ HOSPITAL MAKKAH ทองคำ
2018 ไตรมาส 2 ซาอุดีอาระเบีย โรงพยาบาล KING ABDULAZIZ HOSPITAL MAKKAH ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 จอร์แดน KING ABDULLAH UNIVERSITY HOSPITAL ทองคำ
2022 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 ไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แพลทินัม
2021 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพชร
2021 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพชร
2020 ไตรมาส 4 ไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพชร
2020 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพชร
2020 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แพลทินัม
2019 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แพลทินัม
2021 ไตรมาส 4 อินเดีย KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 อินเดีย KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 บาห์เรน โรงพยาบาล KING HAMAD UNIVERSITY แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 ซาอุดีอาระเบีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย KING FAHAD HOSPITAL OF THE UNIVERSITY, ALKOHOBAR เพชร
2019 ไตรมาส 1 ซาอุดีอาระเบีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย KING FAHAD HOSPITAL OF THE UNIVERSITY, ALKOHOBAR ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ไทย KLAENG HOSPITAL 254 SUKHUMVIT ROAD ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย KOREA UNIVERSITY ANAM แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย KOREA UNIVERSITY ANAM ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย KOREA UNIVERSITY ANAM เพชร
2020 ไตรมาส 2 เกาหลีใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย KOREA UNIVERSITY GURO แพลทินัม
2020 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลกระทุ่มแบน แพลทินัม
2021 ไตรมาส 3 อินเดีย KRISHNA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES-KONDAPUR แพลทินัม
2021 ไตรมาส 1 อินเดีย KRISHNA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, SECUNDERABAD เพชร
2021 ไตรมาส 4 เกาหลีใต้ KYUNGHEE UNIVERSITY MEDICAL CENTER ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 เกาหลีใต้ KYUNGHEE UNIVERSITY MEDICAL CENTER ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 อินเดีย โรงพยาบาล LALITHA SUPER SPECIALTY เพชร
2021 ไตรมาส 3 อินเดีย โรงพยาบาล LALITHA SUPER SPECIALTY เพชร
2021 ไตรมาส 2 อินเดีย โรงพยาบาล LALITHA SUPER SPECIALTY เพชร
2021 ไตรมาส 1 อินเดีย โรงพยาบาล LALITHA SUPER SPECIALTY ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 อินเดีย โรงพยาบาล LALITHA SUPER SPECIALTY ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลลำพูน เพชร
2021 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลลำพูน แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 ไทย โรงพยาบาลลำพูน ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลลำพูน ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลเลิดสิน ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลเลิดสิน ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลเลิดสิน ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลเลิดสิน ทองคำ
2020 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลเลิดสิน ทองคำ
2019 ไตรมาส 4 ไทย โรงพยาบาลเลิดสิน ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลเลิดสิน ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 อินเดีย LIFELINE HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE เพชร
2021 ไตรมาส 3 ออสเตรเลีย LISMORE BASE HOSPITAL ทองคำ
2022 ไตรมาส 1 ประเทศมาเลเซีย ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง LOHGUANLYE ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 ประเทศมาเลเซีย ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง LOHGUANLYE แพลทินัม
2020 ไตรมาส 4 ประเทศมาเลเซีย ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง LOHGUANLYE แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 ประเทศมาเลเซีย ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง LOHGUANLYE ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 ประเทศมาเลเซีย ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง LOHGUANLYE ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 อินเดีย MIMHANS NEUROSCIENCES HOSPITAL เพชร
2021 ไตรมาส 3 อินเดีย MIMHANS NEUROSCIENCES HOSPITAL แพลทินัม
2020 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลแม่สอด แพลทินัม
2021 ไตรมาส 4 ไทย โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เพชร
2021 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ทองคำ
2020 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ทองคำ
2022 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ แพลทินัม
2021 ไตรมาส 4 ไทย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทองคำ
2020 ไตรมาส 4 ไทย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ แพลทินัม
2020 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทองคำ
2020 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ แพลทินัม
2020 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทองคำ
2019 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทองคำ
2022 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลมหาสารคาม ทองคำ
2021 ไตรมาส 4 ไทย โรงพยาบาลมหาสารคาม ทองคำ
2021 ไตรมาส 3 ไทย โรงพยาบาลมหาสารคาม ทองคำ
2021 ไตรมาส 2 ไทย โรงพยาบาลมหาสารคาม ทองคำ
2021 ไตรมาส 1 ไทย โรงพยาบาลมหาสารคาม ทองคำ