กลยุทธ์ระดับประเทศ

เมื่อพูดถึงการยกระดับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระดับประเทศ กลยุทธ์หลักสองกลยุทธ์คือหัวใจสำคัญ: ตัดสินว่าจำเป็นต้องมีโรงพยาบาลที่พร้อมรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกี่
โรงพยาบาล และโรงพยาบาลควรตั้งอยู่ที่ไหน รวมไปถึงการนำระบบตรวจสอบคุณภาพมาใช้เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้