ขัดเกลาและพัฒนาทักษะของคุณ

Advanced Stroke life support e-learning

หลักสูตรอีเลิร์นนิ่งชั้นนำสำหรับการศึกษา
โรคหลอดเลือดสมองสำหรับทีมแพทย์ฉุกเฉิน

เริ่มต้น โมดูล
ใบรับรอง
พยาบาลโรคหลอดเลือดสมอง

การพัฒนาความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองของคุณ
และการดูแลผู้ป่วยในทางปฏิบัติ

เข้าถึงโปรแกรม E-Learning
เครื่องมือ
ทำแผนที่

ใช้เครื่องมือแผนที่เพื่อวางแผนความครอบคลุมทางภูมิศาสตร์ของโรงพยาบาลที่พร้อมดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในเขตของคุณ

ดูแผนที่
กลยุทธ์
ระดับประเทศ

เรียนรู้ว่าที่อื่นทำอย่างไรเพื่อปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในประเทศของพวกเขา

ดูวิดีโอ
หน่วยโรคหลอดเลือดสมองและการดูแล
ผู้ป่วย
โรคหลอด
เลือดสมอง

ค้นหาวิธีการจัดการขั้นตอนสำหรับ
การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
และการจัดตั้งหน่วยโรคหลอดเลือดสมอง

อ่านโบรชัวร์