ทรัพยากรการถ่ายภาพ CT

มีความหลากหลายมากมายในการแปลผลภาพถ่าย CT ของโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ในส่วนนี้เราต้องการสร้างแนวทางการแปลผลภาพถ่าย CT อย่างมีมาตรฐานมากขึ้น ซึ่งจะช่วยพัฒนาการตัดสินใจในการทำบำบัด

รายการตรวจสอบ

การใช้รายการตรวจสอบขณะแปลผลภาพ CT ทำให้คุณภาพการแปลผลดีขึ้น ดาวน์โหลดรายการตรวจสอบข้างล่างสำหรับเป็นแนวทางการแปลผลภาพ CT ของโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน

การฝึกอบรม ANGELS WOW CT

แนวทางสำหรับเวิร์กชอป