ใบรับรองพยาบาล
โรคหลอดเลือดสมอง

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองและการดูแลผู้ป่วยในทางปฏิบัติของคุณ หลักสูตรแบบเรียนรู้ด้วยตนเองนี้ประกอบด้วยโมดูลทั้งหมด 20 โมดูลพร้อมแบบทดสอบร่วมที่ครอบคลุมทุกแง่มุมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
 
เพื่อเรียนหลักสูตรนี้ให้จบ เราขอแนะนำให้คุณเรียนเป็นเวลา 30-60 นาทีต่อวัน เพื่อให้ผ่านแบบทดสอบโมดูล คุณต้องได้คะแนนอย่างน้อย 80% หากได้คะแนนไม่ถึง คุณสามารถทำแบบทดสอบใหม่ได้
 
คุณจะต้องเรียนทุกโมดูลและผ่านแบบทดสอบทั้งหมดตามลำดับเพื่อรับใบรับรอง หลังจากนั้นคุณจึงจะสามารถระบุความคืบหน้าของคุณได้ในหน้านี้ เมื่อลงชื่อเข้าใช้ หลังจากเรียนจบหลักสูตร คุณจะได้รับใบรับรองหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของ Angels 

โมดูลสำหรับใบรับรองพยาบาลโรคหลอดเลือดสมอง

คุณจะต้องเรียนโมดูลทั้งหมดเพื่อให้จบหลักสูตร

ดาวน์โหลดใบรับรองของคุณ