ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เม็กซิโก
Angels Blog

Networks & Resistance | A Stroke-Fighting Strategy For Mexico

In Mexico, meet a trailblazing interventional neuroradiologist intent on rescripting stroke care in her country.
Angels team 12 มกราคม 2565

ในแม็กซิโก ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองส่วนใหญ่มาถึงโรงพยาบาลล่าช้ากว่ากรอบเวลาการบำบัดรักษา แพทย์นักบุกเบิกฝ่ายรังสีร่วมรักษาระบบประสาทผู้หนึ่ง ตัองการเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างการรักษาโรคหลอดเลือดสมองในประเทศของตน และโซลูชันหนึ่งก็คือกรอบเวลาที่ยาวนานขึ้น

" "

ที่เมืองแม็กซิโกซิตี้ ในตอนเช้าของ 30 ตุลาคม 2564 กลุ่มผู้เดินขบวนชูป้ายเริ่มออกเดินจาก Estela de Luz อนุสาวรีย์ซึ่งมีรูปทรงคล้ายเวเฟอร์สถานรำลึกการประกาศอิสระภาพของแม็กซิโกจากการปกครองของสเปน เพื่อไปยัง El Ángel เสาแห่งชัยชนะซึ่งได้สร้างพร้อมกับ Paseo de la Reforma เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันเมื่อ 100 ปีก่อนหน้า ผู้เดินขบวนจำนวนมากมีเท้าข้างเดียว แขนข้างเดียว และปกคลุมส่วนหนึ่งของใบหน้าด้วยผ้าพันคอ ผู้เดินขบวนเหล่านี้ไม่ได้ต้องการประท้วงแต่มีความสัมพันธ์กับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง กิจกรรมครั้งนี้เป็นการจำลองผลสืบเนื่องของโรคหลอดเลือดสมอง

ผู้จัดการและผู้นำการเดินขบวนครั้งนี้คือนายแพทย์ Ramiro Lopez เคียงคู่กับแพทย์หญิง Dulce Bonifacio หนึ่งในแพทย์ฝ่ายรังสีร่วมรักษาระบบประสาทจำนวนหนึ่งหยิบมือในแม็กซิโก ที่สามารถดึงลิ่มเลือดที่อุดตันเส้นเลือดของผู้ป่วยรายหนึ่งโดยการบำบัดลิ่มเลือดอุดตัน การอยู่ในตำแหน่งแถวหน้าเป็นธรรมชาติลักษณะที่สองของแพทย์หญิง Bonifacio ผู้ก่อตั้งและผู้ร่วมประสานงานของ ResISSSTE Cerebro เครื่อข่ายที่เอื้ออำนวยการรักษาและการส่งตัวผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และนอกเหนือจากการบริหารโครงการแพทย์ประจำโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลของตนเพื่อให้การอบรมแก่แพทย์ฝ่ายรังสีร่วมรักษาระบบประสาทจำนวนมากขึ้น

เป็นสิ่งยากยิ่งที่จะเชื่อว่าภายในเวลาเพียง 3 ปีนับตั้งแต่เมื่อมาถึงแม็กซิโกซิตี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในแม็กซิโก

แม็กซิโกซิตี้เป็นสถานที่ที่แพทย์หญิง Bonifacio ได้รับการอบรมสาขาวิชารังสีร่วมรักษาระบบประสาท เส้นทางระยะ 8 ปีซึ่งได้เริ่มต้นเมื่อครั้งที่เป็นคุณแม่ยังสาวอายุ 25 ปีและเพิ่งได้รับประกาศนียบัตรแรกในสาขาการแพทย์มาหมาด ๆ เธอได้ตัดสินใจว่าวิธีการนี้จะเป็นวิธีการที่ส่งผลต่อชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของเธอและเพิ่มโอกาสให้กับชีวิต หลังจากช่วงเวลา 6 ปีที่เต็มไปด้วยความเครียดจากการทำงานในโรงพยาบาลที่มีทรัพยากรไม่เพียงพอในเมืองเบรากรุซบ้านเกิดของตน เธอจึงได้ย้ายกลับไปยังเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับ 10 ของโลก และเข้าร่วมงานกับศูนย์การรักษาพยาบาลแห่งชาติ 20 de Noviembre โรงพยาบาลรัฐที่ก่อตั้งเพื่อรำลึกถึงการเริ่มต้นการปฏิวัติของชาวเม็กซิโก

แพทย์หญิง Bonifacio เดินทางมาถึงพร้อมกับแผนการปฏิวัติของตนเอง

" "
ทีมงานแผนกโรคหลอดเลือดสมองที่ศูนย์การรักษาพยาบาลแห่งชาติ 20 de Noviembre


เครือข่ายการช่วยชีวิต

ศูนย์การรักษาพยาบาลแห่งชาติ 20 de Noviembre เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางเป็นหลัก อย่างเช่น ครู เจ้าหน้าที่ตำรวจ และข้าราชการที่ได้รับการคุ้มครองสุขภาพและฝ่ายบริการสังคมอื่นจากสถาบันประกันสังคมและบริการสังคมของเจ้าหน้าที่รัฐชาวแม็กซิโก ซึ่งใช้อักษรย่อว่า ISSSTE และมีนายแพทย์ Lopez เป็นผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ระหว่างปี ค.ศ. 2015 และ 2020 สถาบันนี้ได้ลงทะเบียนการอนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านจำนวน 22,000 รายเนื่องจากอุบัติการณ์หลอดเลือดสมอง จำนวนที่แสดงให้เห็นถึงภาระของโรคหลอดเลือดสมองในแม็กซิโก ซึ่งโรคนี้เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตและความพิการ โดยมีผู้ได้รับผลกระทบคิดเป็น 18.2 คนจากจำนวน 1000 คนในผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี

แต่ในปีที่แพทย์หญิง Bonifacio ได้เดินทางมาถึงศูนย์การรักษาพยาบาลแห่งชาติ 20 de Noviembre ได้ให้การรักษาโดยการบำบัดลิ่มเลือดอุดตันแก่ผู้ป่วยเพียง 2 รายเท่านั้น

พ.ญ. Bonifacio ได้เพิ่มตัวอักษร R-e-s ข้างหน้า ISSSTE และคำภาษาสเปนที่แปลว่าสมองต่อท้าย และด้วยการเริ่มต้นการสนับสนุนของ Angels Initiative เพื่อรับสมัครโรงพยาบาลสำหรับเครือข่ายที่จะให้บริการในฐานะผู้เชี่ยวชาญและองค์กรการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง การปรับใช้กลยุทธ์เพื่อลดความล่าช้าในการรักษาและการส่งตัว และเชื่อมต่อโรงพยาบาลต่าง ๆ กับศูนย์ 20 de Noviembre ซึ่งมีการใช้งานซอฟต์แวร์ RAPID เพื่อระบุการตัดสินใจการรักษาเนื้อเยื่อสมองที่สามารถกู้คืนได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ป่วยที่เดินทางมาถึงโรงพยาบาลเป็นเวลาเกินกว่า 6 ชั่วโมงนับตั้งแต่เริ่มแสดงอาการ

ภายใน 2 ปีแรก โรงพยาบาลในเครือข่าย ResISSSTE Cerebro มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าร่วม 200 ราย และในปี 2021 จำนวนพุ่งขึ้นเป็น 170 โดยมีผู้ป่วยอย่างน้อยหนึ่งรายมีเรื่องราวน่ามหัศจรรย์มาเล่าสู่

" "

เรื่องราวของผู้ป่วย 7 ราย

การที่ผู้ป่วยรายนี้สามารถเล่าเรื่องราวของตนได้นั้นนับว่าเป็นพยานหลักฐานความสำเร็จในการบุกเบิกของแพทย์หญิง Bonifacio สำหรับดำเนินการขยายกรอบเวลาของการสลายลิ่มเลือดและการสวนลากลิ่มเลือด

จากผู้ป่วย 170 คนที่เข้าร่วมโปรแกรม ResISSSTE ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนตุลาคม 2021 ผู้ป่วย 100 คนถูกส่งตัวไปยังศูนย์การรักษาพยาบาลแห่งชาติ 20 de Noviembre โดยผู้ป่วย 89 รายได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน และ 28 รายได้รับการรักษาโดยการสลายลิ่มเลือด และมีอัตราการสลายลิ่มเลือดที่ 21%

ผู้ป่วย 49 รายได้รับการรักษาโดย CT ความดันเลือด จากผู้ป่วยกลุ่มนี้ ผู้ป่วย 9 รายมีภาวะการอุดตันของหลอดเลือดใหญ่และได้รับการพิจารณาการรักษาด้วยการสวนลากลิ่มเลือด ผู้ป่วย 7 รายที่มาถึงภายในกรอบเวลาส่วนขยาย ตามด้วยการสวนลากลิ่มเลือด 6 รายมาถึงล่าช้ามีคะแนน Rankin ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนที่ 2 คะแนน บ่งชี้ว่ามีความเป็นไปได้มากว่าผู้ป่วยจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติเช่นเดิมก่อนเป็นโรคหลอดเลือดสมองโดยมีภาวะความพิการเพียงเล็กน้อย ผู้ป่วยรายที่ 7 มีเรื่องราวที่แตกต่างออกไป

ชายอายุ 36 ปีที่มีอาการของโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเริ่มมีอาการเมื่อเวลา 14.20 น. ของคืนวาน เขาเดินทางไปถึงโรงพยาบาลที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม ResISSSTE ภายในเวลา 17.30 น. และถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเครือข่ายเมื่อเวลา 10.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เมื่อไปถึงศูนย์พยาบาล 20 de Noviembre ซึ่งเป็นเวลา 23 ชั่วโมงหลังจากเกิดเริ่มมีอาการครั้งแรก คะแนน NIHSS ของเขาคือ 11

การถ่ายภาพขั้นสูงยืนยันว่าผู้ป่วยรายนี้มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการรักษาด้วยการสวนลากลิ่มเลือด หลังจากที่คะแนน NIHSS ของเขาลดลงเป็น 4 ซึ่งบ่งชี้ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะหายเป็นปกติ

ความกล้าหาญและการต่อต้าน

เครือข่ายนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและบรรลุผลแต่ช้า แพทย์หญิง Bonifacio กล่าว บริการรถพยาบาลได้รับแรงกดดัน ความตระหนักของสาธารณชนยังคงน้อยมาก และมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเพียง 17% ที่มาถึงโรงพยาบาลภายในเวลา 3 ชั่วโมงนับตั้งแต่เริ่มเกิดอาการ โปรแกรมนี้จำเป็นต้องมีการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อเพิ่มทวีคูณจำนวนเครือข่ายสู่ส่วนอื่นของประเทศ และเครือข่ายใหม่นั้นจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท ด้วยเหตุนี้ แพทย์หญิง Bonifacio จึงได้ก่อตั้งโครงการแพทย์ประจำโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลของตน โดยแพทย์ 3 ท่าน
เป็นแพทย์ใหม่สาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาทที่จะสำเร็จการศึกษาในปี 2022 นอกจากนี้แพทย์ประจำโรงพยาบาลยังให้ความช่วยเหลือเรื่องฐานข้อมูลที่ผู้ป่วยทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้ เป้าหมายคือการเผยแพร่ข้อมูลผลลัพธ์

งานนี้สร้างความท้อแท้ใจได้มากเท่ากับความสุขใจ แพทย์หญิง Bonifacio กล่าว แต่เมื่อเธอพบอุปสรรคที่ดูเหมือนไม่อาจผ่านพ้นไปได้ คำว่า ResISSSTE และจิตนาการถึง “resistencia” (ภาษาสเปนซึ่งแปลว่า “การต่อต้าน”) ก็ช่วยให้เธอเข้มแข็งขึ้น

“มันเป็นชื่อที่ดีสำหรับองค์กรนี้” เธอกล่าว ทั้งนี้ ทุกการปฏิวัติจะเริ่มต้นด้วยการต่อต้าน

 

More stories like this

เวียดนาม

Connecting & Collaborating To Save Lives

A life-saving network levels the path to stroke care In Rocky Văn Yên District in Vietnam.
ยุโรป

The Angels Initiative Welcomes You To ESOC 2022

We look forward to welcoming you to the first live ESOC event in almost three years.
อียิปต์

Knowledge-Sharing Grows The Stroke Network in Egypt

When the strong lends a helping hand, the entire community of stroke-ready hospitals is made stronger.
Join the Angels community
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software