ภาพรวมโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันรุนแรง

ในช่วงโรคหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลัน ควรมุ่งเน้นไปที่การเปิดหลอดเลือด ความเสี่ยงในการเป็นผู้พิการและการเสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นในทุกวินาทีที่สมองผู้ป่วยขาดสารอาหารและออกซิเจน กิจกรรมทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเปิดหลอดเลือดไม่ควรเป็นตัวถ่วงทำให้การรักษาช้าลงในช่วงนี้ ความสำคัญของเวลานี้ก็มีผลต่อในภาวะหลอดเลือดสมองแตกด้วย
 
มีปัจจัยสำคัญ 4 อย่างที่ถูกพิสูจน์แล้วว่าช่วยลดเวลาในการเปิดหลอดเลือด ได้แก่: การแจ้งเตือนล่วงหน้า การส่งผู้ป่วยไปยัง CT โดยตรง รักษาผู้ป่วยที่ CT และการใช้เครื่องมือตรวจข้างเตียงผู้ป่วย เครื่องมือในส่วนนี้มุ่งเน้นที่การช่วยเหลือให้คุณทำสิ่งเหล่านั้นได้ในโรงพยาบาล

พยาบาลที่อยู่ข้างผู้ป่วย