ทรัพยากรผู้ป่วย

สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้ดูแลนั้นต้องการความช่วยเหลือและคำแนะนำจากผู้ให้บริการด้านสุขภาพ เพื่อสอนและแนะนำให้เกิดความเข้าใจในโรคหลอดเลือดสมอง การใช้ชีวิตหลังเกิดโรค และการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด
การประชาสัมพันธ์และแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถสอนผู้ป่วยให้รับรู้ถึงสัญญาณและอาการของโรคหลอดเลือดในสมองได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการรักษาและการฟื้นตัว เมื่อเราร่วมมือกัน เราสามารถเสริมสร้างพลังให้แก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและครอบครัวของพวกเขาให้กลับมามีชีวิตที่ดีอีกครั้ง

Angels Initiative สนับสนุนแคมเปญ Fast Heroes 112

ในฐานะ FAST HEROES เรามีภารกิจที่จะมอบความรู้เรื่องอาการและผลต่อสมองของโรคหลอดเลือดสมอง


ข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลสำหรับข้อมูล

 

การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน

โรคหลอดเลือดสมองมีความซับซ้อน การดูแลผู้ป่วยที่รอดชีวิตนั้นมีความท้าทาย ผู้ดูแลมักมีความลำบากในการสื่อสารกับผู้ป่วย และไม่ได้เข้าใจปัญหาทางพฤติกรรมที่เกิดจากโรคนี้มากนัก พวกเขามักเผชิญความลำบากในการช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อทำกิจกรรมทางกายภาพ เช่น การแต่งตัวและการเคลื่อนย้าย ทำให้เกิดปัญหาซึ่งจริง ๆ แล้ว สามารถป้องกันการเกิดได้ง่าย เช่น อาการเจ็บไหล่และแขน
กล้ามเนื้อหด และรูปแบบพฤติกรรมที่ไม่ดี ใช้แนวทางปฏิบัตินี้เป็นเครื่องมือช่วยเหลือคุณในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

  • การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน

    การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านฉบับ PDF

    ดาวน์โหลด

60 นาที = ชีวิต

วิดีโอและโปสเตอร์ข้างล่างสามารถใช้ในห้องรอผู้ป่วยหรือโรงพยาบาลเพื่อเตือนผู้ป่วยและทีมรักษาถึงความสำคัญของเวลา

เครื่องมือ Stroke Support Organisation Faculty Tool (SSOFT)

SSOFT เป็นเครื่องมือเรียนรู้ออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่สนใจจะจัดตั้งหรือพัฒนาองค์กรสนับสนุนด้านโรคหลอดเลือดสมองในยุโรป ผู้ใช้จะเรียนรู้วิธีสร้างกิจกรรมสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพและแคมเปญที่จะส่งการเปลี่ยนแปลงในทางบวกในเรื่องการป้องกัน
การรักษา และการดูแลโรคหลอดเลือดสมอง ถึงระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ หลังจากผ่านหลักสูตรการเรียนรู้แบบโต้ตอบ 6 โมดูล

www.ssoft.info

ssoft

โบรชัวร์ผู้ป่วย SAFE Angels

โบรชัวร์หลากภาษาสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้ดูแล มีข้อมูลเรื่องโรคหลอดเลือดสมองและก้าวต่อไปที่สำคัญ
สำหรับการฟื้นตัวของผู้ป่วย

คลิกที่นี่เพื่อดู

ss

ผู้ป่วย 3 คนกับผลลัพธ์ 3 แบบ

เรื่องราวของผู้ป่วย

เรื่องราวในท้องถิ่นและกิจกรรมจากทั่วโลก